Automatyczne generowanie sugerowanych odpowiedzi w skrzynce odbiorczej Shopify

Shopify Magic wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do automatycznego generowania sugerowanych odpowiedzi podczas rozmów z klientami. Sugerowane odpowiedzi mogą pomóc Ci szybciej odpowiedzieć na pytania klientów.

Automatycznie wygenerowane sugerowane odpowiedzi są dostępne tylko w języku angielskim.

Zarządzaj sugerowanymi odpowiedziami

Sugerowane odpowiedzi są domyślnie aktywowane. Możesz włączać lub wyłączać automatycznie generowane sugerowane odpowiedzi w ustawieniach skrzynki odbiorczej Shopify.

Kroki:

  1. W opcji Shopify Inbox kliknij ikonę ustawień, a następnie Preferencje wiadomości.
  2. W sekcji Automatycznie generuj odpowiedź wybierz opcję Wł. lub Wył..
  3. Kliknij opcję Zapisz.

Generowanie sugerowanych odpowiedzi

Shopify Magic generuje sugerowaną odpowiedź na podstawie informacji o Twoim sklepie. Sugerowana odpowiedź pojawia się na pasku tworzenia rozmowy w skrzynce odbiorczej, gdy rozmowa spełnia następujące kryteria:

  • Rozmowa obejmuje co najmniej jedną wiadomość klienta.
  • Nie masz jeszcze odpowiedzi na wiadomość klienta.
  • Twój sklep Shopify zawiera wystarczającą ilość informacji, aby odpowiedzieć na pytanie klienta.

Brak generowania sugerowanych odpowiedzi

Sugerowana odpowiedź może nie zostać wygenerowana podczas rozmowy z następujących powodów:

  • Informacje o Twoim sklepie są przetwarzane i nie są jeszcze dostępne dla sugerowanych odpowiedzi.
  • W Twoim sklepie nie ma wystarczających informacji na temat tematu, o który pyta klient.
  • Shopify Magic nie ma dostępu do informacji, o które pyta klient. Na przykład Twoje warunki świadczenia usług i polityka prywatności nie są przetwarzane dla sugerowanych odpowiedzi.

Dowiedz się, jak poprawić jakość sugerowanych odpowiedzi.

Ulepszanie sugerowanych odpowiedzi

Shopify Magic generuje dokładniejsze i częste sugerowane odpowiedzi, gdy ma niezbędne informacje od Twojego sklepu, pozwalające odpowiedzieć na często zadawane pytania od klientów. Możesz poprawić jakość sugerowanych odpowiedzi, dodając dokładne treści do następujących sekcji Twojego sklepu:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo