Chọn phương thức vận chuyển để gửi sản phẩm đến Mạng lưới giao hàng Shopify

Bạn có thể gửi sản phẩm của mình đến SFN bằng dịch vụ vận chuyển Bưu kiện nhỏ hoặc Giao vận. Lô hàng Bưu kiện nhỏ sẽ sử dụng hãng vận chuyển như UPS hoặc FedEx để vận chuyển các hộp được đóng gói riêng lẻ. Lô hàng Giao vận sẽ sử dụng công ty giao nhận vận tải để vận chuyển một tập hợp các hộp trên pa-lét hoặc trong thùng vận chuyển.

Nếu bạn không chắc chắn nên sử dụng dịch vụ vận chuyển Bưu kiện nhỏ hay Giao vận, hãy sử dụng tổng trọng lượng của lô hàng làm hướng dẫn. Để biết thông tin về phương thức vận chuyển cần sử dụng cho các trọng lượng lô hàng khác nhau, hãy tham khảo bảng sau:

Tổng trọng lượng lô hàng đối với dịch vụ vận chuyển Bưu kiện nhỏ và Giao vận
Phương thức vận chuyển Tổng trọng lượng lô hàng
Bưu kiện nhỏ Dưới 300 lbs (136 kg)
Giao vận 300 lbs (136 kg) trở lên

Chọn phương thức vận chuyển để gửi sản phẩm đến SFN

Để chỉ định phương thức vận chuyển cho lô hàng của mình, bạn hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong ứng dụng SFN, chuyển đến mục Đợt chuyển về, rồi chọn một đợt chuyển về đã gửi.
  2. Trong mục Chọn phương thức vận chuyển, chọn một trong những tùy chọn sau:

    • BƯU KIỆN NHỎ
    • GIAO VẬN
  3. Hoàn tất các trường bắt buộc cho phương thức vận chuyển:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí