การจัดการใบเสร็จ

เมื่อสิ้นสุดการทำธุรกรรมการขาย คุณสามารถเสนอการพิมพ์ ส่งอีเมล หรือส่งข้อความใบเสร็จของลูกค้าได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จของขวัญได้ ซึ่งเป็นหลักฐานการซื้อแต่ไม่มีจำนวนเงินที่ใช้จ่าย

หากลูกค้าทำใบเสร็จหาย คุณสามารถพิมพ์ใบเสร็จซ้ำให้แก่ลูกค้าเหล่านั้นได้

หน้าจอการชำระเงินที่สำเร็จจะปรากฏขึ้นหลังจากคุณชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อแล้ว จากหน้าจอการชำระเงินที่สำเร็จ คุณมีตัวเลือกสองสามข้อ ดังนี้:

ตัวเลือกสำหรับใบเสร็จการขาย POS
หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จ แตะพิมพ์ใบเสร็จ
หากต้องการส่งใบเสร็จรับเงินทางอีเมลให้กับลูกค้า แตะส่งใบเสร็จผ่านอีเมลเพื่อป้อนอีเมล จากนั้นแตะส่ง
หากต้องการส่งใบเสร็จที่เป็นข้อความ แตะส่งใบเสร็จผ่านข้อมความ เพื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงรหัสพื้นที่ แล้วแตะส่ง
วิธีการพิมพ์ใบเสร็จของขวัญ แตะใบเสร็จของขวัญ

พิมพ์ใบเสร็จใหม่

พิมพ์ใบเสร็จของขวัญสำหรับการขายที่เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ตัวเลือกใบเสร็จของขวัญจะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเท่านั้น

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี