Định cấu hình cài đặt và giao diện trò chuyện cho Shopify Inbox

Trên trang quản trị Shopify, trong kênh Inbox, bạn có thể quản lý cài đặt trò chuyện, câu trả lời tức thì, phản hồi đầu tiên và bật trò chuyện cho kênh Shop.

Trong trình biên tập chủ đề trên trang quản trị Shopify, bạn có thể bật tính năng trò chuyện cho cửa hàng trực tuyến, sau đó tùy chỉnh giao diện, vị trí của nút trò chuyện cũng như tin nhắn chào mừng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí