Tùy chỉnh biên lai

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu dành cho biên lai đã in và chọn số lượng biên lai bạn muốn in theo mặc định. Bạn không thể chỉnh sửa thông tin giao dịch trên biên lai đã in.

Nếu nhân viên của bạn có mã PIN POS thì bạn có thể xóa quyền truy cập cài đặt tùy chỉnh biên lai của họ bằng cách chọn tùy chọn Quyền truy cập giới hạn trong màn hình cài đặt Nhân viên.

Thêm văn bản đầu trang và chân trang thiết kế riêng vào biên lai

Bạn có thể thêm thông tin cửa hàng, ví dụ như chính sách trả hàng hoặc giờ làm việc của cửa hàng, vào đầu trang và chân trang của biên lai.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào sau đó chạm vào Settings (Cài đặt).

 2. Chạm vào Printed receipt settings (Cài đặt biên lai được in ra).

 3. Trên màn hình Receipt Settings (Cài đặt biên lai), chạm vào Add header text (Thêm văn bản đầu trang) hoặc Add footer text (Thêm văn bản chân trang).

 4. Nhập nội dung tùy chỉnh, sau đó chạm vào Save (Lưu).

Thêm thông tin vào biên lai

Bạn có thể tùy chỉnh biên lai bằng cách chọn thông tin bạn muốn thêm vào.

Ví dụ: Bạn có thể thêm mã vạch biên lai mà khi được quét bằng máy quét mã vạch 1D hoặc 2D hoặc camera trên thiết bị của bạn, đơn hàng tương ứng sẽ được mở ra trong Shopify POS.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào sau đó chạm vào Settings (Cài đặt).
 2. Trong mục Đơn hàng, chạm vào Printed receipt settings (Cài đặt biên lai được in ra).
 3. Trên màn hình Cài đặt biên lai, bật các mục bạn muốn thêm vào biên lai:
  • Chọn chiều rộng logo
  • Hiển thị địa chỉ của địa điểm
  • Hiển thị số điện thoại của địa điểm
  • Hiển thị hộp tổng doanh số
  • Hiển thị SKU
  • Hiển thị giá gốc
  • Hiển thị mã giảm giá
  • Hiển thị thông tin nhân viên
  • Hiển thị ghi chú đơn hàng
  • Hiển thị thông tin khách hàng
  • Hiển thị mã vạch 1D hoặc 2D
  • Hiển thị mã QR tùy chỉnh
  • Hiển thị nhân viên được ghi nhận là đem lại doanh số
  • Hiển thị mã QR tùy chỉnh trong phần chân trang của biên lai

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí