Skonfiguruj dostępność aplikacji Shopify Inbox i automatyczną pierwszą odpowiedź

Aby poinformować klientów o swojej dostępności podczas korzystania przez nich z czatu w Twoim sklepie online, możesz skonfigurować godziny dostępności i dostosować automatyczną pierwszą odpowiedź, która jest wysyłana, gdy klient wyśle Ci wiadomość.

Skonfiguruj godziny dostępności

Domyślne ustawienie godzin dostępności to Zawsze dostępny. Możesz zaktualizować dostępność czatu w panelu administracyjnym Shopify w kanale Inbox.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Inbox.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Ustawienia czatu, a następnie opcję Dostępność.

 5. W sekcji Godziny użyj menu rozwijanych, aby wybrać godzinę rozpoczęcia i zakończenia każdego dnia tygodnia, w którym będziesz w stanie odpowiadać na wiadomości na czacie w sklepie online.

 6. Opcjonalnie: Aby wybrać ustawienie Zawsze dostępny dla określonego dnia, kliknij menu ... a następnie opcję Wybierz wszystkie godziny dla tego dnia.

 7. Opcjonalnie: Możesz skopiować ustawione godziny w danym dniu do wszystkich dni tygodnia. Dla dnia, który chcesz skopiować, kliknij menu ... a następnie opcję Zastosuj te godziny do wszystkich dni, aby ustawić ten sam harmonogram dla całego tygodnia.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Skonfiguruj wiadomości z pierwszą odpowiedzią

Możesz skonfigurować różne automatyczne wiadomości z pierwszą odpowiedzią w zależności od tego, czy klient wysyła Ci wiadomości w godzinach Twojej dostępności czy nie.

Wiadomość w godzinach dostępności jest wysyłana do klientów, którzy rozpoczynają czat w godzinach, które ustawisz jako godziny Twojej dostępności. Możesz użyć tej pierwszej odpowiedzi, aby poprosić klienta o dodatkowe informacje, których potrzebujesz, i poinformować go, kiedy może oczekiwać odpowiedzi.

Wiadomość poza dostępnymi godzinami jest wysyłana do klientów, którzy rozpoczynają czat poza godzinami, które ustawisz jako godziny Twojej dostępności. Możesz użyć tej wiadomości, aby poinformować klienta o swojej niedostępności oraz o terminie, w jakim może spodziewać się odpowiedzi.

Włącz automatyczne wiadomości z pierwszą odpowiedzią

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Inbox.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Ustawienia czatu, a następnie opcję Dostępność.

 5. W sekcji Automatyczna pierwsza odpowiedź kliknij opcję Włącz.

Dostosuj automatyczne wiadomości z pierwszą odpowiedzią

Po włączeniu automatycznych wiadomości z pierwszą odpowiedzią możesz dostosować wiadomość, która jest wyświetlana klientom po rozpoczęciu nowego czatu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Inbox.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Ustawienia czatu, a następnie opcję Dostępność.

 5. Wykonaj którąkolwiek z poniższych czynności:

  • Aby dostosować wiadomość, która jest wysyłana do klientów w godzinach Twojej dostępności, kliknij opcję W godzinach dostępności.
  • Aby dostosować wiadomość, która jest wysyłana do klientów poza godzinami Twojej dostępności, kliknij opcję poza dostępnymi godzinami.
 6. W polu tekstowym Wiadomość wprowadź wiadomość o maksymalnie 2048 znakach.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo