การจัดการใบเสร็จ

เมื่อสิ้นสุดการทำธุรกรรมการขาย คุณสามารถเสนอการพิมพ์ ส่งอีเมล หรือส่งข้อความใบเสร็จของลูกค้าได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จของขวัญได้ ซึ่งเป็นหลักฐานการซื้อแต่ไม่มีจำนวนเงินที่ใช้จ่าย

หากลูกค้าทำใบเสร็จหาย คุณสามารถพิมพ์ใบเสร็จซ้ำให้แก่ลูกค้าเหล่านั้นได้

เลขคำสั่งซื้อและเลขที่ใบเสร็จไม่เหมือนกัน โดยเลขที่ใบเสร็จจะมี ID เครื่องบันทึกเงิน POS เป็นรหัสนําหน้า ตัวอย่างเช่น เลขคำสั่งซื้อ #1425 ในรายการคำสั่งซื้ออาจมีเลขที่ใบเสร็จที่เกี่ยวข้องเป็น #1-1288 อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถค้นหาในรายการคำสั่งซื้อโดยใช้เลขที่ใบเสร็จได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาคำสั่งซื้อ

หน้าจอการชำระเงินที่สำเร็จจะแสดงขึ้นหลังจากคุณชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อแล้ว จากหน้าจอการชำระเงินที่สำเร็จ คุณมีตัวเลือกสองสามข้อ ดังนี้:

ตัวเลือกสำหรับใบเสร็จการขาย POS
วิธีการพิมพ์ใบเสร็จ: แตะพิมพ์ใบเสร็จ
วิธีการส่งใบเสร็จรับเงินทางอีเมลให้กับลูกค้า: แตะส่งใบเสร็จผ่านอีเมลเพื่อป้อนอีเมล จากนั้นแตะส่ง
วิธีการส่งใบเสร็จที่เป็นข้อความ: แตะส่งใบเสร็จผ่านข้อมความ เพื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงรหัสพื้นที่ แล้วแตะส่ง
วิธีการพิมพ์ใบเสร็จของขวัญ: แตะใบเสร็จของขวัญ

พิมพ์ใบเสร็จใหม่

  1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ
  2. แตะคำสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์ใบเสร็จ
  3. แตะที่ ใบเสร็จ > พิมพ์ใบเสร็จ

พิมพ์ใบเสร็จของขวัญสำหรับการขายที่เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอน:

  1. ในแอป Shopify POS ให้แตะที่ “คำสั่งซื้อ
  2. แตะคำสั่งซื้อที่คุณต้องการพิมพ์ใบเสร็จของขวัญ
  3. แตะที่ “ใบเสร็จ” > “ใบเสร็จของขวัญ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี