Kundesamtaler

Når du besvarer meldinger i Shopify Inbox sendes svarene gjennom den opprinnelige meldingstjenesten slik at kundene får svar på den opprinnelige meldingen.

Hvis en kunde legger til eller fjerner et produkt fra handlekurven, vises hendelsen til deg, forhandleren, i samtalen. Hvis produktnavnet er færre enn 41 tegn, blir navnet på produktet inkludert i hendelsesbeskrivelsen. Du får også vist kundens delsum i handlekurven, og antall produkter i handlekurven, per varenivå.

Finn ut mer om å konfigurere skrivebordsvarsler når du mottar nye meldinger i Shopify Inbox.

Svare på en melding fra en kunde

Hvis kunden er aktiv i butikken, vises en «Pålogget»-indikator ved siden av kundens e-postadresse i samtalelisten. På mobil vises «Pålogget»-indikatoren også ved siden av kundens avatar i en samtale.

Når kunden forlater butikken, forsvinner «Pålogget»-indikatoren og erstattes av en melding som indikerer at svaret ditt blir sendt til e-postadressen kunden har oppgitt ved starten av chatteøkten.

Tilordne en samtale til personalet

Du kan tilordne en chatsamtale til et personalmedlem med chattetillatelser i nettbutikken.

Steg:

Sende en kobling til et produkt i en samtale

Du kan dele produkter som er tilgjengelige i nettbutikken i Shopify Inbox. Finn ut mer om salgskanal-tilgjengelighet for produkter.

Steg:

Send en rabattkode i en samtale

Du kan dele rabattkoder i Shopify Inbox. Når en kunde klikker på rabattkoden, legges rabattkoden automatisk til i handlekurven. Du må opprette rabattkoder før du kan dele dem.

Steg:

Sende et bilde i en samtale

Du kan sende bilder til kunder i Shopify Inbox. Kunder kan ikke sende bilder til deg.

Steg:

Samtaledetaljer

Du kan se samtaledetaljer i Shopify Inbox-mobilappen. Fra skjermbildet med samtaledetaljer kan du administrere status for samtalen eller tilordne samtalen til et personalmedlem.

Åpne samtaledetaljer

  1. Trykk på Kunder-fanen i mobilappen for Shopify Inbox.
  2. Trykk på en samtale for å åpne den.
  3. På samtaleskjermen trykker du på -ikonet.

Administrer samtalestatus

Samtaler kan ikke slettes, men de kan arkiveres. Du kan arkivere meldinger med Shopify Inbox-iOS eller -Android-appen. Arkivering av samtaler er ikke tilgjengelig på shopifyinbox.com.

Du kan endre statusen til en samtale fra Inaktiv til Aktiv, eller fra Aktiv til Inaktiv.

Steg:

  1. I Shopify Inbox-iOS eller -Android-appen trykker du på Kunder-fanen.
  2. Sveip til høyre i en samtale og trykk Aktiv eller Inaktiv for å angi en ny status.

Tilordne en samtale til et personalmedlem

  1. I Shopify Inbox-iOS eller -Android-appen trykker du på Kunder-fanen.
  2. Trykk på en samtale for å åpne den, og trykk deretter på -ikonet øverst i høyre hjørne.
  3. Under Administrer trykker du på Oppgave-linjen.
  4. Bruk søkefeltet til å finne et personalmedlem, eller trykk på personalmedlemmets navn for å tilordne eller fjerne tilordningen av samtalen.

Hvis du ikke ser det aktuelle personalmedlemmets navn på Tilordne personal-skjermbildet, kan det være at personalmedlemmet ikke har de nødvendige tillatelsene for nettbutikk-chat. For mer informasjon kan du se tillatelser for nettbutikk-chat.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis