Edytor kodów paragonów

Możesz dostosować szablon dla drukowanych paragonów za pomocą edytora Liquid w panelu administracyjnym Shopify. Pliki, które tworzą paragony, zawierają Liquid, język szablonów Shopify. Edytuj kod dla paragonów tylko wtedy, gdy znasz język HTML i CSS oraz posiadasz podstawową wiedzę na temat języka Liquid.

Dostęp do edytora Liquid

Możesz zmienić szablony paragonów i szablony sekcji, które są używane na drukowanych paragonach. Szablony paragonów to typy paragonów drukowanych w sklepie. Szablony sekcji to części paragonów drukowanych w sklepie. Sekcje mogą być ponownie używane przez wiele paragonów. Możesz edytować swoje szablony za pomocą edytora Liquid:

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Point of sale.

  3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

  4. Kliknij Ustawienia > Dostosowanie paragonu.

  5. Kliknij opcję ... > Edytuj kod.

  6. W oknie dialogowym Edycja kodu kliknij opcję Edytuj kod.

Edytuj szablony paragonów

Możesz edytować określone części paragonów.

Obiekty paragonu

Opis obiektów paragonów
Właściwość Opis
shop
Zawiera informacje o sklepie, np. nazwę sklepu.
location
Zawiera informacje o sklepie detalicznym, np. adres i numer telefonu.
order
Zawiera dane zamówienia, w tym pozycje, rabaty, podatki i informacje o transakcji.

Filtry paragonów

Opis filtrów paragonu
Właściwość Opis
t
Tłumaczy wstępnie zdefiniowane etykiety na prawidłowy język.
money
Formatuje cenę w walucie Twojej lokalizacji.
escape
Ucieka od znaków specjalnych w HTML, takich jak <>, ' i & oraz konwertuje znaki na sekwencje specjalne.
barcode
Generuje SVG kodów kredkowych 1D.
qrcode
Generuje SVG z kodem kreskowym 2D.

Resetowanie szablonu paragonu

Możesz zresetować szablon do pierwotnej wersji w edytorze Liquid:

Kroki:

  1. W edytorze Liquid kliknij szablon, który chcesz przywrócić.
  2. Na liście szablonów kliknij przycisk Przywróć ustawienia domyślne obok szablonu, który chcesz zresetować.
  3. W oknie Resetuj plik do wartości domyślnych kliknij opcję Resetuj.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo