Star Micronics TSP143IIIW (Wifi) kvitteringsskriver

Krav

For å bruke denne maskinvaren med Shopify-butikken din må du oppfylle følgende krav:

 • den helt nye Shopify POS
 • en kompatibel iPad som kjører iOS 12.5.1 eller høyere, en iPhone som kjører iOS 12.5.1 eller høyere, eller en kompatibel Android-enhet som kjører versjon 7.0 (Nougat) eller høyere

Her kan du kjøpe kvitteringsskriveren TSP143IIIW Wifi

Kvitteringsskriveren Star Micronics TSP143IIIW Wifi er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikken i støttede land.

Kjøp skriverpapir

Alle typer termiske papirruller med følgende dimensjoner fungerer med skriveren:

 • bredden er 3 1/8" (80 mm)
 • lengden ikke er mer enn 230 fot (70 m)

Du finner en forklaring på hvordan du fyller inn papir i kvitteringsskriveren i veiledningen i maskinvarehåndboken til produsenten.

Koble til WiFi-skriveren din

Du må koble skriveren til strømforsyningen.

Trinn:

 1. Koble den ene enden av strømkabelen til baksiden av kvitteringsskriveren.

 2. Koble den andre enden av kabelen til et strømuttak og skru på skriveren.

Hvis papiret lastes inn, så skrives det ut en diagnoserapport.

Installasjon og oppsett

 1. Koble skriveren til strømforsyningen.

 2. Hvis skriveren allerede er konfigurert for et annet wifi-nettverk, må du starte skriverens nettverksinnstillinger.

 3. I Shopify POS-appen trykker du -knappen og deretter på Innstillinger.

 4. Trykk på Sett opp maskinvare.

 5. Trykk på Kvitteringsskriver > Wi-Fi.

 6. Trykk på Tillat lokasjonstilgang.

 7. Trykk for å tillate at Shopify POS bruker lokasjonen din.

 8. Kontroller at skriveren er slått på og trykk på Neste trinn.

 9. Kontroller at du har lagt papir i skriveren og trykk på Neste trinn.

 10. Koble til kvitteringsskriveren i iPad-ens Wi-Fi-innstillinger.

 11. Når Shopify POS har funnet skriveren trykker du på Fullfør Wi-Fi-informasjon.

 12. Trykk på Velg for å angi hvilken type nettverkssikkerhet Wi-Fi-nettverket ditt bruker, og trykk deretter på Lagre.

 13. Angi passordet for Wi-Fi-nettverket og trykk på Ferdig.

 14. Trykk på Koble til og deretter på Ferdig.

Bekreft at skriveren din vises som tilkoblet under Kvitteringsskrivere.

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

Starte skriverens nettverksinnstillinger

Hvis du vil koble skriveren til et nytt wifi-nettverk, må du starte skriverens nettverksinnstillinger.

Når du starter skriveren, blir innstillingene tilbakestilt til standardene. Du må konfigurere innstillingene du bruker på nytt, for eksempel innstillinger for trådløst nettverk og passord.

Trinn:

 1. Skru av skriveren.

 2. Trykk og hold inne RST-knappen mens du skrur på skriveren.

 3. Hold inne RST-knappen til skriveren tilbakestilles to ganger. Når enheten tilbakestilles, lager den en intern driftslyd.

 4. Skru av skriveren.

Hvis TSP143IIIW-skriveren slutter å fungere

Følg trinnene nedenfor for å feilsøke skriveren:

 1. Kontroller at skriverens Wi-Fi-tilkobling er satt opp på riktig måte.

 2. Kontroller at du er koblet til internett. Skriveren krever et internettsignal for å fungere skikkelig.

 3. Sjekk om skriveren vises i Maskinvare-skjermbildet i Shopify POS-appen. Hvis skriveren er feil tilkoblet, vil den enten ikke vises på skjermbildet for innstillinger, eller vises som «Frakoblet».

 4. Prøv å skru skriveren av og deretter på. Dette starter skriveren på nytt og som regel løser dette et eventuelt problem med skriveren.

 5. For å feilsøke skriveren må du skru av skriveren og trykke og holde inne FEED-knappen. Mens du fremdeles holder inne FEED-knappen, må du skru på skriveren igjen. La skriveren skrive ut informasjonen om fastvaren og slipp deretter feed-knappen. Skriveren vil prøve å koble til internett og fortsette å skrive ut mer diagnostisk informasjon. Ta en titt på det utskrevne papiret for å se om noen av følgende problemer samsvarer med teksten som vises:

 • Jeg ser meldingen «Ingen vertstilkobling».

Hvis FEIL-indikatoren blinker rødt

Dette skyldes at det ikke er papir i skriveren. Åpne skriveren, sett inn papiret og lukk lokket. FEIL-indikatoren bør skru seg av og KLAR-indikatoren bør komme på.

Papirstopp

Hvis du mater inn papiret til kvitteringsskriveren på skrå, er det sannsynlig at du forårsaker en papirstopp. Hvis dette skjer, kan du skru av skriveren, åpne den og prøve å mate papiret inn igjen.

Hvis du prøver å gjøre kvitteringen smalere enn den angitte bredden på 7 cm (3 tommer), må du sørge for at du bruker skillelinjen som følger med. Ikke brett papiret når du mater det inn i skriveren.

tilpasse kvitteringer

Du kan tilpasse både det grunnleggende kvitteringsoppsettet og transaksjonsbeskrivelsen.

Begrensninger ved bruk av Micronics TSP100IIIW (Wifi)-kvitteringsskriver

Shopify POS virker ikke med flere TSP100IIIW (Wifi)-kvitteringsskrivere samtidig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis