Lösa returfel för Shopifys distributionsnätverk

När Shopifys distributionsnätverk (SFN) inte kan behandla din retur genereras inte en retursedel. I sådana fall visas ett felmeddelande i din Shopify-admin och SFN-app. Du kan behöva uppdatera kundens leveransuppgifter eller kontakta SFN för att hitta en lösning på felet.

När det finns ett fel med din retur visar ordern för den returen en Misslyckad retur-status i din Shopify-administratör och en Avvisad status i din SFN-app. Avsnittet Misslyckad retur på sidan med orderinformation visar felet och vilka åtgärder du kan vidta för att lösa returproblemet.

Se följande avsnitt för att hitta orsaken till returfelet och de steg du ska ta för att lösa det.

Din retur gick inte igenom eftersom minst 1 artikel inte godkändes

När du har skapat en retur genereras inte en returetikett till SFN och visar följande fel: Your return failed because at least 1 item wasn't accepted. Update the return with a new return shipping method or contact Shopify Fulfillment Network for details. Detta beror på att returen innehåller en artikel som SFN inte lagerför och inte kan acceptera.

För att lösa det här felet måste du utföra följande:

  1. Annullera returen som genererar felet.
  2. Skapa en ny retur för ordern och välj sedan en annan leveransmetod.

Det gick inte att generera fraktsedel

När du har skapat en retur genereras inte en returetikett till SFN och visar följande fel: Couldn’t generate shipping label. Contact Shopify Fulfillment Network for details. Detta beror på att SFN stötte på ett fel när du försökte skapa en returetikett.

För att lösa det här felet måste du utföra följande:

  1. Bekräfta att ordern inte redan skickats med en förauktoriserad retursedel.
  2. Annullera returen som genererar felet.
  3. Kontakta Shopifys distributionsnätverk för att avgöra lämpliga åtgärder.

Retur till Shopify Fulfillment Network är endast tillgängligt för adresser i USA

När du har skapat en retur genereras inte en returetikett till SFN och visar följande fel: Return to Shopify Fulfillment Network is only available if your customer shipping address is set in the US. Det här felet kan förekomma av följande skäl:

  • Kundens leveransadress ligger inte i USA.
  • Kundens leveransinformation är ofullständig.

För att lösa det här felet måste du utföra följande:

  1. Annullera returen som genererar felet.
  2. Gör något av följande, beroende på orsaken till felet:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis