Sette opp automatisk kvitteringsutskrift

Hvis du har en kvitteringsskriver installert, kan du aktivere automatiske kvitteringsutskrifter. For at en kvittering skal skrives ut automatisk, må standard-kvitteringsskriveren være tilkoblet og slått på. Du kan angi standard-kvitteringsskriveren og velge en hvilken som helst installert skriver.

Steg:

  1. Fra Shopify POS-appen trykker du på og deretter Innstillinger.

  2. Trykk på Innstillinger for kvitteringsutskrifter.

  3. Aktiver Automatisk utskrift av kvitteringer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis