การกําหนดการตั้งค่าแชทและรูปลักษณ์ของ Shopify Inbox

จากส่วน Shopify admin ในช่องทางกล่องจดหมายขาเข้า คุณสามารถจัดการการตั้งค่าแชท คําตอบด่วน การตอบกลับครั้งแรก และเปิดใช้แชทในช่องทาง Shop ได้

จากส่วน Shopify admin ในเครื่องมือแก้ไขธีม คุณสามารถเปิดแชทบนร้านค้าออนไลน์ของคุณและปรับแต่งรูปลักษณ์และการจัดวางปุ่มแชทและข้อความทักทายได้

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี