Drukarka paragonów Epson FP-81 II RT

## Wymagania

Aby użyć tego sprzętu w sklepie Shopify, musisz spełnić następujące wymagania:

 • aplikacja Shopify POS
 • kompatybilny iPad z systemem iOS w wersji 15 lub wyższej, iPhone z systemem iOS w wersji 15 lub wyższej albo kompatybilne urządzenie z systemem Android z systemem w wersji 10 lub wyższej

 • sklep Shopify z siedzibą we Włoszech

Aplikacja Shopify POS współdziała z urządzeniami, które spełniają następujące wymagania:

Urządzenia współpracujące z aplikacją Shopify POS
Urządzenie Opis
iPad Generacja 5 lub wyższa z oprogramowaniem iPadOS w wersji 15 lub wyższej
iPad Air Generacja 2 lub wyższa z oprogramowaniem iPadOS w wersji 15 lub wyższej
iPad mini Generacja 4 lub wyższa z oprogramowaniem iPadOS w wersji 15 lub wyższej
iPad Pro Wszystkie modele iPad Pro z oprogramowaniem iPadOS w wersji 15 lub wyższej
iPhone iPhone 7 lub wyższy model z oprogramowaniem iOS w wersji 15 lub wyższej
POS Go POS Go z najnowszymi aktualizacjami oprogramowania dostarczonymi przez Shopify
Android Telefon lub tablet z oficjalnym systemem Android w wersji 10.0 lub wyższej z włączonymi usługami Google Play

Aplikacja Shopify POS jest dostępna wyłącznie na urządzenia z systemem iOS i Android. Nie jest dostępna w wersji na komputery stacjonarne.

iOS 14 - wymagania dotyczące uprawnień

Jeśli urządzenie zostanie zaktualizowane do iOS 14 lub wyższej wersji i korzysta z zewnętrznych aplikacji Shopify, może być konieczna aktywacja śledzenia w wielu witrynach w ustawieniach iOS. Funkcja Śledzenie w wielu witrynach pozwala, by aplikacje Shopify innych firm, które są instalowane w panelu administracyjnym Shopify, pozostały podłączone w aplikacji Shopify Inbox, Punkt sprzedaży Shopify i aplikacji Shopify.

Aby aktywować Śledzenie poza witryną, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację Ustawienia na swoim urządzeniu.
 2. Naciśnij Shopify, Shopify POS lub Shopify Inbox.
 3. Aktywuj opcję Zezwalaj na śledzenie poza witryną.

Gdzie kupić drukarkę paragonów Epson FP-81 II RT

Drukarka paragonów Epson FP-81 II RT jest dostępna w sklepie Shopify Hardware Store dla sprzedawców we Włoszech.

Specyfikacje papieru termicznego w rolce oraz objaśnienia dotyczące ładowania papieru do drukarki paragonów znajdują się w instrukcji obsługi sprzętu udostępnionej przez producenta.

Podłącz drukarkę paragonów Epson FP-81 II RT

Przed użyciem drukarki paragonów FP-81 II RT należy ją podłączyć do źródła zasilania.

Kroki:

 1. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do tylnej części drukarki paragonów.
 2. Drugi koniec przewodu zasilającego podłącz do gniazdka elektrycznego i włącz drukarkę.

Po włożeniu papieru drukowany jest raport diagnostyczny.

Podłącz drukarkę paragonów Epson FP-81 II RT do swojego urządzenia POS

Drukarka paragonów Epson FP-81 II RT łączy się z siecią za pomocą kabla Ethernet. Aby korzystać z tej drukarki, musisz skonfigurować sieć w swojej lokalizacji i router, który można podłączyć do drukarki za pomocą kabla Ethernet.

Kroki:

 1. Podłącz drukarkę do źródła zasilania i włącz drukarkę paragonów za pomocą przełącznika zasilania.
 2. Włóż rolkę papieru do drukowania termicznego do drukarki.
 3. Podłącz drukarkę paragonów do portu Ethernet w routerze i sprawdź, czy w ustawieniach drukarki aktywowano połączenie sieciowe i SSL. Dzięki temu drukarka zostanie wykryta w aplikacji Shopify POS.
 4. W aplikacji Shopify POS naciśnij opcję Więcej > Ustawienia > Skonfiguruj sprzęt.
 5. Naciśnij Drukarkę paragonów.
 6. Aplikacja Shopify POS wyszukuje dostępne drukarki. Jeśli drukarka zostanie znaleziona i nie będzie zabezpieczona hasłem, podłączy się automatycznie. Jeśli drukarka zostanie znaleziona i będzie zabezpieczona hasłem, możesz wprowadzić hasło, aby ją podłączyć. Jeśli drukarka nie zostanie znaleziona, możesz wprowadzić adres DHCP, aby ją podłączyć.
 7. Sprawdź, czy Twoja drukarka jest podłączona w sekcji Drukarki paragonów.

Po połączeniu drukarki wykonaj poniższe czynności:

Włącz połączenie SSL

 1. Podłącz klawiaturę i wyświetlacz do drukarki.
 2. Na klawiaturze liczbowej wprowadź 3333, a następnie naciśnij Chiave. Na niestandardowym wyświetlaczu pojawi się S - SCELTA FUNZIONE.
 3. Wprowadź 34, a następnie naciskaj Contante do momentu pojawienia się WEB SERVER: SSL.
 4. Zmień X na 1, a następnie naciśnij Contante.
 5. Naciśnij Chiave, aby wyjść z menu, a następnie zrestartuj drukarkę.

Znajdź swój adres IP (adres DHCP)

 1. Podłącz klawiaturę i wyświetlacz do drukarki.
 2. Na klawiaturze liczbowej wprowadź 3333, a następnie naciśnij Chiave. Na niestandardowym wyświetlaczu pojawi się S - SCELTA FUNZIONE.
 3. Wprowadź 19, a następnie naciśnij Contante, aby wejść do konfiguracji LAN.
 4. Wprowadź 1, aby aktywować DHCP, a następnie naciśnij Contante. Wyświetli się adres DHCP.
 5. Naciśnij przycisk , a następnie Chiave, aby opuścić menu.
 6. Opcjonalnie: Aby wydrukować informacje o połączeniu sieciowym, naciśnij Sub Totale.

Zamknięcie fiskalne

Po podłączeniu drukarki paragonów Epson FP-81 II RT możesz wysyłać wszystkie zarejestrowane transakcje do lokalnego urzędu skarbowego dla wszystkich urządzeń podłączonych do tej samej drukarki.

Możesz ręcznie wysłać dane dotyczące zamknięcia fiskalnego, naciskając opcję Wyślij zamknięcie fiskalne, lub możesz aktywować ustawienie automatycznego wysyłania danych dotyczących zamknięcia fiskalnego codziennie na koniec każdego dnia.

Kroki

 1. W Shopify POS naciśnij .
 2. Naciśnij opcję Połączenie > RT.
 3. Naciśnij opcję Wyślij zamknięcie fiskalne, aby wprowadzić zmiany.
 4. Wyłącz lub włącz opcję Automatycznie wysyłaj codziennie zamknięcie fiskalne o godz. 23:59.

Zarządzanie podawaniem papieru

Korygowanie typowych błędów związanych z paragonem.

Migający na żółto wskaźnik ERROR

Powodem jest brak papieru w drukarce. Otwórz drukarkę, włóż papier i zamknij pokrywę.

Zacięcie papieru

Jeśli papier do drukarki paragonów wsuniesz nierówno, spowodujesz zacięcie papieru. W takim przypadku wyłącz drukarkę, otwórz ją i ponownie wsuń papier.

Jeśli chcesz wydrukować węższy paragon niż ustalone 3 cale, użyj separatora. Nie zaginaj papieru przy wsuwaniu go do drukarki.

Dostosuj paragony

Możesz dostosować pola, które pojawiają się na paragonach, w edytorze paragonów w aplikacji Shopify POS i w panelu administracyjnym Shopify.

Kod loterii

W przypadku korzystania z drukarki EPSON FP-81 II RT można dodać do paragonów kod loterii. Dostęp do tej opcji można uzyskać w obszarze Więcej czynności w koszyku w aplikacji Shopify POS.

Często zadawane pytania

Czy mogę dodać inną opłatę, np. znaczek skarbowy, do zamówień przetwarzanych za pomocą Shopify POS?

Nie w tej chwili. W przypadku alternatywnego rozwiązania opłata może zostać utworzona jako produkt, ukryta w sklepie i dodana do odpowiednich koszyków.

Czy mogę dodać numer VAT klienta lub kod fiskalny przy realizacji zakupu?

Nie. Informacje te można dodać jako uwagi do zamówienia lub do nazwy lub adresu klienta w jego profilu.

Czy mogę dodać numer VAT klienta lub CF na paragonie fiskalnym?

Nie. Informacje te można dodać jako uwagi do zamówienia lub do nazwy lub adresu klienta w jego profilu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo