ปรับแต่งใบเสร็จ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตของใบเสร็จแบบพิมพ์ รวมถึงเลือกจำนวนใบเสร็จที่คุณต้องการพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นได้ คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลธุรกรรมในใบเสร็จแบบพิมพ์ได้

หากคุณมีพนักงานที่มี PIN สำหรับ POS คุณสามารถลบสิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าการปรับแต่งใบเสร็จของพนักงานได้ โดยการเลือกสิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดจากหน้าจอการตั้งค่าพนักงานของคุณ

คู่มือนี้ใช้กับใบเสร็จฉบับจริงจากการขาย Retail POS เท่านั้น หากคุณต้องการแก้ไขใบเสร็จทางอีเมลและทาง SMS สำหรับ POS ให้ไปที่การตั้งค่าการแจ้งเตือนในส่วนผู้ดูแล Shopify แล้วแก้ไขเทมเพลต POS และใบเสร็จมือถือ

คุณสามารถเพิ่มโลโก้ลงในใบเสร็จได้จากช่องทางระบบขายหน้าร้าน คุณสามารถเพิ่มโลโก้เดียวกันลงในใบเสร็จของคุณให้กับทุกตำแหน่งที่ตั้ง POS ของคุณ หรืออัปโหลดโลโก้แยกต่างหากในแต่ละตำแหน่งที่ตั้งได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Point of sale

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่ การตั้งค่า > ใบเสร็จที่พิมพ์

 5. ใน การตั้งค่าใบเสร็จ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้ง POS จากเมนูดรอปดาวน์ที่คุณต้องการเพิ่มโลโก้

 6. คลิกที่ อัปโหลดโลโก้ จากนั้นคลิก เพิ่มรูปภาพ เพื่ออัปโหลดไฟล์ภาพโลโก้ขนาด 400 พิกเซลต่อ 200 พิกเซล

 7. ตัวเลือกเสริม: เลือกความกว้างของโลโก้จากเมนูดรอปดาวน์

 8. คลิก บันทึก แล้วเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณต้องการนำโลโก้ลงบนใบเสร็จในตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าปลีกของคุณทั้งหมด ให้คลิก บันทึกสำหรับตำแหน่งที่ตั้งร้านค้าปลีกทั้งหมด
  • หากคุณต้องการใช้โลโก้เฉพาะกับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือกเท่านั้น ให้คลิก บันทึกเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งนี้เท่านั้น

คุณสามารถใส่ข้อมูลร้านค้า เช่น นโยบายการส่งคืนหรือเวลาเปิดร้านได้ในส่วนหัวและส่วนท้ายของใบเสร็จของคุณ

ขั้นตอนสำหรับช่องทาง Point of Sale:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก "Point of Sale"
 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย
 4. คลิกที่ การตั้งค่า > ใบเสร็จที่พิมพ์
 5. ในหน้า การตั้งค่าใบเสร็จ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกที่ ข้อความส่วนหัว เพื่อเพิ่มส่วนหัวแบบกำหนดเองไปยังใบเสร็จของคุณ
  • คลิกที่ ข้อความส่วนท้าย เพื่อเพิ่มส่วนท้ายแบบกำหนดเองไปยังใบเสร็จของคุณ
 6. ป้อนข้อความที่คุณกำหนดเอง จากนั้นคลิก บันทึก

ขั้นตอนสำหรับแอป Shopify POS:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ แล้วแตะการตั้งค่า
 2. แตะ ใบเสร็จที่พิมพ์แล้ว
 3. ในหน้า ใบเสร็จที่พิมพ์ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • แตะ เพิ่มข้อความส่วนหัว เพื่อเพิ่มส่วนหัวแบบกำหนดเองไปยังใบเสร็จของคุณ
  • แตะ เพิ่มข้อความส่วนท้าย เพื่อเพิ่มส่วนท้ายแบบปรับแต่งเองไปยังใบเสร็จของคุณ
 4. ป้อนข้อความที่คุณกำหนดเอง จากนั้นแตะที่บันทึก

เพิ่มข้อมูลแบบกำหนดเองไปยังใบเสร็จของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งใบเสร็จได้โดยการเลือกข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏบนใบเสร็จ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่บาร์โค้ดใบเสร็จซึ่งเมื่อสแกนด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด 1D หรือ 2D หรือกล้องประจำอุปกรณ์ของคุณ ระบบจะเปิดข้อมูลคำสั่งซื้อที่ตรงกันใน Shopify POS

คุณสามารถปรับแต่งใบเสร็จได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify ในช่องทางระบบขายหน้าร้านหรือจากแอป Shopify POS หากต้องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งทุกแห่งในครั้งเดียว คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงจากส่วนผู้ดูแล Shopify ในช่องทางระบบขายหน้าร้าน

ขั้นตอนสำหรับช่องทาง Point of Sale:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก "Point of Sale"
 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย
 4. คลิกที่ การตั้งค่า > ใบเสร็จที่พิมพ์
 5. ในหน้า การตั้งค่าใบเสร็จ ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากส่วน 'รายละเอียดใดๆ ต่อไปนี้' ที่คุณต้องการให้แสดงบนใบเสร็จของคุณ:

  • แสดงโลโก้ที่แตกต่างกันต่อตำแหน่งที่ตั้งแต่ละที่
  • แสดงที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้ง
  • แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของตำแหน่งที่ตั้ง
  • แสดงกล่องยอดขายรวม
  • แสดง SKU
  • แสดงราคาเปรียบเทียบ
  • แสดงรหัสส่วนลด
  • แสดงชื่อพนักงานที่รับผิดชอบยอดขายนี้
  • แสดงพนักงานที่จุดชำระเงิน
  • แสดงบันทึกคำสั่งซื้อ
  • แสดงข้อมูลลูกค้า
  • แสดงบาร์โค้ด 1D หรือ 2D
  • แสดงคิวอาร์โค้ดแบบกำหนดเอง
 6. คลิกที่ “บันทึก

ขั้นตอนสำหรับแอป Shopify POS:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ แล้วแตะการตั้งค่า
 2. แตะ ใบเสร็จที่พิมพ์แล้ว
 3. ในหน้า ใบเสร็จที่พิมพ์ ให้สลับไปที่ส่วน 'รายละเอียดใดๆ ต่อไปนี้' ที่คุณต้องการให้รวมอยู่ในใบเสร็จของคุณ:
  • แสดงที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้ง
  • แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของตำแหน่งที่ตั้ง
  • แสดงกล่องยอดขายรวม
  • แสดง SKU
  • แสดงราคาเปรียบเทียบ
  • แสดงรหัสส่วนลด
  • แสดงชื่อพนักงานที่รับผิดชอบยอดขายนี้
  • แสดงพนักงานที่จุดชำระเงิน
  • แสดงบันทึกคำสั่งซื้อ
  • แสดงข้อมูลลูกค้า
  • แสดงบาร์โค้ด 1D หรือ 2D
  • แสดงคิวอาร์โค้ดแบบกำหนดเอง

กำหนดค่าเริ่มต้นของจํานวนสำเนาใบเสร็จที่จะพิมพ์หลังจากธุรกรรม

คุณสามารถเลือกให้ระบบพิมพ์ใบเสร็จตามจํานวนค่าเริ่มต้นเมื่อเสร็จสิ้นธุรกรรมแต่ละรายการได้

ขั้นตอนสำหรับช่องทาง Point of Sale:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก "Point of Sale"
 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย
 4. คลิกที่ การตั้งค่า > ใบเสร็จที่พิมพ์
 5. ในหน้าการตั้งค่าใบเสร็จ ให้คลิก “จํานวนใบเสร็จที่พิมพ์ออกมา
 6. ป้อนจํานวนเต็มแบบกำหนดเอง จากนั้นคลิก “บันทึก

ขั้นตอนสำหรับแอป Shopify POS:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ แล้วแตะการตั้งค่า
 2. แตะ ใบเสร็จที่พิมพ์แล้ว
 3. ในหน้าจอใบเสร็จที่พิมพ์แล้ว ใต้ส่วนหัวตัวเลือกการพิมพ์ ให้แตะที่ “จำนวนใบเสร็จที่พิมพ์ออกมา
 4. ป้อนจำนวนเต็มที่คุณกำหนดเอง จากนั้นแตะ บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี