Thiết lập câu trả lời tức thì cho Shopify Inbox

Khi khách hàng nhấp vào nút trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến, cửa sổ trò chuyện sẽ mở ra trong trình duyệt để hiển thị tin nhắn chào mừng và danh sách câu hỏi dựa trên những câu trả lời tức thì hiển thị. Nếu khách hàng nhấp vào một câu hỏi, câu trả lời định sẵn sẽ hiển thị. Ví dụ: Nếu bạn tạo câu trả lời tức thì giải thích chính sách trả hàng, khách hàng có thể nhấp vào câu hỏi Chính sách trả hàng của bạn như thế nào? để hiển thị câu trả lời.

Theo mặc định, câu trả lời tức thì Theo dõi đơn hàng của tôi có trong danh sách và tự động cung cấp cho khách hàng trạng thái đơn hàng khi họ nhấp vào.

Tạo câu trả lời tức thì

Bạn có thể tạo số lượng câu trả lời tức thì tùy ý và hiển thị tối đa 100 câu trả lời tức thì cho khách hàng. Khi tạo câu trả lời tức thì, bạn cần nhập cả câu hỏi sẽ hiển thị với khách hàng và câu trả lời cho câu hỏi đó.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Inbox.
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Cài đặt trò chuyện.

 5. Trong mục Câu trả lời tức thì, nhấp vào Tạo câu trả lời tức thì.

 6. Trong hộp văn bản Câu hỏi, nhập câu hỏi bạn muốn hiển thị với khách hàng.

 7. Trong hộp văn bản Trả lời, nhập câu trả lời bạn muốn hiển thị cho khách hàng khi họ nhấp vào câu hỏi.

 8. Không bắt buộc: Theo mặc định, khách hàng có thể nhìn thấy câu trả lời tức thì mới. Nếu bạn không muốn hiển thị câu trả lời mới thì trong mục Khả năng hiển thị, nhấp vào Tắt.

 9. Nhấp vào Save (Lưu).

Câu trả lời tức thì được gợi ý

Shopify Magic dựa vào chính sách cửa hàng và lịch sử trò chuyện của bạn để đề xuất câu trả lời tức thì. Tính năng này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo các gợi ý cho câu trả lời tức thì. Các gợi ý được tạo tự động cho câu trả lời tức thì dựa vào chính sách cửa hàng và lịch sử trò chuyện của bạn. Nếu không có đủ thông tin từ chính sách cửa hàng hoặc không có đủ lịch sử trò chuyện, câu trả lời tức thì được gợi ý sẽ dựa trên các câu hỏi mà thương nhân thường nhận được. Bạn có thể chọn những câu hỏi này rồi thêm câu trả lời thích hợp cho cửa hàng.

Gợi ý cho câu trả lời tức thì được tạo tự động chỉ hỗ trợ tiếng Anh. Theo mặc định, tiếng Anh Mỹ là phương ngữ được dùng cho gợi ý tiếng Anh. Dữ liệu ngôn ngữ mà trí tuệ nhân tạo sử dụng chủ yếu bắt nguồn từ Bắc Mỹ nên nội dung được tạo có thể bao gồm từ vựng và phương thức biểu đạt đặc thù của vùng miền đó. Bạn có thể thay đổi bất kỳ phần nào trong nội dung của câu trả lời tức thì được gợi ý sao cho phù hợp với nhu cầu của mình.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm đẩy nhanh quá trình viết, tham khảo Shopify Magic.

Tạo câu trả lời tức thì từ gợi ý

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Inbox.
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Cài đặt trò chuyện.

 5. Trong mục Câu trả lời tức thì, nhấp vào câu trả lời tức thì được gợi ý.

 6. Không bắt buộc: Chỉnh sửa câu hỏi và câu trả lời được tạo tự động, sau đó nhấp vào Lưu.

 7. Không bắt buộc: Để thêm câu trả lời tức thì được gợi ý vào mục trò chuyện trên cửa hàng trực tuyến, nhấp vào Bật rồi nhấp vào Lưu.

Thay đổi thứ tự hiển thị của câu trả lời tức thì

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Inbox.
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Cài đặt trò chuyện.

 5. Trong mục Câu trả lời tức thì, nhấp vào ⋮⋮ và kéo câu trả lời tức thì để sắp xếp lại danh sách hiển thị.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Tắt câu trả lời tức thì

Nếu muốn giữ lại nhưng ẩn câu trả lời tức thì để không hiển thị trên cửa hàng trực tuyến, bạn có thể tắt câu trả lời tức thì.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Inbox.
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Cài đặt trò chuyện.

 5. Trong mục Câu trả lời tức thì, đối với câu trả lời tức thì bạn muốn ẩn, nhấp vào Tắt.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Để bật lại câu trả lời tức thì, lặp lại các bước trước rồi nhấp vào Bật.

Xóa câu trả lời tức thì

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Inbox.
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Cài đặt trò chuyện.

 5. Nhấp vào câu trả lời tức thì bạn muốn xóa.

 6. Nhấp vào Xóa câu trả lời tức thì.

 7. Nhấp vào Xóa câu trả lời tức thì để xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí