Rozmowy z klientami

Gdy odpowiadasz na wiadomości w Shopify Inbox, odpowiedzi są wysyłane za pośrednictwem pierwotnej usługi przesyłania wiadomości, dzięki czemu klienci otrzymują odpowiedzi na swoje oryginalne wiadomości.

Jeśli klient doda lub usunie produkt ze swojego koszyka, zdarzenie to zostanie Ci wyświetlone jako sprzedawcy w ramach rozmowy. Jeśli nazwa produktu zawiera mniej niż 41 znaków, jest uwzględniona w opisie zdarzenia. Wyświetlana jest również suma częściowa koszyka klienta i ilości produktów w koszyku według pozycji.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień na pulpicie, gdy otrzymasz nowe wiadomości w Shopify Inbox.

Odpowiadanie na wiadomość od klienta

Jeśli klient jest aktywny w Twoim sklepie, obok jego adresu e-mail na liście rozmów wyświetlany jest wskaźnik „Online”. Wskaźnik „Online” wyświetlany jest również na urządzeniu mobilnym w rozmowie obok awatara klienta.

Gdy klient opuszcza Twój sklep, wskaźnik „Online” znika i jest zastępowany komunikatem informującym, że Twoja odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail podany przez klienta na początku sesji czatu.

Przypisz rozmowę do pracownika

Możesz przypisać rozmowę na czacie do pracownika posiadającego uprawnienia do czatu w sklepie online.

Kroki:

Możesz udostępniać produkty dostępne w Twoim sklepie online w aplikacji Shopify Inbox. Dowiedz się więcej o dostępności kanału sprzedaży dla produktów.

Kroki:

Wyślij kod rabatowy w rozmowie

W aplikacji Shopify Inbox możesz udostępniać kody rabatowe. Gdy klient kliknie kod rabatowy, zostanie on automatycznie zastosowany dla jego koszyka. Przed udostępnieniem kodów rabatowych należy je utworzyć.

Kroki:

Wyślij obraz w rozmowie

Możesz wysyłać obrazy do klientów w Shopify Inbox. Klienci nie mogą natomiast wysyłać obrazów do Ciebie.

Kroki:

Szczegóły rozmowy

Możesz wyświetlić szczegóły rozmowy w aplikacji mobilnej Shopify Inbox. Na ekranie szczegółów rozmowy możesz zarządzać statusem rozmowy lub przypisać rozmowę do pracownika.

Uzyskaj dostęp do szczegółów rozmowy

  1. W aplikacji mobilnej Shopify Inbox naciśnij kartę Klienci.
  2. Naciśnij rozmowę, aby ją otworzyć.
  3. Na ekranie rozmowy naciśnij ikonę .

Zarządzaj statusem rozmowy

Rozmów nie można usunąć, ale można je zarchiwizować. Możesz archiwizować wiadomości za pomocą aplikacji Shopify Inbox iOS lub Android. Archiwizacja rozmów nie jest jeszcze dostępna na shopifyinbox.com.

Możesz zmienić status rozmowy z Nieaktywnej na Aktywną lub z Aktywnej na Nieaktywną.

Kroki:

  1. W aplikacji Shopify Inbox iOS lub Android naciśnij kartę Klienci.
  2. Przeciągnij palcem w prawo na rozmowę, a następnie naciśnij opcję Aktywna lub Nieaktywna, aby ustawić nowy status.

Przypisz rozmowę do pracownika

  1. W aplikacji Shopify Inbox iOS lub Android naciśnij kartę Klienci.
  2. Naciśnij rozmowę, aby ją otworzyć, a następnie naciśnij ikonę w prawym górnym rogu.
  3. W sekcji Zarządzaj naciśnij linię Przypisanie.
  4. Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć pracownika lub naciśnij nazwisko pracownika, aby przypisać lub cofnąć przypisanie rozmowy.

Jeśli nie widzisz nazwiska odpowiedniego pracownika na ekranie Przypisz pracownika, może on nie mieć wymaganych uprawnień do czatu w sklepie online. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z uprawnieniami do czatu ze sklepem online.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo