Kuittien hallinta

Myyntitapahtuman lopuksi voit tarjoutua tulostamaan asiakkaan kuitin tai lähettämään sen sähköpostitse tai tekstiviestinä. Voit myös tulostaa lahjakortin, joka on todistus ostosta mutta johon ei sisälly käytettyä summaa.

Jos asiakas kadottaa kuitin, voit tulostaa sen uudelleen.

Payment successful (Maksu onnistunut) -näyttö tulee esiin, kun olet ottanut maksun tilauksesta. Payment successful -näytössä sinulla on käytettävissäsi seuraavat vaihtoehdot:

Myyntipisteen myyntikuittien vaihtoehdot
Kuitin tulostus Napauta Print receipt (Tulosta kuitti) -valintaa.
Sähköpostikuitin lähetys asiakkaalle Napauta Email receipt (Sähköpostikuitti) -valintaa, jotta voit antaa sähköpostiosoitteen ja napauta sitten Send (Lähetä) -valintaa.
Tekstiviestikuitin lähettäminen Napauta Text receipt (Tekstiviestikuitti) -valintaa, jotta voit antaa puhelinnumeron suuntanumero mukaan lukien ja napauta sitten Send (Lähetä) -valintaa.
Lahjakuitin tulostaminen Napauta Lahjakuitti.

Kuitin uudelleentulostus

  1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa ja sen jälkeen Tilaukset.

  2. Napauta tilausta, josta haluat tulostaa kuitin.

  3. Napauta Kuitti > Tulosta kuitti.

Lahjakortin tulostus loppuun viedystä myyntitapahtumasta

Toimintovaiheet:

  1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa ja sen jälkeen Tilaukset.

  2. Napauta tilausta.

  3. Napauta Kuitti > Lahjakuitti.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi