Korygowanie błędów dotyczących zwrotów do Sieci realizacji Shopify

Gdy Sieć realizacji Shopify (SFN) nie może przetworzyć Twojego zwrotu, etykieta zwrotna nie jest generowana. W takim przypadku w panelu administracyjnym Shopify i w aplikacji SFN wyświetlany jest komunikat o błędzie. Konieczne może się okazać zaktualizowanie szczegółów wysyłki klienta lub skontaktowanie się z SFN w celu korekty błędu.

W przypadku błędu dotyczącego zwrotu w zamówieniu, do którego odnosi się ten zwrot, w panelu administracyjnym Shopify wyświetla się status Zwrot nie powiódł się, a w aplikacji SFN widoczny jest status Odrzucono. W sekcji Zwrot nie powiódł się na stronie szczegółów zamówienia wyświetlany jest błąd oraz czynność, którą możesz wykonać, aby rozwiązać problem dotyczący zwrotu.

Zapoznaj się z poniższymi sekcjami, aby znaleźć przyczynę błędu zwrotu i kroki, które pozwolą na jego rozwiązanie.

Zwrot nie powiódł się, ponieważ co najmniej 1 pozycja nie została zaakceptowana

Po utworzeniu zwrotu etykieta zwrotna do SFN nie jest generowana i wyświetla się następujący błąd: Your return failed because at least 1 item wasn't accepted. Update the return with a new return shipping method or contact Shopify Fulfillment Network for details. Wynika to z tego, że zwrot zawiera pozycję, która nie jest magazynowana w SFN i nie może zostać zaakceptowana.

Aby usunąć ten błąd, musisz wykonać następujące zadania:

  1. Anuluj zwrot, którego dotyczy błąd.
  2. Utwórz nowy zwrot dla zamówienia, a następnie wybierz inną metodę wysyłki.

Nie można wygenerować etykiety wysyłkowej

Po utworzeniu zwrotu etykieta zwrotna do SFN nie jest generowana i wyświetla się następujący błąd: Couldn’t generate shipping label. Contact Shopify Fulfillment Network for details. Wynika to z tego, że w aplikacji SFN wystąpił błąd podczas próby utworzenia etykiety zwrotnej.

Aby usunąć ten błąd, musisz wykonać następujące zadania:

  1. Potwierdź, że zamówienie nie zostało jeszcze wysłane ze wstępnie autoryzowaną etykietą zwrotną.
  2. Anuluj zwrot, którego dotyczy błąd.
  3. Skontaktuj się z Siecią realizacji Shopify, aby ustalić kolejne kroki.

Zwroty do Shopify Fulfillment Network są dostępne tylko dla adresów w USA

Po utworzeniu zwrotu etykieta zwrotna do SFN nie jest generowana i wyświetla się następujący błąd: Return to Shopify Fulfillment Network is only available if your customer shipping address is set in the US. Ten błąd może wystąpić z następujących powodów:

  • Adres wysyłki klienta nie znajduje się w USA.
  • Brak informacji dotyczących wysyłki do klienta.

Aby usunąć ten błąd, musisz wykonać następujące zadania:

  1. Anuluj zwrot, którego dotyczy błąd.
  2. W zależności od przyczyny błędu wykonaj jedną z następujących czynności:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo