ตั้งค่าคําตอบด่วนให้กับ Shopify Inbox

เมื่อลูกค้าคลิกปุ่มแชทบนหน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณ ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาในเบราว์เซอร์ที่แสดงข้อความทักทายและรายการคำถามที่อิงตามคำตอบแบบด่วนที่ปรากฏ หากลูกค้าคลิกคําถาม คําตอบที่กําหนดล่วงหน้าจะปรากฏขึ้นมา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างคําตอบแบบด่วนที่อธิบายนโยบายการคืนสินค้า ซึ่งลูกค้าสามารถคลิกที่ “นโยบายการคืนสินค้าของคุณเป็นอย่างไร” เพื่อให้ระบบแสดงคําตอบดังกล่าวได้

คําตอบแบบด่วนในการ ติดตามคําสั่งซื้อ จะถูกรวมไว้โดยค่าเริ่มต้นและจะแสดงสถานะคําสั่งซื้อของลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการคลิก

สร้างคําตอบแบบด่วน

คุณสามารถสร้างคําตอบแบบด่วนมากเท่าที่ต้องการ และส่งคําตอบแบบด่วนให้แก่ลูกค้าสูงสุดได้ 100 รายการ เมื่อคุณสร้างคําตอบด่วน คุณต้องป้อนทั้งคําถามที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็นพร้อมด้วยคําตอบของคําถามนั้น

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Inbox

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกการตั้งค่าแชท

 5. ในส่วน คําตอบแบบด่วน ให้คลิก สร้างคําตอบแบบด่วน

 6. ในกล่องข้อความ คำถาม ให้ป้อนคําถามที่คุณต้องการแสดงให้ลูกค้าเห็น

 7. ในกล่องข้อความ คําตอบ ให้ป้อนคําตอบที่คุณต้องการแสดงให้ลูกค้าเห็นเมื่อมีการคลิกที่คําถาม

 8. ตัวเลือกเสริม: ตามค่าเริ่มต้น ลูกค้าจะมองเห็นคําตอบแบบด่วนอันใหม่ของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้แสดงในส่วน การแสดงผล ให้คลิก ปิด

 9. คลิกที่ “บันทึก

เปลี่ยนลำดับการแสดงผลของคำตอบแบบด่วน

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Inbox

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกการตั้งค่าแชท

 5. ในส่วน คําตอบแบบด่วน ให้คลิกที่ ⋮⋮ แล้วลากคำตอบแบบด่วนเพื่อจัดเรียงรายการที่แสดงใหม่

 6. คลิกที่ “บันทึก

ปิดใช้คําตอบแบบด่วน

หากคุณต้องการเก็บคําตอบแบบด่วนเอาไว้ แต่ซ่อนไว้ไม่แสดงในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถปิดคําตอบแบบด่วนได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Inbox

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกการตั้งค่าแชท

 5. ในส่วน คําตอบแบบด่วน หากต้องการซ่อนคําตอบแบบด่วน ให้คลิกปิด

 6. คลิกที่ “บันทึก

คุณสามารถเปิดดูคําตอบแบบด่วนได้โดยทําซ้ำตามขั้นตอนก่อนหน้า แล้วคลิก “เปิด

ลบคำตอบแบบด่วน

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Inbox

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกการตั้งค่าแชท

 5. คลิกที่คําตอบแบบด่วนที่คุณต้องการลบออก

 6. คลิกลบคำตอบแบบด่วน

 7. คลิก ลบคําตอบแบบด่วน เพื่อยืนยัน

คำตอบแบบด่วนที่แนะนำ

Shopify Magic จะจัดเตรียมคําตอบที่แบบด่วนให้ทันทีโดยอิงจากนโยบายของร้านค้าและประวัติการแชทของคุณ ฟีเจอร์นี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างคำแนะนำสำหรับคำตอบแบบด่วน นโยบายร้านค้าและประวัติการสนทนาของคุณใช้เพื่อสร้างคำแนะนำที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับคำตอบแบบด่วน หากมีข้อมูลในนโยบายร้านค้าหรือประวัติการสนทนาของคุณไม่เพียงพอ คำตอบแบบด่วนที่แนะนำจะขึ้นอยู่กับคำถามที่พบบ่อยที่ผู้ขายได้รับ คุณสามารถเลือกคำถามเหล่านั้นแล้วเพิ่มคำตอบที่เหมาะสมสำหรับร้านค้าของคุณ

มีเฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับคำแนะนำสำหรับคำตอบแบบด่วนที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้นแล้ว รายการแนะนำในภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาถิ่นจะใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันข้อมูลภาษาที่ AI ใช้มาจากแหล่งข้อมูลในอเมริกาเหนือเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเนื้อหาที่สร้างจึงอาจมีคำศัพท์และการใช้คำที่ใช้ในท้องถิ่นของภูมิภาคดังกล่าวคุณสามารถเปลี่ยนส่วนใดๆ ของเนื้อหาคําตอบแบบด่วนที่แนะนำให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ AI เพื่อช่วยเร่งกระบวนการเขียน ให้ดูที่ Shopify Magic

ดูคำตอบแบบด่วนที่แนะนำ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify Inbox

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกการตั้งค่าแชท

 5. ในส่วนคําตอบแบบด่วน ให้คลิกที่คําตอบแบบด่วนที่แนะนำ

 6. ตัวเลือกเสริม: แก้ไขคําถามและคําตอบที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ จากนั้นคลิกบันทึก

 7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเพิ่มคําตอบด่วยที่แนะนำไปยังแชทร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้คลิก “เปิด” จากนั้นคลิก “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี