การตั้งค่าการพิมพ์ใบเสร็จอัตโนมัติ

หากคุณมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จติดตั้งไว้ คุณสามารถเปิดใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จอัตโนมัติได้ หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จโดยอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จหลักต้องเชื่อมต่อและเปิดใช้งาน คุณสามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเริ่มต้นและเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณได้ติดตั้งไว้

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี