Dostosowanie paragonów

Możesz dostosować szablon drukowanych paragonów i określić, ile paragonów ma być drukowanych domyślnie. Nie można edytować informacji o transakcji na drukowanych paragonach.

Jeśli masz pracowników, którzy mają PIN-y POS, możesz cofnąć im dostęp do ustawień dostosowywania paragonów, wybierając opcję Ograniczone uprawnienia na ekranie ustawień Pracownicy.

Ten przewodnik dotyczy tylko fizycznych paragonów ze sprzedaży w punkcie sprzedaży detalicznej. Jeśli chcesz edytować swoje paragony przesyłane za pomocą e-maila i wiadomości SMS dla POS, przejdź do ustawień Powiadomienia w panelu administracyjnym Shopify i edytuj szablon Paragon POS i w aplikacji mobilnej.

Logo można dodać do paragonów w kanale Punkt sprzedaży. Możesz dodać to samo logo do paragonów we wszystkich lokalizacjach POS lub załadować oddzielne logo dla każdej lokalizacji.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Point of sale.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Ustawienia > Wydrukowane paragony.

 5. W ustawieniach paragonu wybierz lokalizację POS z menu rozwijanego, dla której chcesz dodać logo.

 6. Kliknij opcję Załaduj logo, a następnie kliknij Dodaj obraz, aby załadować plik obrazu logo o rozmiarze 400 na 200 pikseli.

 7. Opcjonalnie: Wybierz szerokość logo z menu rozwijanego.

 8. Kliknij Zapisz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli chcesz użyć logo na wszystkich paragonach w punktach sprzedaży detalicznej, kliknij Zapisz dla wszystkich punktów sprzedaży detalicznej.
  • Jeśli chcesz używać logo tylko dla wybranej lokalizacji, kliknij Zapisz tylko dla tej lokalizacji.

Możesz dodać informacje o sklepie w nagłówku i stopce paragonów, takie jak polityka zwrotów lub godziny pracy sklepu.

Kroki kanału Punkt sprzedaży:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Punkt sprzedaży.
 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.
 4. Kliknij Ustawienia > Wydrukowane paragony.
 5. Na stronie Ustawienia paragonu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij Tekst nagłówka, aby dodać niestandardowy nagłówek do paragonów.
  • Kliknij Tekst stopki, aby dodać niestandardową stopkę do paragonów.
 6. Wprowadź niestandardowy tekst, a następnie kliknij Zapisz.

Kroki aplikacji Shopify POS:

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij , a następnie Ustawienia.
 2. Naciśnij opcję Wydrukowane paragony.
 3. Na stronie Wydrukowane paragony wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Naciśnij opcję Dodaj tekst nagłówka, aby dodać niestandardowy nagłówek do paragonów.
  • Naciśnij opcję Dodaj tekst stopki, aby dodać niestandardową stopkę do paragonów.
 4. Wprowadź niestandardowy tekst, a następnie naciśnij Zapisz.

Dodaj niestandardowe informacje do paragonów

Możesz dostosować swoje paragony, wybierając informacje, które mają zostać na nich umieszczone. Na przykład możesz dołączyć kod kreskowy paragonu, który po zeskanowaniu skanerem kodów kreskowych 1D lub 2D bądź aparatem fotograficznym urządzenia, otwiera odpowiednie zamówienie w Shopify POS.

Paragony można dostosować w panelu administracyjnym Shopify w kanale Punkt sprzedaży lub w aplikacji Shopify POS. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany we wszystkich lokalizacjach jednocześnie, musisz wprowadzić zmiany w panelu administracyjnym Shopify w kanale Punkt sprzedaży.

Kroki kanału Punkt sprzedaży:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Punkt sprzedaży.
 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.
 4. Kliknij Ustawienia > Wydrukowane paragony.
 5. Na stronie Ustawienia paragonu kliknij pole wyboru obok któregokolwiek z poniższych szczegółów, które chcesz wyświetlić na paragonach:

  • Pokaż inne logo dla każdej lokalizacji
  • Pokaż adres lokalizacji
  • Pokaż numer telefonu lokalizacji
  • Pokaż pole łącznej sprzedaży
  • Pokaż SKU
  • Pokaż cenę do porównania
  • Pokaż kod rabatowy
  • Pokaż pracowników przypisanych do sprzedaży
  • Pokaż pracowników przy kasie
  • Pokaż uwagę dotyczącą zamówienia
  • Pokaż informacje dla klienta
  • Pokaż kod kreskowy 1D lub 2D
  • Pokaż niestandardowy kod QR
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Kroki aplikacji Shopify POS:

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij , a następnie Ustawienia.
 2. Naciśnij opcję Wydrukowane paragony.
 3. Na stronie Wydrukowane paragony przełącz się na dowolne z poniższych szczegółów, które chcesz umieścić na paragonach:
  • Pokaż adres lokalizacji
  • Pokaż numer telefonu lokalizacji
  • Pokaż pole łącznej sprzedaży
  • Pokaż SKU
  • Pokaż cenę do porównania
  • Pokaż kod rabatowy
  • Pokaż pracowników przypisanych do sprzedaży
  • Pokaż pracowników przy kasie
  • Pokaż uwagę dotyczącą zamówienia
  • Pokaż informacje dla klienta
  • Pokaż kod kreskowy 1D lub 2D
  • Pokaż niestandardowy kod QR

Ustaw domyślną liczbę kopii paragonów do wydrukowania po transakcji

Możesz wybrać domyślną liczbę paragonów drukowanych po każdej udanej transakcji.

Kroki kanału Punkt sprzedaży:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Punkt sprzedaży.
 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.
 4. Kliknij Ustawienia > Wydrukowane paragony.
 5. Na stronie Ustawienia paragonu wybierz opcję Liczba wydrukowanych paragonów.
 6. Wprowadź wybraną liczbę całkowitą, a następnie wybierz Zapisz.

Kroki aplikacji Shopify POS:

 1. W aplikacji Shopify POS naciśnij , a następnie Ustawienia.
 2. Naciśnij opcję Wydrukowane paragony.
 3. Na ekranie Wydrukowane paragony w nagłówku Opcje drukowania naciśnij opcję Liczba wydrukowanych paragonów.
 4. Wprowadź niestandardową liczbę całkowitą, a następnie naciśnij Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo