การสร้างการตอบกลับที่แนะนำโดยอัตโนมัติใน Shopify Inbox

Shopify Magic ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างการตอบกลับที่แนะนำโดยอัตโนมัติระหว่างการสนทนากับลูกค้า การตอบกลับที่แนะนำสามารถช่วยให้คุณตอบคำถามของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การตอบกลับที่แนะนำที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจะมีให้ใช้งานในภาษาอังกฤษเท่านั้น

จัดการการตอบกลับที่แนะนำ

การตอบกลับที่แนะนำจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปิดหรือปิดการตอบกลับที่แนะนำที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติได้จากการตั้งค่า Shopify Inbox ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. ใน Shopify Inbox คลิก "ไอคอนการตั้งค่า" จากนั้นคลิก "การกำหนดลักษณะข้อความ"
  2. ในส่วน สร้างการตอบกลับอัตโนมัติ ให้เลือก เปิด หรือ ปิด
  3. คลิกบันทึก

การสร้างการตอบกลับที่แนะนำ

Shopify Magic สร้างการตอบกลับที่แนะนำโดยอิงจากข้อมูลร้านค้าของคุณ การตอบกลับที่แนะนำจะปรากฏในแถบผู้เขียนของ การสนทนาในกล่องจดหมายเข้า เมื่อการสนทนาตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

  • มีข้อความจากลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งข้อความในการสนทนา
  • คุณยังไม่ได้ตอบกลับข้อความของลูกค้า
  • ร้านค้า Shopify ของคุณมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะตอบคำถามของลูกค้า

การตอบกลับที่แนะนำที่ไม่สร้าง

การตอบกลับที่แนะนำอาจไม่สร้างขึ้นในระหว่างการสนทนาด้วยเหตุผลใดๆ ต่อไปนี้:

  • ข้อมูลร้านค้าของคุณอยู่ระหว่างการประมวลผล และยังไม่พร้อมสำหรับการตอบกลับที่แนะนำ
  • ร้านค้าของคุณมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับหัวข้อที่ลูกค้าถาม
  • Shopify Magic ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ลูกค้าถามถึงได้ ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดในการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณไม่ได้รับการประมวลผลสำหรับการตอบกลับที่แนะนำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีพัฒนาคุณภาพของการตอบกลับที่แนะนำของคุณ

การพัฒนาการตอบกลับที่แนะนำ

Shopify Magic จะสร้างการตอบกลับที่แนะนำที่แม่นยำและบ่อยครั้งมากขึ้น เมื่อมีข้อมูลที่จำเป็นจากร้านค้าของคุณเพื่อตอบคำถามที่พบบ่อยจากลูกค้าของคุณ คุณสามารถพัฒนาคุณภาพของการตอบกลับที่แนะนำได้โดยการเพิ่มเนื้อหาที่แม่นยำลงในส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ของร้านค้าของคุณ:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี