Tùy chỉnh biên lai

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu dành cho biên lai đã in và chọn số lượng biên lai bạn muốn in theo mặc định. Bạn không thể chỉnh sửa thông tin giao dịch trên biên lai đã in.

Nếu nhân viên của bạn có mã PIN POS thì bạn có thể xóa quyền truy cập cài đặt tùy chỉnh biên lai của họ bằng cách chọn tùy chọn Quyền truy cập giới hạn trong màn hình cài đặt Nhân viên.

Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho biên lai vật lý từ doanh số POS bán lẻ. Nếu bạn muốn chỉnh sửa biên lai gửi bằng email và SMS cho POS, vào phần cài đặt Thông báo trên trang quản trị Shopify và chỉnh sửa mẫu Biên lai trên POS và thiết bị di động.

Bạn có thể thêm logo vào biên lai trên kênh Điểm bán hàng. Bạn có thể thêm cùng một logo vào biên lai cho tất cả các địa điểm POS, hoặc tải lên logo riêng cho từng địa điểm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of sale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Cài đặt > Biên lai đã in.

 5. Trong cài đặt Biên lai, chọn vị trí POS mà bạn muốn thêm logo từ menu thả xuống.

 6. Nhấp vào Tải lên logo, sau đó nhấp vào Thêm hình ảnh để tải lên tệp hình ảnh logo 400 px x 200 px.

 7. Không bắt buộc: Chọn chiều rộng logo trong menu thả xuống.

 8. Nhấp vào Lưu, sau đó thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn muốn sử dụng logo trên tất cả biên lai của địa điểm bán lẻ, nhấp vào Lưu cho tất cả địa điểm bán lẻ.
  • Nếu bạn chỉ muốn sử dụng logo cho địa điểm bạn chọn, nhấp vào Chỉ lưu cho địa điểm này.

Bạn có thể thêm thông tin cửa hàng, ví dụ như chính sách trả hàng hoặc giờ làm việc của cửa hàng, vào đầu trang và chân trang của biên lai.

Các bước trên kênh Point of Sale:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of Sale.
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.
 4. Nhấp vào Cài đặt > Biên lai đã in.
 5. Trên trang Cài đặt biên lai, hãy thực hiện một trong hai thao tác sau:

  • Nhấp vào Văn bản đầu trang để thêm đầu trang thiết kế riêng vào biên lai.
  • Nhấp vào Văn bản chân trang để thêm chân trang thiết kế riêng vào biên lai.
 6. Nhập văn bản tùy chỉnh rồi nhấp vào Lưu.

Các bước trong ứng dụng Shopify POS:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào sau đó chạm vào Settings (Cài đặt).
 2. Chạm vào Biên lai đã in.
 3. Trên trang Biên lai đã in, thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

  • Chạm vào Thêm văn bản đầu trang để thêm đầu trang thiết kế riêng vào biên lai.
  • Chạm vào Thêm văn bản chân trang để thêm chân trang thiết kế riêng vào biên lai.
 4. Nhập nội dung tùy chỉnh, sau đó chạm vào Save (Lưu).

Thêm thông tin tùy chỉnh vào biên lai

Bạn có thể tùy chỉnh biên lai bằng cách chọn thông tin bạn muốn thêm vào. Ví dụ: Bạn có thể thêm mã vạch biên lai mà khi được quét bằng máy quét mã vạch 1D hoặc 2D hoặc camera trên thiết bị của bạn, đơn hàng tương ứng sẽ được mở ra trong Shopify POS.

Bạn có thể tùy chỉnh biên lai từ trang quản trị Shopify trên kênh Point of Sale hoặc trong ứng dụng Shopify POS. Nếu muốn thay đổi tất cả các địa điểm cùng lúc, bạn cần thực hiện thay đổi từ trang quản trị Shopify trên kênh Point of Sale.

Các bước trên kênh Point of Sale:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of Sale.
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.
 4. Nhấp vào Cài đặt > Biên lai đã in.
 5. Trên trang Cài đặt biên lai, nhấp vào hộp kiểm bên cạnh bất kỳ thông tin chi tiết nào sau đây mà bạn muốn hiển thị trên biên lai:

  • Hiển thị logo khác nhau cho từng địa điểm
  • Hiển thị địa chỉ của địa điểm
  • Hiển thị số điện thoại của địa điểm
  • Hiển thị hộp tổng doanh số
  • Hiển thị SKU
  • Hiển thị giá gốc
  • Hiển thị mã giảm giá
  • Hiển thị nhân viên được ghi nhận là đem lại doanh số
  • Hiển thị nhân viên tại quầy
  • Hiển thị ghi chú đơn hàng
  • Hiển thị thông tin khách hàng
  • Hiển thị mã vạch 1D hoặc 2D
  • Hiển thị mã QR tùy chỉnh
 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Các bước trong ứng dụng Shopify POS:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào sau đó chạm vào Settings (Cài đặt).
 2. Chạm vào Biên lai đã in.
 3. Trên trang Biên lai đã in, bật/tắt bất kỳ thông tin chi tiết nào sau đây bạn muốn có trong biên lai:
  • Hiển thị địa chỉ của địa điểm
  • Hiển thị số điện thoại của địa điểm
  • Hiển thị hộp tổng doanh số
  • Hiển thị SKU
  • Hiển thị giá gốc
  • Hiển thị mã giảm giá
  • Hiển thị nhân viên được ghi nhận là đem lại doanh số
  • Hiển thị nhân viên tại quầy
  • Hiển thị ghi chú đơn hàng
  • Hiển thị thông tin khách hàng
  • Hiển thị mã vạch 1D hoặc 2D
  • Hiển thị mã QR tùy chỉnh

Đặt số lượng bản sao biên lai mặc định để in sau khi giao dịch

Bạn có thể chọn in một số lượng biên lai mặc định sau mỗi giao dịch thành công.

Các bước trên kênh Point of Sale:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of Sale.
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.
 4. Nhấp vào Cài đặt > Biên lai đã in.
 5. Trên trang Cài đặt biên lai, nhấp vào Số lượng biên lai được in.
 6. Nhập số nguyên tùy chỉnh, sau đó nhấp vào Lưu.

Các bước trong ứng dụng Shopify POS:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào sau đó chạm vào Settings (Cài đặt).
 2. Chạm vào Biên lai đã in.
 3. Trên màn hình Biên lai được in, trong phần đầu trang Tùy chọn in, chạm vào Số biên lai được in.
 4. Nhập số nguyên tùy chỉnh rồi chạm vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí