Sette opp automatisk kvitteringsutskrift

Hvis du har en kvitteringsskriver installert, kan du aktivere automatiske kvitteringsutskrifter. For at en kvittering skal skrives ut automatisk, må standard-kvitteringsskriveren være tilkoblet og slått på. Du kan angi standard-kvitteringsskriveren og velge en hvilken som helst installert skriver.

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis