Konfigurer øyeblikkelige svar for Shopify Inbox

Når en kunde klikker på chat-knappen i nettbutikken åpnes et chatvindu i nettleseren, som viser velkomstmeldingen og en liste med spørsmål basert på synlige øyeblikkelige svar. Hvis en kunde klikker på et spørsmål, vises det forhåndsdefinerte svaret. Du kan for eksempel opprette et øyeblikkelig svar som forklarer returbetingelsene, og kundene kan deretter klikke på spørsmålet Hva er returbetingelsene? for å se svaret.

Det øyeblikkelige svaret Spor min bestilling er inkludert som standard, og gir automatisk kunden bestillingsstatusen deres når de klikker på det.

Opprett et øyeblikkelig svar

Du kan opprette så mange øyeblikkelige svar som du ønsker, og vise inntil 100 øyeblikkelige svar til kundene. Når du oppretter et øyeblikkelig svar, må du skrive inn både spørsmålet som vises til kundene og svaret på spørsmålet.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Inbox fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Chat-innstillinger.

 5. Klikk på Opprett øyeblikkelig svar i seksjonen Øyeblikkelige svar.

 6. Skriv inn spørsmålet du vil vise til kundene i tekstboksen Spørsmål.

 7. Skriv inn svaret du vil vise til kundene når de klikker på spørsmålet i tekstboksen Svar.

 8. Valgfritt: Det nye øyeblikkelige svaret er synlig for kundene som standard. Hvis du ikke ønsker at det skal være synlig, klikker du på Deaktiver i seksjonen Synlighet.

 9. Klikk på Lagre.

Endre visningsrekkefølgen for umiddelbare svar

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Inbox fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Chat-innstillinger.

 5. Klikk på ⋮⋮ i seksjonen Øyeblikkelige svar, og dra det øyeblikkelige svaret for å sortere visningslisten.

 6. Klikk på Lagre.

Deaktiver et øyeblikkelig svar

Hvis du vil beholde et øyeblikkelig svar, men skjule det fra nettbutikken, kan du deaktivere det øyeblikkelige svaret.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Inbox fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Chat-innstillinger.

 5. Klikk på Deaktiver i seksjonen Øyeblikkelige svar for det øyeblikkelige svaret du vil skjule.

 6. Klikk på Lagre.

Gjenta de forrige trinnene og klikk på Aktiver for å aktivere et øyeblikkelig svar igjen.

Slett et umiddelbart svar

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Inbox fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Chat-innstillinger.

 5. Klikk på det umiddelbare svaret du vil slette.

 6. Klikk Slett umiddelbart svar.

 7. Klikk på Slett øyeblikkelig svar for å bekrefte.

Foreslåtte øyeblikkelige svar

Shopify Magic gir foreslåtte øyeblikkelige svar basert på butikkens retningslinjer og chathistorikk. Denne funksjonen bruker kunstig intelligens (AI) til å generere forslag til øyeblikkelige svar. Automatisk genererte forslag til øyeblikkelige svar er basert på butikkens retningslinjer og samtalelogg. Hvis butikkretningslinjene eller samtaleloggen ikke inneholder nok informasjon, er de foreslåtte øyeblikkelige svarene basert på vanlige spørsmål forhandlere mottar. Du kan velge disse spørsmålene, og deretter legge til et passende svar for butikken.

Automatisk genererte forslag til umiddelbare svar er bare tilgjengelig på engelsk. Amerikansk engelsk er standarddialekten som brukes til engelske forslag. Språkdataene som brukes av den kunstige intelligensen er i hovedsak fra nord-amerikanske kilder, så det genererte innholdet kan inneholde språk og uttrykk som er lokale for dette området. Du kan endre en hvilken som helst del av innholdet i et foreslått øyeblikkelig svar slik at det passer dine behov.

Hvis du vil finne ut mer om bruk av kunstig intelligens til å effektivisere skriveprosessen, kan du se Shopify Magic.

Vis foreslåtte øyeblikkelige svar

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Inbox fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Chat-innstillinger.

 5. Klikk på et foreslått øyeblikkelig svar i seksjonen Øyeblikkelige svar.

 6. Valgfritt: Rediger det automatisk genererte spørsmålet og svaret, og klikk deretter på Lagre.

 7. Valgfritt: Klikk på Aktiver og deretter på Lagre for å legge til det foreslåtte øyeblikkelige svaret i nettbutikkchatten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis