การตั้งค่าการพิมพ์ใบเสร็จอัตโนมัติ

หากคุณมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จติดตั้งไว้ คุณสามารถเปิดใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จอัตโนมัติได้ หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จโดยอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลักต้องเชื่อมต่อและเปิดใช้งาน โดยคุณสามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเริ่มต้นและเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณติดตั้งแล้วได้ทุกเครื่อง

ขั้นตอน:

  1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ แล้วแตะการตั้งค่า
  2. แตะ การตั้งค่าใบเสร็จที่พิมพ์ออกมา
  3. เปิดใช้งานพิมพ์ใบเสร็จโดยอัตโนมัติ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี