Skonfiguruj natychmiastowe odpowiedzi dla aplikacji Shopify Inbox

Gdy klient kliknie przycisk czatu w sklepie online, w przeglądarce otworzy się okno czatu, w którym wyświetli się wiadomość powitana oraz lista pytań opartych na widocznych odpowiedziach natychmiastowych. Jeśli klient kliknie pytanie, wyświetli się wstępnie zdefiniowana odpowiedź. Możesz na przykład utworzyć natychmiastową odpowiedź, która wyjaśnia politykę zwrotów, a klienci mogą kliknąć pytanie Jaka jest Twoja polityka zwrotów?, aby wyświetlić odpowiedź.

Natychmiastowa odpowiedź Śledź moje zamówienie jest dołączona domyślnie i po kliknięciu automatycznie zapewnia klientowi informacje o statusie zamówienia.

Utwórz natychmiastową odpowiedź

Możesz utworzyć tyle natychmiastowych odpowiedzi, ile chcesz, i wyświetlać maksymalnie 100 natychmiastowych odpowiedzi dla klientów. Tworząc natychmiastową odpowiedź, musisz wprowadzić zarówno pytanie, które jest wyświetlane klientom, jak i odpowiedź na to pytanie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Inbox.
 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Ustawienia czatu.

 5. W sekcji Natychmiastowe odpowiedzi kliknij opcję Utwórz natychmiastową odpowiedź.

 6. W polu Tekst pytania wprowadź pytanie, które chcesz wyświetlić klientom.

 7. W polu Tekst odpowiedzi wprowadź odpowiedź, którą chcesz wyświetlić klientom, gdy klikną pytanie.

 8. Opcjonalnie: Domyślnie nowa natychmiastowa odpowiedź jest widoczna dla klientów. Jeśli nie chcesz, aby była widoczna, w sekcji Widoczność kliknij opcję Wyłącz.

 9. Kliknij opcję Zapisz.

Sugerowane natychmiastowe odpowiedzi

Shopify Magic zapewnia propozycje natychmiastowych odpowiedzi w oparciu o politykę sklepu i historię Twoich rozmów na czacie. Ta funkcja wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do generowania sugestii dotyczących natychmiastowych odpowiedzi. Automatycznie generowane sugestie dotyczące natychmiastowych odpowiedzi są oparte na politykach sklepu i historii rozmów. Jeśli w politykach sklepu nie ma wystarczającej ilości informacji lub historia rozmów jest za krótka, sugerowane natychmiastowe odpowiedzi są oparte na typowych pytaniach, które otrzymują sprzedawcy. Możesz wybrać te pytania, a następnie dodać odpowiednią odpowiedź dla swojego sklepu.

Automatycznie generowane sugestie natychmiastowych odpowiedzi są dostępne tylko w języku angielskim. Domyślnie sugestie w języku angielskim są napisane w amerykańskiej odmianie tego języka. Dane językowe, których używa AI, pochodzą głównie ze źródeł amerykańskich, więc wygenerowane treści mogą zawierać słowa i wyrażenia typowe dla tego regionu. Możesz zmienić dowolną część sugerowanej treści natychmiastowej odpowiedzi zgodnie ze swoimi potrzebami.

Aby dowiedzieć się więcej o używaniu AI w celu przyspieszenia procesu pisania, zapoznaj się z aplikacją Shopify Magic.

Utwórz natychmiastową odpowiedź na podstawie sugestii

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Inbox.
 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Ustawienia czatu.

 5. W sekcji Natychmiastowe odpowiedzi kliknij sugerowaną natychmiastową odpowiedź.

 6. Opcjonalnie: Edytuj automatycznie wygenerowane pytanie i odpowiedź, a następnie kliknij opcję Zapisz.

 7. Opcjonalnie: Aby dodać sugerowaną odpowiedź natychmiastową do czatu w sklepie online, kliknij opcję Włącz, a następnie Zapisz.

Zmień kolejność wyświetlania natychmiastowych odpowiedzi

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Inbox.
 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Ustawienia czatu.

 5. W sekcji Natychmiastowe odpowiedzi kliknij ⋮⋮ i przeciągnij natychmiastową odpowiedź, aby zmienić kolejność na liście wyświetlania.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Wyłącz natychmiastową odpowiedź

Jeśli chcesz zachować natychmiastową odpowiedź, ale ukryć ją w swoim sklepie online, możesz ją wyłączyć.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Inbox.
 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Ustawienia czatu.

 5. W sekcji Natychmiastowe odpowiedzi dla odpowiedzi natychmiastowej, którą chcesz ukryć, kliknij opcję Wyłącz.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Aby włączyć natychmiastową odpowiedź, powtórz poprzednie kroki i kliknij opcję Włącz.

Usuń natychmiastową odpowiedź

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Inbox.
 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Ustawienia czatu.

 5. Kliknij natychmiastową odpowiedź, którą chcesz usunąć.

 6. Kliknij Usuń natychmiastową odpowiedź.

 7. Kliknij opcję Usuń natychmiastową odpowiedź, aby potwierdzić.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo