Kundkonversationer

När du svarar på meddelanden i Shopify Inbox skickas svaren via den ursprungliga meddelandetjänsten, så att dina kunder får svar på sitt ursprungliga meddelande.

Om en kund lägger till eller tar bort en produkt från sin varukorg visas händelsen för dig, handlaren, i konversationen. Om produktnamnet innehåller mindre än 41 tecken ingår namnet på produkten i händelsebeskrivningen. Du kan även se kundens delsumma för varukorgen och kvantiteterna av produkterna i varukorgen på en per artikel-nivå.

Läs mer om att ställa in aviseringar på datorn när du får nya meddelanden i Shopify Inbox.

Svara på ett meddelande från en kund

Om kunden är aktiv i din butik visas en "Online"-indikator intill kundens e-postadress i konversationslistan. På mobilen visas också "Online"-indikatorn intill kundens avatar i en konversation.

När kunden lämnar butiken försvinner "Online"-indikatorn och ersätts med ett meddelande som visar att ditt svar skickas till e-postadressen som kunden angav vid starten av chatt-sessionen.

Tilldela en konversation till personal

Du kan tilldela en medarbetare en chattkonversation med behörigheter för att chatta i webbutiken.

Steg:

Skicka en produktlänk i en konversation

Du kan dela produkter som är tillgängliga i din webbutik i Shopify Inbox. Läs mer om tillgänglighet på försäljningskanal för produkter.

Steg:

Skicka en rabattkod i en konversation

Du kan dela rabattkoder i Shopify Inbox. När en kund klickar på rabattkoden läggs rabattkoden automatiskt till i varukorgen. Du måste skapa rabattkoder innan du kan dela dem.

Steg:

Skicka en bild i en konversation

Du kan skicka bilder till kunder i Shopify Inbox. Kunder kan inte skicka bilder till dig.

Steg:

Konversationsuppgifter

Du kan se konversationsinformation i mobilappen för Shopify Inbox. På informationssidan för konversation kan du hantera statusen för konversationen eller tilldela konversationen till en medarbetare.

Få tillgång till konversationsinformation

  1. Tryck på fliken Kunder i mobilappen Shopify Inbox.
  2. Tryck på en konversation för att öppna den.
  3. På konversationsskärmen trycker du på ikonen .

Hantera konversationsstatus

Konversationer kan inte raderas, men de kan arkiveras. Du kan arkivera meddelanden med hjälp av appen Shopify Inbox iOS eller Android. Arkivering av konversationer är ännu inte tillgängligt på shopifyinbox.com.

Du kan ändra status för en konversation från Inaktiv till Aktiv eller från Aktiv till Inaktiv.

Steg:

  1. Tryck på fliken Kunder i Shopify Inbox iOS- eller Android-appen.
  2. Svep åt höger i en konversation och tryck sedan på Aktiv eller Inaktiv för att ställa in en ny status.

Tilldela en konversation till en medarbetare

  1. Tryck på fliken Kunder i Shopify Inbox iOS- eller Android-appen.
  2. Tryck på en konversation för att öppna den och tryck sedan på ikonen i det övre högra hörnet.
  3. Tryck på raden Assignment (Tilldelning) under Manage (Hantera).
  4. Använd sökfältet för att lokalisera en medarbetare eller tryck på medarbetarens namn för att tilldela eller ta bort tilldelning av konversationen.

Om du inte ser den tilltänkta medarbetarens namn på sidan Assign Staff (Tilldela personal) så kanske den anställde inte har de nödvändiga behörigheterna för webbutikschatt. För mer information, se behörigheter för chatt i webbutik.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis