Konfigurer tilgjengelighet og automatisk første svar i Shopify Inbox.

For å bidra til å styre kundenes forventninger når de bruker nettbutikkchat kan du angi åpningstider og tilpasse et automatisk første svar, som sendes når kunden sender deg en melding. Som standard er åpningstidene angitt til at du alltid er tilgjengelig.

Du kan konfigurere ulike automatiske første svarmeldinger avhengig av om kunden sender deg en melding innenfor åpningstiden.

Konfigurer åpningstider

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Inbox fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Chatinnstillinger, og klikk deretter på Tilgjengelighet.

 5. Bruk rullegardinmenyene for å velge et start- og sluttidspunkt for hver dag i uken der du er tilgjengelig for å svare på nettbutikkchatter.

 6. Valgfritt: For å angi tilgjengelighet som alltid tilgjengelig for en bestemt dag, klikker du på -menyen for denne dagen og klikker deretter på Velg alle timer for denne dagen.

 7. Valgfritt: Du kan kopiere de angitte åpningstidene for en bestemt dag til alle dager i uken. Klikk på -menyen for dagen du vil kopiere, og klikk deretter på Bruk disse åpningstidene for alle dager for å angi samme tidsplan for hele uken.

 8. Klikk på Lagre.

Første svarmeldinger

Du kan konfigurere to ulike automatiske første svarmeldinger som sendes når en kunde starter en ny chat, ett svar innenfor åpningstiden og ett svar utenfor åpningstiden. Automatiske første svarmeldinger er deaktivert som standard.

Meldingen innenfor åpningstiden sendes til kunder som starter en chat innenfor tidene du angir som åpningstider. Du kan bruke dette første svaret til å be om tilleggsopplysninger du trenger fra kunden, og fortelle dem når de kan forvente et svar.

Meldingen utenfor åpningstiden sendes til kunder som starter en chat utenfor tidene du angir som åpningstider. Du kan bruke denne meldingen til å fortelle kunden at du ikke er tilgjengelig, og når de kan forvente et svar.

Aktiver automatiske første svarmeldinger

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Inbox fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne salgskanal.

 4. Klikk på Chatinnstillinger, og klikk deretter på Tilgjengelighet.

 5. Klikk på Aktiver i seksjonen Automatisk første svar.

 6. Valgfritt: Klikk på Under åpningstidene i seksjonen Automatisk første svar for å tilpasse meldingen som sendes til kundene i åpningstiden.

 7. Valgfritt: Klikk på Utenfor åpningstiden i seksjonen Automatisk første svar for å tilpasse meldingen som sendes til kundene utenfor åpningstiden.

Du kan når som helst redigere automatiske første svarmeldinger ved å gå til Chatinnstillinger > Tilgjengelighet i Shopify Inbox-kanalen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis