ปรับแต่งการตั้งค่าและรูปลักษณ์ของแชทใน Shopify Inbox

คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของแชทคําตอบแบบด่วนที่พร้อมให้บริการลูกค้าของคุณ รวมถึงแบบฟอร์มการแชทล่วงหน้าที่แสดงให้ลูกค้าของคุณเห็น

เปิดแชทผ่านร้านค้าออนไลน์

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกที่ ร้านค้าออนไลน์ > ธีม
 2. คลิกปรับแต่งที่อยู่ถัดจากธีมที่คุณต้องการแก้ไข
 3. เลือก “แอปที่ติดตั้งภายใน” จากนั้นคลิกที่ “Shopify Inbox
 4. ในส่วน Shopify Inbox ให้สลับไปที่ปุ่ม “แชทบนร้านค้าออนไลน์
 5. คลิกที่ “บันทึก

เปิดใช้ Shop chat

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Inbox
 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. ในส่วนแชท Shop ปิดอยู่ ให้คลิก “ตั้งค่าแชท

 5. ในส่วน แชท Shop ให้คลิก เปิด

 6. ตัวเลือกเสริม: ในส่วนแบรนด์ ให้ปรับแต่งข้อความทักทายที่แสดงให้ลูกค้าเห็นเมื่อเริ่มแชทกับคุณในแอป Shop

ปรับแต่งแบรนด์ ปุ่มแชท และข้อความทักทาย

จากเครื่องมือแก้ไขธีมของคุณ คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของปุ่มแชทใน Shopify Inbox ที่อยู่ของปุ่มบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ และข้อความทักทายในแชทได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกที่ ร้านค้าออนไลน์ > ธีม
 2. คลิกปรับแต่งที่อยู่ถัดจากธีมที่คุณต้องการแก้ไข
 3. เลือก “แอปที่ติดตั้งภายใน” จากนั้นคลิกที่ “Shopify Inbox
 4. ในส่วนการปรับแต่งแบรนด์ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก “สี” เพื่อเข้าถึงเครื่องมือเลือกสี จากนั้นเลือกหรือป้อนรหัสเลขฐานสิบหกของสีพื้นหลัง ข้อความ หรือปุ่มของคุณ
  • ในเมนูดรอปดาวน์ไอคอน ให้เลือกไอคอนที่คุณต้องการให้แสดงบนปุ่มแชทในร้านค้าออนไลน์
  • จากเมนูดรอปดาวน์ของใบจ่าหน้า ให้เลือกใบจ่าหน้าที่คุณต้องการให้แสดงบนปุ่มแชทในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
  • จากส่วนตําแหน่งแนวนอน และ ตําแหน่งแนวตั้ง ให้เลือกตําแหน่งที่คุณต้องการให้ปุ่มแชทแสดงบนร้านค้าออนไลน์ของคุณ
  • ในกล่องข้อความทักทาย ให้ป้อนข้อความที่คุณต้องการให้แสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นเมื่อพวกเขาคลิกที่ปุ่มแชท
 5. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี