เครื่องพิมพ์ใบเสร็จตามค่าเริ่มต้น

เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ ระบบจะตั้งค่าให้เป็นเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นสำหรับการพิมพ์ใบเสร็จโดยอัตโนมัติ หากเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นไม่สามารถใช้งานได้ คุณก็จะไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ หากคุณมีเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณจะสามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นได้จาก Shopify POS

ขั้นตอน:

  1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ แล้วแตะการตั้งค่า
  2. ไปที่ส่วนฮาร์ดแวร์ แล้วแตะที่จัดการฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อ
  3. ในส่วนเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ให้แตะที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้น
  4. แตะที่ กำหนดเป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเริ่มต้น

พิมพ์ใบเสร็จสำหรับการทดสอบ

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแล้ว ระบบจะพิมพ์รายงานการวินิจฉัยโดยสังเขปออกมา หลังจากนี้คุณควรพิมพ์ใบเสร็จสำหรับทดสอบเพื่อยืนยันว่าทุกอย่างใช้งานได้

ขั้นตอน:

  1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ แล้วแตะการตั้งค่า
  2. ไปที่ส่วนฮาร์ดแวร์ แล้วแตะที่จัดการฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อ
  3. ไปที่ส่วนเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ แล้วแตะที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น
  4. แตะทดสอบเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี