Dostosowanie paragonów

Możesz dostosować szablon drukowanych paragonów i określić, ile paragonów ma być drukowanych domyślnie. Nie można edytować informacji o transakcji na drukowanych paragonach.

Jeśli masz pracowników, którzy mają PIN-y POS, możesz cofnąć im dostęp do ustawień dostosowywania paragonów, wybierając opcję Ograniczone uprawnienia na ekranie ustawień Pracownicy.

Dodaj dostosowany tekst nagłówka i stopki do paragonów

Możesz dodać informacje o sklepie w nagłówku i stopce paragonów, takie jak polityka zwrotów lub godziny pracy sklepu.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij , a następnie Ustawienia.

 2. Naciśnij Ustawienia wydrukowanego paragonu.

 3. Na ekranie Ustawienia paragonów naciśnij opcję Dodaj tekst nagłówka lub Dodaj tekst stopki.

 4. Wprowadź niestandardowy tekst, a następnie naciśnij Zapisz.

Dołącz informacje o paragonach

Możesz dostosować swoje paragony, wybierając informacje, które mają zostać na nich umieszczone.

Na przykład możesz dołączyć kod kreskowy paragonu, który po zeskanowaniu skanerem kodów kreskowych 1D lub 2D bądź aparatem fotograficznym urządzenia, otwiera odpowiednie zamówienie w Shopify POS.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij , a następnie Ustawienia.
 2. W sekcji Zamówienia naciśnij Ustawienia wydrukowanego paragonu.
 3. Na ekranie Ustawienia paragonów włącz pozycje, które chcesz umieścić na paragonach:
  • Wybierz szerokość logo
  • Pokaż adres lokalizacji
  • Pokaż numer telefonu lokalizacji
  • Pokaż pole łącznej sprzedaży
  • Pokaż SKU
  • Pokaż cenę do porównania
  • Pokaż kod rabatowy
  • Pokaż informacje o pracownikach
  • Pokaż uwagę dotyczącą zamówienia
  • Pokaż informacje dla klienta
  • Pokaż kod kreskowy 1D lub 2D
  • Pokaż niestandardowy kod QR
  • Pokaż pracowników przypisanych do sprzedaży
  • Pokaż niestandardowy kod QR w stopce paragonu

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo