Epson TM-m30III -kuittitulostin

Vaatimukset

Jotta voit käyttää tätä laitteistoa Shopify-kaupassasi, sinun on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • käytät Shopify POS -sovellusta
 • sinulla on yhteensopiva iPad tai iPhone, jossa on käytössä iOS 13 tai sitä uudempi käyttöjärjestelmäversio, tai yhteensopiva Android-laite, jossa on käytössä Android 7 tai sitä uudempi käyttöjärjestelmäversio

Tarvitset USB-yhteyttä varten USB-kaapelin, jossa on USB-C- ja USB-A-liittimet. USB-yhteyttä tuetaan vain Androidissa.

Tarvitset Ethernet-yhteyttä varten Ethernet-kaapelin.

Mistä Epson TM-m30III ‑kuittitulostimen voi ostaa?

Epson TM-m30III -kuittitulostimia ja tulostinpaperia saa Shopify Hardware Storesta tuetuissa maissa.

Jos olet maassa, jota ei tueta, ja haluat käyttää Epson TM-m30III -kuittitulostinta, sinun on ostettava sellainen kolmannelta osapuolelta.

Voit tarkistaa lämpörullapaperin määritykset ja ohjeet kuittitulostimen lataamiseen tutustumalla laitteiston valmistajan käyttöohjeisiin.

Epson TM-m30III ‑kuittitulostimen yhdistäminen virtalähteeseen

Ennen kuin voit käyttää Epson TM-m30III ‑kuittitulostinta, sinun täytyy yhdistää tulostin virtalähteeseen.

Vaiheet:

 1. Poista tulostimen taustapaneeli.
 2. Kytke virtajohdon toinen pää kuittitulostimen takaosaan.
 3. Liitä kaapelin toinen pää pistorasiaan ja käynnistä tulostin.
 4. Kiinnitä tulostimen takapaneeli takaisin.

Jos tulostimessa on paperia, se tulostaa diagnostiikkaraportin.

Laitepariyhteyden muodostaminen ja Epson TM-m30III ‑kuittitulostimen yhdistäminen POS-laitteeseen

Jotta voit käyttää Epson TM-m30III -kuittitulostinta Shopify POS -sovelluksen kanssa, sinun täytyy muodostaa laitepariyhteys tulostimen ja laitteen välille Shopify POS -sovelluksen avulla. Kun olet muodostanut laitepariyhteyden tulostimen ja laitteen välille, tulostin muodostaa yhteyden laitteeseen automaattisesti, kun molemmissa on virta kytkettynä ja ne ovat kantavuusalueella.

Voit muodostaa yhteyden tulostimeen kolmea erilaista yhteystapaa käyttäen:

Kun olet yhdistänyt tulostimen, muista:

Yhteyden muodostaminen Bluetooth-yhteydellä

Voit muodostaa yhteyden tulostimeen Bluetooth-yhteyttä ja iPhonea, iPadia tai Androidia käyttäen.

Vaiheet:

 1. Liitä tulostin virtalähteeseen.
 2. Lisää kuittipaperia.
 3. Avaa yläpaneeli paperin lisäämistä varten.
 4. Kun paneeli on auki, syötä paperia pitämällä painiketta painettuna, kunnes paperivalo vilkkuu. Vapauta painike ja sulje paneeli.
 5. Ohjearkki tulostetaan. Syötä paperi tulostimeen painamalla painiketta nopeasti kerran ja vapauttamalla se.
 6. Syötä paperi tulostimeen pitämällä painiketta painettuna noin yhden sekunnin ajan. Bluetooth-tila-arkki tulostetaan, ja Bluetooth-merkkivalo vilkkuu.
 7. Napauta Valmis.
 8. Varmista, että tulostin näkyy yhdistettynä kohdassa Kuittitulostimet.

Yhteyden muodostaminen USB-yhteydellä

Voit muodostaa yhteyden tulostimeen USB-kaapelia ja Android-laitetta käyttäen.

Vaiheet:

 1. Irrota tulostimen takapaneeli.
 2. Irrota tulostimen alapaneeli.
 3. Liitä tulostin virtalähteeseen.
 4. Muodosta USB-A-yhteys tulostimeen ja USB-C-yhteys laitteeseen, USB-keskittimeen tai jälleenmyyntitelineeseen.
 5. POS-sovellus muodostaa hetken kuluttua yhteyden tulostimeen. Salli yhteyden muodostaminen tulostimeen, jos laite antaa kehotteen.
 6. Napauta Valmis.
 7. Varmista, että tulostin näkyy yhdistettynä kohdassa Kuittitulostimet.
 8. Kiinnitä tulostimen alapaneeli ja takapaneeli takaisin.

Yhteyden muodostaminen Ethernet-/LAN-yhteydellä

Voit muodostaa yhteyden tulostimeen Ethernet-kaapelia ja iPhonea, iPadia tai Androidia käyttäen.

Vaiheet:

 1. Irrota tulostimen takapaneeli.
 2. Irrota tulostimen alapaneeli.
 3. Lisää kuittipaperia.
 4. Liitä tulostin virtalähteeseen.
 5. Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää tulostimeen ja toinen pää joko reitittimeen tai LAN-liitäntään. Tulostin tulostaa tila-arkin, kun verkko on tunnistettu.
 6. POS-sovellus muodostaa hetken kuluttua yhteyden tulostimeen.
 7. Napauta Valmis.
 8. Varmista, että tulostin näkyy yhdistettynä kohdassa Kuittitulostimet.
 9. Kiinnitä tulostimen alapaneeli ja takapaneeli takaisin.

Punaisena vilkkuva virheen merkkivalo

Tämä johtuu siitä, että tulostimessa ei ole paperia. Avaa tulostin, lisää paperia ja sulje kansi. Virheen merkkivalon vilkkumisen pitäisi loppua ja valmis-merkkivalon pitäisi syttyä.

Paperitukokset

Jos paperi syötetään kuittitulostimeen vinosti, tuloksena on todennäköisesti paperitukos. Jos näin tapahtuu, sammuta tulostin, avaa se ja syötä paperi uudelleen.

Jos yrität tehdä kuitin määritettyä kolmea tuumaa kapeammaksi, varmista, että käytät mukana toimitettua jakajaa. Älä taita paperia, kun syötät sen tulostimeen.

Kuittien mukauttaminen

Voit mukauttaa sekä kuitin perusasettelua että tapahtumakuvausta.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi