การคืนสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าที่ไม่สามารถขายได้กลับไปยังเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify

เมื่อสินค้าที่ถูกส่งคืนมาถึงศูนย์จัดการคำสั่งซื้อในเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) พนักงาน SFN จะตรวจสอบสินค้าเพื่อพิจารณาว่าอยู่ในสภาพที่ขายได้หรือไม่ โดยจะถือว่าสินค้าไม่สามารถขายได้หากตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

สภาพสินค้าที่ไม่สามารถขายได้

บุคลากรของ SFN จะใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันเพื่อตรวจสอบว่าสินค้านั้นไม่มีชื่ออยู่ในประเภทและวัสดุสินค้าหรือไม่โดยจะมีการตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนแล้วไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบกล่องปิด หรือ การตรวจสอบสินค้า

การตรวจสอบกล่องที่ปิดอยู่

เมื่อสินค้าที่ส่งคืนมาถึงและปรากฏว่าอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมในกล่องหรือภาชนะปิด รายการนั้นจะได้รับการตรวจสอบกล่องปิด การตรวจสอบกล่องปิดมีขั้นตอนดังนี้

 • การตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อดูความเสียหายของบรรจุภัณฑ์ภายนอก เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าไม่ปรากฏว่าผ่านการใช้งานมาแล้ว
 • ตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบพื้นฐานที่ต้องมี ทีมจะพิจารณาการตัดสินว่าส่วนประกอบทั้งหมดมีอยู่หรือไม่ โดยอิงจากรูปภาพสินค้าและ/หรือรายละเอียดสินค้าในการตัดสินใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดมีอยู่หรือไม่ หากทีมไม่สามารถยืนยันส่วนประกอบทั้งหมดที่มีอยู่ได้ รายการสินค้าจะถูกกำจัด
 • ตรวจสอบดูว่าตราประทับ/สติกเกอร์ของกล่องถูกนำออกไปแล้วหรือไม่
 • ตรวจสอบเพื่อดูว่าถ้าเป็นรายการสินค้าที่ไม่สามารถระบุได้่ (ไม่ตรงกับรายละเอียดการส่งคืนสินค้า + ไม่มีบาร์โค้ดที่มองเห็นได้ในสินค้า) รายการสินค้านั้นจะถูกจำกัด

การตรวจสอบรายการสินค้า:

เมื่อรายการสินค้าที่ส่งคืนมาถึงในถุงพลาสติกหรือไม่อยู่ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท รายการสินค้านั้นจะรับการตรวจสอบสินค้า การตรวจสอบรายการสินค้าเกี่ยวข้องกับ:

 • ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อดูว่ามีบาร์โค้ด SKU อยู่หรือไม่ ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อดูว่ามีถุงพลาสติกและเหมาะสมหรือไม่ (หากมี)
 • ตรวจสอบดูว่ามีการนำตราประทับ/สติกเกอร์ของกล่องใน SKU ออกแล้วหรือไม่
 • ตรวจสอบเพื่อดูว่ามีความเสียหายที่มองเห็นได้ สิ่งสกปรก ฝุ่นผงหรือไม่
 • ตรวจสอบสินค้าที่ขายไม่ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า (ดูด้านล่าง)

สินค้าเครื่องแต่งกาย

เกณฑ์สำหรับสินค้าเครื่องแต่งกายที่ไม่สามารถขายได้
ประเภทเครื่องแต่งกาย สภาพสินค้าที่ไม่สามารถขายได้ บริการแก้ไขงาน
เสื้อผ้า - เสื้อเชิ้ต
 • กระดุมหาย
 • ซิปหายหรือชำรุด
 • ตะเข็บหรือชายผ้าขาด
 • มีรอยขาด
 • สีย้อม
 • มีกลิ่น
 • ลายพิมพ์หรือลายปักชำรุด
 • ป้ายหาย
 • บรรจุภัณฑ์ที่มีแบรนด์หาย
 • การติดฉลาก
 • พับ
 • การบรรจุถุงพลาสติก
เสื้อผ้า - กางเกง
 • กระดุมหาย
 • ซิปหายหรือชำรุด
 • ตะเข็บหรือชายผ้าขาด
 • มีรอยขาด
 • สีย้อม
 • มีกลิ่น
 • ป้ายหาย
 • บรรจุภัณฑ์ที่มีแบรนด์หาย
 • การติดฉลาก
 • พับ
 • การบรรจุถุงพลาสติก
ชุดชั้นใน วิกผม และชุดว่ายน้ำ
 • บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ถูกปิดผนึก
 • ป้ายสุขอนามัยหรือไลน์เนอร์หายหรือชำรุด
สินค้าส่งคืนที่ถูกจำกัด ซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับการแก้ไขงาน
หมวก
 • สายรัดหายหรือชำรุด
 • ตัวรีดหรือตัวปักหายหรือชำรุด
 • ตะเข็บหรือชายผ้าขาด
 • มีรอยขาด
 • สีย้อม
 • มีกลิ่น
 • การติดฉลาก
 • การพับ หากมี
 • การบรรจุถุงพลาสติก หากมี
รองเท้า
 • ตัวกันกระแทกในรองเท้าหรือกล่องรองเท้าหาย
 • เชือกรองเท้าชำรุด
 • รองเท้าสกปรก
 • ป้ายหาย
 • กล่องรองเท้าชำรุด
 • ดอกยางชำรุดมาก
 • มีกลิ่น
 • การติดฉลาก
 • การเช็ดเบื้องต้น
 • การบรจุกล่องใหม่อย่างง่ายๆ ในกล่องเดิม
 • กระดาษทิชชูหรือวัสดุทดแทนสีน้ำตาล
ถุงมือ
 • เคยสวมแล้ว
 • มีรอบเปื้อน
 • ไม่ครบชุด
 • มีกลิ่น
 • การติดฉลาก
 • การพับ หากมี
 • การบรรจุถุงพลาสติก หากมี
เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยง
 • มีกลิ่น
 • ลบแท็กออกแล้ว
 • ตะเข็บหรือชายผ้าขาด
 • มีรอยขาด
 • สีย้อม
 • มีขนสัตว์เลี้ยงติดบนสินค้า
 • การติดฉลาก
 • พับ
 • การบรรจุถุงพลาสติก

สินค้าเครื่องประดับแฟชั่น

เกณฑ์สำหรับสินค้าเครื่องประดับแฟชั่นที่ไม่สามารถขายได้
ประเภทเครื่องประดับ สภาพสินค้าที่ไม่สามารถขายได้ บริการแก้ไขงาน
กระเป๋าถือ
 • ป้ายหาย
 • สายหาย
 • ตะเข็บหรือชายผ้าขาด
 • มีรอยขาด
 • สีย้อม
 • เคยสวมแล้ว
 • มีรอบขีดข่วน
 • สัญลักษณ์แบรนด์หาย
 • บรรจุภัณฑ์เฉพาะหายหรือชุดรุด
 • ส่วนประกอบหาย
 • การติดฉลาก
 • การเช็ดเบื้องต้น
 • การบรจุกล่องใหม่อย่างง่ายๆ ในกล่องเดิม
 • กระดาษทิชชูหรือวัสดุทดแทนสีน้ำตาล
เครื่องประดับ
 • ชิ้นส่วนหาย
 • ป้ายหาย
 • ตะขอชำรุด
 • บรรจุภัณฑ์เฉพาะหายหรือชุดรุด
 • โลหะสกปรกหรือมีรอย
 • การติดฉลาก
 • การบรรจุถุงพลาสติก
เครื่องประดับเจาะผิวหนัง
 • บรรจุภัณฑ์เปิดออก
สินค้าส่งคืนที่ถูกจำกัด ซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับการแก้ไขงาน
นาฬิกาข้อมือ
 • ชิ้นส่วนหาย
 • ป้ายหาย
 • มีรอบขีดข่วน
 • บรรจุภัณฑ์เฉพาะหายหรือชุดรุด
การติดฉลาก
แว่นตา
 • มีรอบขีดข่วน
 • งอหรือชำรุด
 • ป้ายหาย
 • อุปกรณ์เสริมหาย
 • บรรจุภัณฑ์เฉพาะหายหรือชุดรุด
การติดฉลาก

สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม

เกณฑ์สำหรับสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่ไม่สามารถขายได้
ประเภทสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สภาพสินค้าที่ไม่สามารถขายได้ บริการแก้ไขงาน
เครื่องสำอางและการดูแลผิว
 • ไม่ได้ปิดผนึกหรือเปิดออก
 • บรรจุภัณฑ์เฉพาะหายหรือชุดรุด
การติดฉลาก

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์

เกณฑ์สำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถขายได้
ประเภทสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สภาพสินค้าที่ไม่สามารถขายได้ บริการแก้ไขงาน
อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน
 • บรรจุภัณฑ์ชำรุดหรือถูกบุกรุก
 • ส่วนประกอบหาย
 • สินค้าชำรุด
 • การติดฉลาก
 • ไม่มีการทดสอบหรือข้อเสนอค่าบริการ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • บรรจุภัณฑ์ชำรุดหรือถูกบุกรุก
 • ส่วนประกอบหาย
 • สินค้าชำรุด
 • การติดฉลาก
 • ไม่มีการทดสอบหรือข้อเสนอค่าบริการ
หูฟัง
 • บรรจุภัณฑ์ชำรุดหรือถูกบุกรุก
 • ส่วนประกอบหาย
 • มีสัญญาณว่าผ่านการใช้งาน
 • การติดฉลาก
 • ไม่มีการทดสอบหรือข้อเสนอค่าบริการ
ของเล่น
 • บรรจุภัณฑ์ชำรุดหรือถูกบุกรุก
 • ส่วนประกอบหาย
 • การติดฉลาก
 • ไม่มีการทดสอบหรือข้อเสนอค่าบริการ

สินค้าตกแต่งบ้าน

เกณฑ์สำหรับสินค้าตกแต่งบ้านที่ไม่สามารถขายได้
ประเภทสินค้าตกแต่งบ้าน สภาพสินค้าที่ไม่สามารถขายได้ บริการปรับปรุงใหม่
เครื่องครัว
 • บรรจุภัณฑ์ชำรุดหรือถูกบุกรุก
 • ส่วนประกอบหาย
 • สินค้าชำรุด
การติดฉลาก
เฟอร์นิเจอร์
 • บรรจุภัณฑ์ชำรุดหรือถูกบุกรุก
 • ส่วนประกอบหาย
 • สินค้าชำรุด
 • การติดฉลาก
 • การทำความสะอาดอย่างง่าย
เตียงนอน
 • บรรจุภัณฑ์ชำรุดหรือถูกบุกรุก
 • ส่วนประกอบหาย
 • สกปรก
 • สีย้อม
 • มีกลิ่น
 • การติดฉลาก
 • การทำความสะอาดอย่างง่าย
หนังสือ
 • หน้าหนังสือหรือสันชำรุด
การติดฉลาก
เครื่องมือ
 • บรรจุภัณฑ์ชำรุดหรือถูกบุกรุก
 • ส่วนประกอบหาย
 • สินค้าชำรุด
การติดฉลาก

สินค้าสิ้นเปลือง

เกณฑ์สำหรับวัสดุสิ้นเปลือง
ประเภทสินค้าที่ใช้แล้วหมดไป สภาพสินค้าที่ไม่สามารถขายได้ บริการแก้ไขงาน
อาหาร สินค้าที่ไม่สามารถเติมสต็อก สินค้าส่งคืนที่ถูกจำกัด ซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับการแก้ไขงาน
เภสัชภัณฑ์/อาหารเสริม
 • บรรจุภัณฑ์ที่เสียหาย
 • ขาดการหาผู้มีภาษี (หากมี)
 • ไม่มีตราประทับ
 • หมดอายุแล้ว
การติดฉลาก
เครื่องดื่ม สินค้าที่ไม่สามารถเติมสต็อก การติดฉลาก

กฎการคืนสินค้ากลับสต็อกสำหรับสินค้าต้องห้าม

เนื่องด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของสินค้าบางรายการจึงสามารถคืนสินค้ากลับสต็อกที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อของเครือข่ายการจัดการสินค้าของ Shopify (SFN) ได้หากอยู่ในสภาพใหม่และยังไม่ถูกเปิดเท่านั้น หากสินค้าต้องห้ามที่ถูกส่งคืนอยู่ในสภาพถูกเปิดหรือใช้งานแล้วสินค้าดังกล่าวจะถูกกำจัดทิ้งระหว่างการตรวจสอบ

สินค้าต้องห้ามประกอบไปด้วยหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

สินค้าต้องห้ามสำหรับส่งคืนไปยัง SFN
หมวดหมู่ของสินค้าต้องห้าม ตัวอย่างสินค้า
สุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, เครื่องสำอาง
ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นใน, ยกทรง, เสื้อผ้าชั้นใน, ชุดว่ายน้ำ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องประดับแบบเจาะ, ถ้วยอนามัย
สินค้าสิ้นเปลือง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ชา

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี