Star Micronics TSP143IIIW (Wifi) kvitteringsskriver

Krav

For å bruke denne maskinvaren med Shopify-butikken din må du oppfylle følgende krav:

 • Shopify POS-appen
 • en kompatibel iPad som kjører iPadOS 15 eller høyere, en iPhone som kjører iOS 15 eller høyere, eller en kompatibel Android-enhet som kjører versjon 10 eller høyere

Her kan du kjøpe kvitteringsskriveren TSP143IIIW Wifi

Kvitteringsskriveren Star Micronics TSP143IIIW Wifi er tilgjengelig fra Shopify-maskinvarebutikken i støttede land.

Kjøp skriverpapir

Alle typer termiske papirruller med følgende dimensjoner fungerer med skriveren:

 • bredden er 3 1/8" (80 mm)
 • lengden ikke er mer enn 230 fot (70 m)

Du finner en forklaring på hvordan du fyller inn papir i kvitteringsskriveren i veiledningen i maskinvarehåndboken til produsenten.

Koble til Wi-Fi-skriveren

Koble skriveren til strømforsyningen.

Trinn:

 1. Koble den ene enden av strømkabelen til baksiden av kvitteringsskriveren.
 2. Koble den andre enden av kabelen til et strømuttak og skru på skriveren.

Hvis papiret lastes inn, så skrives det ut en diagnoserapport.

Installasjon og oppsett

 1. Koble skriveren til strømforsyningen.
 2. Hvis skriveren allerede er konfigurert for et annet Wi-Fi-nettverk, må du starte skriverens nettverksinnstillinger. Kontroller at både skriveren og POS-enheten er koblet til et 2,4 GHz-nettverk. Skriveren kan bare kobles til et 2,4 GHz-nettverk.
 3. Trykk Mer > Innstillinger > Konfigurer maskinvare i Shopify POS-appen.
 4. Trykk på Kvitteringsskriver > Star Micronics > WiFi.
 5. Trykk på Tillat lokasjonstilgang.
 6. Trykk for å tillate at Shopify POS bruker lokasjonen din.
 7. Kontroller at skriveren er slått på og trykk på Neste trinn.
 8. Kontroller at du har lagt papir i skriveren og trykk på Neste trinn.
 9. Koble til kvitteringsskriveren i iPad-ens Wi-Fi-innstillinger.
 10. Gå tilbake til Shopify POS-appen og logg på appen. Trykk på Fullfør Wi-Fi-opplysninger når Shopify POS har funnet skriveren. Hvis dette alternativet ikke vises, kan det hende du må fullføre trinn 1 til 11 på nytt.
 11. Trykk på Velg for å angi hvilken type nettverkssikkerhet Wi-Fi-nettverket ditt bruker, og trykk deretter på Lagre.
 12. Angi passordet for Wi-Fi-nettverket og trykk på Ferdig.
 13. Trykk på Koble til og deretter på Ferdig.

Bekreft at skriveren din vises som tilkoblet under Kvitteringsskrivere.

Når du har koblet til skriveren, må du ikke glemme å:

Starte skriverens nettverksinnstillinger

Hvis du vil koble skriveren til et nytt Wi-Fi-nettverk, må du initialisere nettverksinnstillingene på skriveren.

Når du starter skriveren, blir innstillingene tilbakestilt til standardene. Du må konfigurere innstillingene du bruker på nytt, for eksempel innstillinger for trådløst nettverk og passord.

Trinn:

 1. Skru av skriveren.
 2. Trykk og hold RST-knappen inne mens du slår på skriveren.
 3. Hold inne RST-knappen til skriveren tilbakestilles to ganger. Når enheten tilbakestilles, lager den en intern driftslyd.
 4. Skru av skriveren.

Hvis TSP143IIIW-skriveren slutter å fungere

Følg trinnene nedenfor for å feilsøke skriveren:

 1. Kontroller at skriverens Wi-Fi-tilkobling er konfigurert på riktig måte.
 2. Kontroller at du er koblet til internett. Skriveren krever et internettsignal for å fungere som den skal.
 3. Kontroller at skriveren er oppført på skjermbildet Maskinvare i Shopify POS-appen. Hvis skriveren ikke er koblet til riktig, vil den være oppført på innstillingsskjermen, eller vises som «Frakoblet».
 4. Prøv å skru skriveren av og deretter på. Dette starter skriveren på nytt og som regel løser dette et eventuelt problem med skriveren.
 5. Hvis de forrige trinnene ikke har løst problemet, må du feilsøke skriveren:
  1. Slå av skriveren, og trykk og hold FEED-knappen inne. Slå på skriveren igjen mens du holder FEED-knappen inne.
  2. Vent til skriveren har skrevet ut informasjon om fastvare, og slipp feed-knappen. Skriveren forsøker å koble til internett, og fortsetter deretter å skrive ut ytterligere diagnoseinformasjon. Gå gjennom følgende feilsøkingstrinn i henhold til feilteksten som vises:
  3. IP-adressen under «Gjeldende IP-parameterstatus» vises som nuller: Slå først av skriveren, vent fem sekunder og slå den på igjen. Prøv feilsøkingsprosessen på nytt. Hvis det ikke fungerer, må du kontrollere at du har fulgt instruksjonene for installering og konfigurering av skriveren. Kontroller at skriveren er koblet til, og koblet til det trådløse nettverket. Avslutningsvis, hvis ingen av løsningene ovenfor fungerer, må du kontakte internettleverandøren. Det kan være et problem med konfigurasjonen av internett.
  4. Jeg ser meldingen «Ingen tilkobling til verten»: Dette skjer vanligvis dersom du mister tilkoblingen til internett, eller når skriveren ikke er koblet riktig til ruteren. Kontroller tilkoblingen til internett og den trådløse ruteren.

Hvis FEIL-indikatoren blinker rødt

Dette skyldes at det ikke er papir i skriveren. Åpne skriveren, sett inn papiret og lukk lokket. FEIL-indikatoren bør skru seg av og KLAR-indikatoren bør komme på.

Papirstopp

Hvis du mater inn papiret til kvitteringsskriveren på skrå, er det sannsynlig at du forårsaker en papirstopp. Hvis dette skjer, kan du skru av skriveren, åpne den og prøve å mate papiret inn igjen.

Hvis du prøver å gjøre kvitteringen smalere enn den angitte bredden på 7 cm (3 tommer), må du sørge for at du bruker skillelinjen som følger med. Ikke brett papiret når du mater det inn i skriveren.

tilpasse kvitteringer

Du kan tilpasse både det grunnleggende kvitteringsoppsettet og transaksjonsbeskrivelsen.

Begrensninger ved bruk av Micronics TSP100IIIW (Wifi)-kvitteringsskriver

Shopify POS virker ikke med flere TSP100IIIW (Wifi)-kvitteringsskrivere samtidig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis