Rozmowy z klientami

Gdy odpowiadasz na wiadomości w Shopify Inbox, odpowiedzi są wysyłane za pośrednictwem pierwotnej usługi przesyłania wiadomości, dzięki czemu klienci otrzymują odpowiedzi na swoje oryginalne wiadomości.

Wiadomości można oznaczać jako przeczytane lub nieprzeczytane na ekranie głównym w aplikacji Shopify Inbox.

Jeśli klient doda lub usunie produkt ze swojego koszyka, zdarzenie to zostanie Ci wyświetlone jako sprzedawcy w ramach rozmowy. Jeśli nazwa produktu zawiera mniej niż 41 znaków, jest uwzględniona w opisie zdarzenia. Wyświetlana jest również suma częściowa koszyka klienta i ilości produktów w koszyku według pozycji.

Odpowiadanie na wiadomość od klienta

Przypisz rozmowę do pracownika

Możesz przypisać rozmowę na czacie do pracownika posiadającego uprawnienia do czatu w sklepie online.

Kroki:

Możesz udostępniać produkty dostępne w Twoim sklepie online w aplikacji Shopify Inbox. Dowiedz się więcej o dostępności kanału sprzedaży dla produktów.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify Inbox naciśnij opcję Klienci.
 2. Naciśnij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
 3. Jeśli nie widzisz żadnych opcji obok pola tekstowego, w którym piszesz wiadomość, naciśnij ikonę +, aby rozwinąć opcje rozmowy.
 4. Naciśnij ikonę tagu ceny, aby otworzyć listę produktów w Twoim sklepie.
 5. Naciśnij produkt, aby go wybrać, lub wprowadź szukany termin, aby znaleźć określony produkt, i naciśnij go, aby go wybrać. Możesz wybrać maksymalnie trzy produkty do wysłania do klienta na czacie sklepu online.
 6. Naciśnij opcję Udostępnij produkt, aby wysłać informacje o produkcie do klienta.

Wyślij kod rabatowy w rozmowie

Możesz udostępniać kody rabatowe w aplikacji Shopify Inbox. Gdy klient kliknie kod rabatowy, zostanie on automatycznie zastosowany do koszyka. Kod rabatowy należy utworzyć przed jego udostępnieniem. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją _,_Tworzenie kodów rabatowych.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify Inbox naciśnij opcję Klienci.
 2. Naciśnij rozmowę, którą chcesz otworzyć.
 3. Jeśli nie widzisz żadnych opcji obok pola tekstowego, w którym piszesz wiadomość, naciśnij ikonę +, aby rozwinąć opcje rozmowy.
 4. Naciśnij rabat, aby otworzyć listę kodów rabatowych swojego sklepu.
 5. Naciśnij rabat, aby go wybrać, lub wprowadź szukany termin, aby znaleźć określony rabat, i naciśnij go. Jeśli rabat będzie nieprawidłowy, pojawi się komunikat o błędzie z prośbą o aktualizację kodu w aplikacji Shopify.
 6. Naciśnij opcję Udostępnij rabat, aby wysłać kod rabatowy do klienta. Kod rabatowy jest przechowywany w sesji czatu online i jest stosowany do koszyka klienta przy realizacji zakupu.

Wyślij obraz w rozmowie

Możesz wysyłać obrazy do klientów w Shopify Inbox. Klienci nie mogą natomiast wysyłać obrazów do Ciebie.

Kroki:

Szczegóły rozmowy

Możesz wyświetlić szczegóły rozmowy w aplikacji mobilnej Shopify Inbox. Na ekranie szczegółów rozmowy możesz ustawić temat, zarządzać statusem rozmowy lub przypisać rozmowę do pracownika.

Uzyskaj dostęp do szczegółów rozmowy

 1. W aplikacji mobilnej Shopify Inbox naciśnij kartę Klienci.
 2. Naciśnij rozmowę, aby ją otworzyć.
 3. Na ekranie rozmowy naciśnij ikonę .
 4. Opcjonalnie: Ustaw temat rozmowy, aby można ją było łatwo odnaleźć na liście rozmów. Naciśnij pole Temat i nadaj rozmowie nazwę lub krótką wiadomość. Temat jest widoczny tylko dla pracowników z odpowiednimi uprawnieniami do przesyłania wiadomości.

Zarządzaj statusem rozmowy

Rozmów nie można usunąć, ale można je zarchiwizować. Możesz archiwizować wiadomości za pomocą aplikacji Shopify Inbox iOS lub Android. Archiwizacja rozmów nie jest jeszcze dostępna na shopifyinbox.com.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify Inbox iOS lub Android naciśnij kartę Klienci.
 2. Ustaw rozmowę jako nieaktywna w jeden z następujących sposobów: - Na karcie Klienci przesuń kursor w prawo na rozmowie i naciśnij pojawiający się przycisk Nieaktywne
  • Naciśnij rozmowę, aby ją otworzyć, a następnie naciśnij ikonę w prawym górnym rogu. W sekcji Zarządzaj naciśnij aktywną etykietę, a następnie opcję Nieaktywne. Naciśnij Gotowe, aby opuścić ekran szczegółów rozmowy.

Przypisz rozmowę do pracownika

 1. W aplikacji Shopify Inbox iOS lub Android naciśnij kartę Klienci.
 2. Naciśnij rozmowę, aby ją otworzyć, a następnie naciśnij ikonę w prawym górnym rogu.
 3. W sekcji Zarządzaj naciśnij linię Przypisanie.
 4. Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć pracownika lub naciśnij nazwisko pracownika, aby przypisać lub cofnąć przypisanie rozmowy.

Jeśli nie widzisz nazwiska odpowiedniego pracownika na ekranie Przypisz pracownika, może on nie mieć wymaganych uprawnień do czatu w sklepie online. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z uprawnieniami do czatu ze sklepem online.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo