Trình biên tập mã biên lai

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu dành cho biên lai đã in bằng cách sử dụng trình biên tập Liquid trên trang quản trị Shopify. Các tệp tạo nên biên lai chứa Liquid, một ngôn ngữ mẫu của Shopify. Bạn chỉ nên chỉnh sửa mã cho biên lai nếu biết về HTML và CSS cũng như có kiến thức cơ bản về Liquid.

Truy cập trình biên tập Liquid

Bạn có thể thay đổi mẫu biên lai và mẫu mục được dùng cho biên lai đã in. Mẫu biên lai là các loại biên lai bạn in tại cửa hàng. Mẫu mục là các phần của biên lai bạn in trong cửa hàng. Bạn có thể tái sử dụng mục cho nhiều biên lai. Bạn có thể chỉnh sửa mẫu bằng trình biên tập Liquid:

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of sale.

  3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

  4. Nhấp vào Cài đặt > Tùy chỉnh biên lai.

  5. Nhấp vào ... > Chỉnh sửa mã.

  6. Trong hộp thoại Chỉnh sửa mã, nhấp vào Chỉnh sửa mã.

Chỉnh sửa mẫu biên lai

Bạn có thể chỉnh sửa các phần cụ thể trong biên lai.

Đối tượng biên lai

Mô tả đối tượng của biên lai
Thuộc tính Mô tả
shop
Chứa thông tin cửa hàng, ví dụ như tên cửa hàng.
location
Chứa thông tin về địa điểm bán lẻ, ví dụ như địa chỉ và số điện thoại.
order
Chứa dữ liệu đơn hàng, bao gồm mục hàng, ưu đãi giảm giá, thuế và thông tin giao dịch.

Bộ lọc biên lai

Mô tả bộ lọc biên lai
Thuộc tính Mô tả
t
Dịch nhãn định sẵn sang ngôn ngữ chính xác.
money
Định dạng giá theo đơn vị tiền tệ của địa điểm.
escape
Tránh những ký tự đặc biệt trong HTML, ví dụ như <>, '&, đồng thời chuyển đổi ký tự thành chuỗi đặc biệt.
barcode
Tạo SVG mã vạch 1D.
qrcode
Tạo SVG mã vạch 2D.

Đặt lại mẫu biên lai

Bạn có thể đặt lại mẫu về phiên bản gốc trong trình biên tập Liquid:

Bước:

  1. Trong trình biên tập Liquid, nhấp vào mẫu bạn muốn hoàn nguyên.
  2. Trong danh sách mẫu, nhấp vào nút Đặt lại về mặc định bên cạnh mẫu bạn muốn đặt lại.
  3. Trong cửa sổ Đặt lại tệp về mặc định, nhấp vào Đặt lại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí