Ställ in en fördröjning av din distribution för Shopifys distributionsnätverk

Om du vill ha tid att annullera ordrar, redigera ordrar eller lösa kundproblem innan Shopifys distributionsnätverk (SFN)-personal börjar distribuera dina ordrar kan du ställa in en fördröjning på upp till 120 minuter.

Steg:

  1. Klicka på Inställningar > Appar och försäljningskanaler från din Shopify-admin.

  2. På sidan Appar och försäljningskanaler klickar du på Shopify Fulfillment Network.

  3. Klicka på Öppna app.

  4. Klicka på Inställningar.

  5. Klicka på Hantera ordrar.

  6. I avsnittet Orderbehandling klickar du på Håll ordrar för granskning i avsnittet för pausning av distributionshantering.

  7. Om du vill ändra fördröjningsvaraktigheten från 30 minuter klickar du på 30 minuter och väljer antal minuter.

  8. Klicka på Spara.

Om du inte vill att SFN ska fördröja distributionen av dina ordrar kan du klicka på Distribuera ordern automatiskt i dina SFN-appinställningar.

Om du behöver kringgå distributionsfördröjningen för en viss order kan du begära distribution genom att klicka på Distribuera nu på sidan för distributionsförfrågan i din SFN-app.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis