Opsætning og brug af POS Go

Oplad POS Go

Du kan oplade POS Go ved hjælp af det medfølgende USB-C-kabel. Du kan oplade kortlæseren ved at sætte den lille ende af USB-stikket i POS Go-enheden og derefter slutte den store ende til en mobiloplader eller en computer.

Det tager 2-3 timer at oplade POS Go helt ved hjælp af en vægadapter. Når POS Go er fuldt opladet, bør batteriet kunne holde til en hel dags salg.

POS Gos LED-indikatorlampe har følgende statusser:

Lamper for batteriniveau på POS Go
LED-indikator grøn Fuld opladning
LED-blå (blinkende) Oplader
LED-indikator fra 21 % ‑ 99 % opladning
LED-gul 10 % ‑ 20 % opladning
LED-indikatoren er rød 1 % - 9 % opladning

Tænd/sluk POS Go

Tryk på tænd/sluk-knappen på POS Go, og slip for at tænde den. Statuslampen tændes.

Tryk på tænd/sluk-knappen på POS Go og hold den nede for at slukke den. Tryk på Sluk, når du bliver bedt om det.

Opsæt POS Go

 1. Oplad POS Go, og slå den herefter til.
 2. Vælg det land, hvor du bruger POS Go.
 3. Vælg wi-fi-netværket. Angiv adgangskoden, tryk på Tilmeld dig, og tryk derefter på Tilslut. POS Go søger automatisk efter opdateringer og anvender dem.
 4. Log ind på Shopify POS.

Behandl et salg med POS Go

Trin:

 1. Læg produkter i kundens indkøbskurv.
 2. Valgfrit: Føj en kunde til indkøbskurven.
 3. Tryk på Betaling på siden Indkøbskurv.
 4. Giv kunden mulighed for at trykke, bruge magnetstribe (i kortterminal) eller indsætte sit kort.
 5. Kunden kan fjerne sit kort, når transaktionen er gennemført.
 6. Vælg, om der ønskes en kvittering, samt leveringsmetoden.

Sådan bruger du den integrerede stregkodescanner

Du kan scanne produkter, ordrekvitteringer og gavekort med POS Go. Hvis du vil aktivere onboarding-scanneren, skal du trykke på venstre eller højre scannerknap.

Scanning af produkter

Tryk på scannerknappen til venstre eller højre på din enhed, hold den nede, og ret den derefter mod den stregkode, du vil scanne. Når du har scannet en stregkode, viser POS-appen produktoplysningerne og lægger varen i indkøbskurven.

Du kan scanne flere af den samme vare ved enten at scanne en enkelt stregkode flere gange eller scanne en stregkode én gang og manuelt justere antallet ved hjælp af knapperne + og.

Pristjek en vare ved at scanne stregkoden, gennemgå prisen og derefter trykke på Ryd indkøbskurv for at fjerne varen fra indkøbskurven og afvise produktoplysningerne.

Scan af en ordrekvittering

Scan stregkoden på ordrekvitteringen for at se siden med ordreoplysninger. Du kan også trykke på søgelinjen og scanne en ordrekvittering for at se detaljerne.

Scan et gavekort for at kontrollere saldoen

Kontrollér saldoen for et gavekort ved at scanne stregkoden på gavekortet. Kortet med saldooplysninger vises på skærmen.

Brug et gavekort ved betaling ved at vælge betalingsmuligheden Gavekort og følge anvisningerne på skærmen.

Brug af en wi-fi-printer sammen med POS Go

Kvitteringsprintere bruger generelt ikke-sikrede wi-fi-netværk under opsætningsprocessen. POS Go kan ikke oprette forbindelse til ikke-sikrede netværk af sikkerhedsmæssige hensyn. Dette kan derfor ikke bruges til at opsætte de fleste nye printere. POS Go kan dog bruge wi-fi til at opsætte Epson TM-m30III-kvitteringsprinteren, som bruger et sikkert netværk.

POS Go kan oprette forbindelse til en printer, der er konfigureret via en separat enhed, som f.eks. en iPad- eller Android-tablet.

Se listen over understøttede kvitteringsprintere her for at sikre dig, at din printer er kompatibel med POS Go.

Inden du går i gang, skal du sørge for, at du har POS-appen installeret på din iPad eller Android-tablet.

Trin:

 1. Tryk på Mere > Forbindelse i POS-appen på din iPad eller Android-tablet.
 2. Tryk på Opsæt hardware > Kvitteringsprinter.
 3. Følg anvisningerne for at vælge din kvitteringsprinter og fuldføre opsætningen.
 4. Tryk på Mere > Forbindelse i POS Go. Kvitteringsprinteren vises som tilsluttet inden for få øjeblikke, og du kan udskrive kvitteringer.

Automatiske opdateringer af POS Go

For at opfylde alle PCI-krav rebooter POS Go automatisk hver 24. time. I øjeblikket er dette angivet som standard kl. 2:00 din lokale tid.

Når enheden genstartes (enten automatisk eller manuelt), skal du angive en pinkode til medarbejdere for at låse enheden op, før den kan søge efter softwareopdateringer. Hvis der er tilgængelige opdateringer, vil enheden automatisk downloade og installere dem. Du får muligvis mulighed for at udskyde en opdatering, men det anbefales generelt at acceptere opdateringen, så du altid anvender den nyeste version. Nogle opdateringer kan udskydes, men du bør acceptere alle softwareopdateringer for at sikre, at du har den nyeste version.

Hvis dit batteriniveau er for lavt, eller hvis enheden ikke kan oprette forbindelse til dit wi-fi-netværk, vil POS Go vise en advarselsskærm. Følg vejledningen på disse skærme, og opdateringen fortsætter.

Du kan bekræfte din OS-version for POS Go. I din POS Go trykker du på Mere > Indstillinger > Enhedsindstillinger > System > Om > OS-version.

Nulstil POS Go til fabriksindstillingerne

Det kan tage cirka 30 minutter, før hele opsætningen af din fabriks-nulstilling og enhed er fuldført.

Hvis du vil nulstille POS Go til fabriksindstillingerne, skal du sørge for, at din enhed er tændt, og derefter trykke på alle tre knapper (strøm, venstrescanning, højrescanning) på enheden samtidigt og holde nede i cirka fem sekunder. Dialogboksen "Bekræft nulstilling til fabriksindstillingerne" vises.

Hvis du holder alle 3 knapper nede i cirka 14 sekunder, bliver enheden nulstillet til fabriksindstillingerne.

Når du har nulstillet enheden til fabriksindstillingerne, skal du følge opsætningsprocessen igen. Du skal konfigurere enhedens wi-fi-forbindelse igen, downloade opdateringer og logge ind på din butik igen.

Find enhedens navn

Du kan ændre navnet på enheden ved at gå til Mere > Indstillinger > Enhedsindstillinger > System > Enhedsnavn.

Når du bruger POS Go i docken, vises enhedens navn under parringsprocessen og på skærme med forbindelsesstatus. Ændring af enhedens navn påvirker ikke mobilsalg.

Wi-fi-indstillinger

Du kan ændre indstillingerne for wi-fi under Mere > Indstillinger > Enhedsindstillinger > Netværk og internet.

Det netværk, som POS Go er knyttet til, vises med et grønt flueben. Netværk, der er inden for rækkevidde, vises også. Tryk på Andet ... for at oprette forbindelse til et netværk, der ikke er på listen. POS Go kræver WPA2-sikkerhed for at kunne oprette forbindelse til et netværk.

Tryk på Kør sundhedstjek for at teste netværksforbindelsen

Tryk på i ud for et netværk for at udføre følgende opgaver:

 • få adgang til netværksoplysninger
 • glem et netværk
 • rediger oplysninger om forbindelsen, f.eks. IP-adressen, undernetmasken og DNS

Juster skærmens lysstyrke

Du kan justere skærmens lysstyrke på POS Go ved at gå til Mere > Indstillinger > Enhedsindstillinger > Display.

I afsnittet Lysstyrke kan du justere skyderen for at indstille skærmens lysstyrke.

Du kan aktivere automatisk lysstyrke, så POS Go automatisk kan justere skærmens lysstyrke efter de omgivende lysforhold.

Tryk på Skærmlås, og vælg, hvor lang tid skærmen skal låses.

Tryk på Mørk/lys tilstand, og vælg enten Mørk eller Lys visningstilstand.

Juster lyden

POS Go afspiller lyd under almindelige handlinger, såsom scanning af stregkoder eller brug af en kontaktløs betalingsmetode.

Lydstyrken for disse lyde kan justeres ved at gå til Mere > Indstillinger > Enhedsindstillinger > Lyd. Brug skyderen til at justere lydstyrken. Hvis skyderen indstilles til nul, slås lyden fra.

Juster tilgængelighedsfunktionerne

POS Go har tilgængelighedsfunktioner, der er tilgængelige ved at gå til > Mere < Indstillinger > Enhedsindstillinger > Tilgængelighed.

Følgende tilgængelighedsfunktioner er tilgængelige:

 • Tekst-til-tale
 • Skærmforstørrelse
 • Farvekorrigering

Tekst-til-tale

Tryk på Skærmlæser, og slå Aktivér skærmlæseren, når hovedtelefonerne er tilsluttet til, for at aktivere skærmlæseren.

Når hovedtelefonerne er tilsluttet til POS Go, læser enheden indholdet på skærmen op i hovedtelefonerne. Du kan foretage en L-bevægelse på touchskærmen for at ændre indstillingerne for tekst-til-lyd, som f.eks. lydstyrke, talehastighed og beskyttelse af personlige oplysninger på skærmen, hvilket fjerner visuelle elementer på skærmen, men giver samtidig mulighed for almindelig navigation.

Hvis du vil stoppe enheden fra at tale, kan du tage hovedtelefonerne ud af stikket.

Skærmforstørrelse

Når du aktiverer Skærmforstørrelse for POS Go, kan du gøre følgende for at justere størrelsen på skærmen:

 • tryk på skærmen tre gange for at forstørre, og tryk derefter på skærmen tre gange igen for at vende tilbage til den normale visning
 • træk med to fingre for at rulle på siden
 • knib to fingre sammen for at justere forstørrelsen

Du kan ikke forstørre det virtuelle tastatur med denne funktion.

Farvekorrigering

Du kan justere, hvordan farver vises på POS Go, ved at aktivere én eller begge af følgende indstillinger:

 • Negative farver: Vælg denne indstilling, hvis skærmen skal vises med negative farver i forhold til den normale visning.
 • Farvefilter: Vælg denne indstilling for at justere visningen, så den ikke viser bestemte farver.

Fejlfinding

Hvis du har problemer med din enhed, kan du prøve at udføre følgende fejlfindingstrin. Du kan også rapportere et problem.

POS Go vil ikke tænde

Hvis POS Go ikke svarer, når du trykker på tænd/sluk-knappen for at vække eller tænde for enheden, kan batteriet være helt afladet. Slut din enhed til en strømkilde i et par timer for at oplade den. Brug det USB-kabel, der fulgte med POS Go, når det er muligt. En LED-opladningsindikator lyser lige over skærmen. Når LED-lyset er rødt, er batteriniveauet meget lavt, og enheden oplader. Andre farver indikerer, at batteriniveauet ikke er kritisk lavt, og at enheden oplader eller et fuldt opladet. Prøv en anden oplader, hvis LED-lyset ikke tændes, når du har sluttet enheden til strøm, og POS Go stadig ikke svarer. Hvis dette ikke virker, kan du indberette problemet for at få yderligere hjælp.

Fejlmeddelelsen “Kunne ikke oprette forbindelse til kortlæser”

Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen og låser din enhed under betalingsprocessen, vises der en fejlskærm med beskeden “Der kunne ikke oprettes forbindelse til kortlæseren”, når du har låst enheden op. Tryk på Tilbage til betalingsmuligheder, og vælg derefter den ønskede betalingsmetode for at genoptage betalingsprocessen.

Forkert pinkode ved betaling

Hvis en kunde anvender et kort, der kræver en pinkode, kan din POS Go-enhed holde op med at virke, hvis kunden angiver en forkert pinkode tre gange. Den anbefalede løsning er at genstarte enheden. Hvis du vil genstarte enheden, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 2-3 sekunder og derefter trykke på Genstart. Når du har indtastet din pinkode til medarbejdere, burde du kunne genoptage betalingen.

Forbindelsesproblemer med POS Go

Du kan se forbindelsesstatussen for POS Go og din detailhardware, din Shopify-konto, Bluetooth og wi-fi i enhedens indstillinger under Mere > Forbindelse.

Hvis du foretager ændringer i Shopify-administratoren, som ikke vises i POS, kan du manuelt synkronisere POS med din administrator for at prøve at løse problemet.

Trin:

 1. Tryk på Mere for at åbne POS-menuen, og tryk derefter på Forbindelse.
 2. Tryk på Datasynkronisering. Denne side viser synkroniseringsstatus for følgende butiksdata:

  • Enhed
  • Lokationer
  • Produkter og lagerbeholdning
  • Medarbejdere
  • Indstillinger for butik
 3. Gør ét af følgende afhængigt af den viste synkroniseringsstatus:

  • Tryk på Opdater alle for at synkronisere alle data.
  • Hvis du vil synkronisere specifikke butiksdata, skal du trykke på Opdater ud for de butiksdata, du manuelt vil synkronisere igen.

Flere tips til fejlfinding, inden du sender en rapport til Shopify Support

 • Pust aldrig ind i åbningen til chipkort, da spytpartikler kan få chipkontakterne til at ruste.
 • Brug aldrig klæbende elementer, som post-its eller tape, da de kan efterlade rester, som opsamler snavs.
 • Brug en dåse med komprimeret luft til at løsne skidt i åbningen til chipkort.
 • Brug isopropylalkohol og tynde vatpinde til forsigtigt at rense kontakterne i åbningen til chipkort.

Mit problem blev ikke behandlet her

Prøv en nulstilling af fabriksindstillingerne, hvis en reboot ikke løser problemet. Når du har nulstillet til fabriksindstillingerne, skal du følge opsætningsprocessen igen.

Hvis du har et problem, der ikke er løst ved hjælp af en reboot eller nulstilling af fabriksindstillingerne, skal du rapportere problemet.

Rapportering af problemer

Hvis du har et problem med dit POS Go eller oplever, at du ofte skal reboote/nulstille for at komme tilbage til arbejdstilstand, kan du rapportere problemet til Shopify Support.

Trin:

 1. Tryk på Mere for at åbne POS-menuen, og tryk derefter på Support > Rapportér en fejl.
 2. Medtag en kort beskrivelse af problemet, og tryk derefter på Send.Shopify Support kan kontakte dig for at indhente yderligere oplysninger.

Hvis du af en eller anden grund ikke kan sende en fejlrapport eller har et vigtigt problem, skal du trykke på Mere > Support > Kontakt support på dit POS Go.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis