Sette opp automatisk kvitteringsutskrift

Hvis du har en kvitteringsskriver installert, kan du aktivere automatiske kvitteringsutskrifter. For at en kvittering skal skrives ut automatisk, må standardskriveren for kvitteringer være koblet til og slått på. Du kan sette opp en standardskriver for kvitteringer og velge en hvilken som helst skriver du har installert.

Steg:

  1. Fra Shopify POS-appen trykker du på og deretter Innstillinger.
  2. Trykk på Innstillinger for kvitteringsutskrifter.
  3. Aktiver Skriv ut kvitteringer automatisk.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis