ปรับแต่งใบเสร็จ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shopify POS Pro เท่านั้น

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตของใบเสร็จแบบพิมพ์ รวมถึงเลือกจำนวนใบเสร็จที่คุณต้องการพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นได้ คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลธุรกรรมในใบเสร็จแบบพิมพ์ได้

หากคุณมีพนักงานที่มี PIN สำหรับ POS คุณสามารถลบสิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าการปรับแต่งใบเสร็จของพนักงานได้ โดยการเลือกสิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดจากหน้าจอการตั้งค่าพนักงานของคุณ

เพิ่มข้อความส่วนหัวและส่วนท้ายแบบกำหนดเองไปยังใบเสร็จของคุณ

คุณสามารถใส่ข้อมูลร้านค้า เช่น นโยบายการส่งคืนหรือเวลาเปิดร้านได้ในส่วนหัวและส่วนท้ายของใบเสร็จของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ แล้วแตะการตั้งค่า

 2. แตะ การตั้งค่าใบเสร็จที่พิมพ์ออกมา

 3. ในหน้าจอการตั้งค่าใบเสร็จ ให้แตะที่เพิ่มข้อความส่วนหัวหรือเพิ่มข้อความส่วนท้าย

 4. ป้อนข้อความที่คุณกำหนดเอง จากนั้นแตะที่บันทึก

ใส่ข้อมูลในใบเสร็จของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งใบเสร็จได้โดยการเลือกข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏบนใบเสร็จ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่บาร์โค้ดใบเสร็จซึ่งเมื่อสแกนด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด 1D หรือ 2D หรือกล้องประจำอุปกรณ์ของคุณ ระบบจะเปิดข้อมูลคำสั่งซื้อที่ตรงกันใน Shopify POS

ขั้นตอน:

 1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ แล้วแตะการตั้งค่า
 2. ในส่วนคำสั่งซื้อ ให้แตะการตั้งค่าใบเสร็จที่พิมพ์ออกมา
 3. ในหน้าจอการตั้งค่าใบเสร็จ ให้เปิดใช้รายการที่คุณต้องการให้ปรากฏบนใบเสร็จ
  • เลือกความกว้างของโลโก้
  • แสดงที่อยู่ของตำแหน่งที่ตั้ง
  • แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของตำแหน่งที่ตั้ง
  • แสดงกล่องยอดขายรวม
  • แสดง SKU
  • แสดงราคาเปรียบเทียบ
  • แสดงรหัสส่วนลด
  • แสดงข้อมูลพนักงาน
  • แสดงบันทึกคำสั่งซื้อ
  • แสดงข้อมูลลูกค้า
  • แสดงบาร์โค้ด 1D หรือ 2D
  • แสดงคิวอาร์โค้ดแบบกำหนดเอง
  • แสดงชื่อพนักงานที่รับผิดชอบยอดขายนี้
  • แสดงคิวอาร์โค้ดแบบกำหนดเองในส่วนท้ายของใบเสร็จ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี