Publikowanie produktów na kanale Facebook i Instagram firmy Meta

Po skonfigurowaniu kanału Facebook i Instagram firmy Meta Twoje produkty Shopify zaczną się synchronizować z Facebookiem. Możesz wybrać produkty, które chcesz udostępnić na tym kanale na stronie Produkt lub korzystając z edytora zbiorczego na kanale Facebook i Instagram firmy Meta.

Produkt udostępniony na kanale Facebook i Instagram firmy Meta jest dostępny dla wszystkich funkcji skonfigurowanych na tym kanale. Ponieważ wszystkie funkcje kanału Facebook i Instagram firmy Meta wykorzystują ten sam katalog produktów, nie ma możliwości udostępnienia produktu tylko dla jednej funkcji tego kanału, jeśli skonfigurowanych jest wiele funkcji. Na przykład, jeśli na kanale Facebook i Instagram firmy Meta masz skonfigurowaną zarówno funkcję Facebook Shop, jak i Zakupy na Instagramie, po udostępnieniu produktu na tym kanale będzie on dostępny zarówno dla funkcji Facebook Shop, jak i Zakupy na Instagramie.

Jeśli Twój sklep nie ma siedziby w Stanach Zjednoczonych, kolekcje w Shopify nie są synchronizowane z Facebookiem. Jeśli Twój sklep nie znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych, możesz utworzyć kolekcje dla Facebooka, korzystając z dostępnych produktów w Menedżerze sprzedaży na Facebooku.

Wymagania dotyczące produktu

Jeśli chcesz, aby produkt był dostępny na Facebooku, musi on spełniać kilka wymagań:

Udostępnij swoje produkty w kanale Facebook i Instagram firmy Meta

Aby wyświetlić produkty dostępne na kanale Facebook i Instagram firmy Meta, w panelu administracyjnym Shopify kliknij opcje: Facebook > Przegląd > Wyświetl produkty.

Jeśli nie masz żadnych produktów w swoim sklepie, kliknij opcję Dodaj produkt, aby dodać produkty do sklepu.

Krok 1: Sprawdź dostępność produktów na kanale Facebook i Instagram firmy Meta

 1. Sprawdź, czy Twoje produkty są opublikowane na kanale Facebook i Instagram firmy Meta na stronie Produkty.

 2. Kliknij Więcej filtrów.

 3. W sekcji Dostępność wybierz opcję Niedostępne na Facebooku.

 4. Kliknij Gotowe.

Krok 2: Udostępnij swoje produkty na kanale Facebook i Instagram firmy Meta

 1. Jeśli chcesz udostępnić swoje produkty na Facebooku, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz wszystkie produkty pojawiające się po zastosowaniu filtra Niedostępne na Facebooku.
  • Wybierz pojedynczo produkty, które chcesz udostępnić.
 2. Kliknij Więcej czynności > Dodaj dostępne kanały.

 3. W nowym oknie dialogowym wybierz Facebook.

 4. Kliknij opcję Udostępnij produkty.

Status produktu Facebook

Sekcja Status produktu na stronie Przegląd przedstawia status produktów dostępnych w kanale Facebook i Instagram firmy Meta oraz wskazuje, czy występują błędy. Aby wyświetlić listę błędów, kliknij opcję Wyświetl produkty. Skorzystaj z informacji podanych w kolumnie Problemy, aby rozwiązać wszelkie problemy z produktem.

Ukryj produkty przed kanałem Facebook i Instagram firmy Meta

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.

 2. Kliknij nazwę produktu, który powinien być niewidoczny na Facebooku.

 3. W sekcji Dostępność produktu na stronie szczegółów produktu kliknij Zarządzaj.

 4. W oknie dialogowym Zarządzaj dostępnością kanałów sprzedaży zaznacz Facebook, a następnie kliknij Gotowe.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Zmień szczegóły produktu

Zmiany szczegółów produktu w Shopify są automatycznie synchronizowane z Facebookiem. Możesz zmienić sposób wyświetlania obrazu, tytułu lub ceny produktu na Facebooku, edytując produkt w Shopify. Zmiany pojawią się na Facebooku po synchronizacji produktów, co zwykle trwa kilka minut.

Wyświetl produkty udostępnione na Facebooku

Aby uzyskać listę produktów dostępnych na Facebooku i zapoznać się z błędami dotyczącymi produktów, przejdź do sekcji Status produktu w kanale Facebook i Instagram firmy Meta w panelu administracyjnym Shopify.

Rozwiąż błędy publikowania produktów

Podczas synchronizacji produktów po skonfigurowaniu funkcji realizacji zakupu na Facebooku i Instagramie mogą wystąpić błędy publikacji produktu. Jeśli dla Twoich produktów nie ma informacji wymaganych przez Facebook, zobaczysz ostrzeżenie w sekcji Produkty na stronie Przegląd kanału Facebook i Instagram firmy Meta. Jeśli produkt wykazuje związane z tym błędy, musisz je usunąć, zanim podejmiesz ponowną próbę zsynchronizowania produktu z kanałem Facebook i Instagram firmy Meta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Facebook.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. W sekcji Produkty kliknij opcję Wyświetl produkty, aby otworzyć zbiorczy edytor produktów. Dowiedz się, jak korzystać ze zbiorczego edytora produktów.

 5. Sprawdź błędy publikowania produktów i wprowadź wymagane zmiany w informacjach o produkcie.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Typowe błędy publikowania produktów

Użyj tych wskazówek, aby rozwiązywać błędy produktów, które uniemożliwiają synchronizację produktów z Facebookiem.

Typowe błędy publikacji produktów i ich rozwiązania
Błąd Rozwiązanie
Dodaj obraz produktu Kliknij symbol zastępczy zdjęcia, aby załadować lub wybrać zdjęcie dla produktu.
Wybierz kategorię produktu Wprowadź kategorię produktu Google zgodną z produktem. Niektóre kategorie wymagają również dodatkowych informacji, takich jak wiek.
Napraw błędy wariantu produktu Dodaj informacje dla każdego wariantu produktu, np. rozmiar i kolor wariantu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo