Podawanie kategorii produktów Google

Udostępnienie informacji o kategorii produktów może pomóc klientom w przeglądaniu i wyszukiwaniu produktów z Twojego sklepu na Instagramie i Facebooku. Pozwoli to zwiększyć możliwość znalezienia Twojego sklepu i skuteczność reklam.

Kategoria produktów to konwencja nazewnicza, która opisuje rodzaj sprzedawanego przez Ciebie towaru. W panelu administracyjnym Shopify możesz dodać odpowiednią kategorię produktów Google do każdego ze swoich produktów za pomocą edytora zbiorczego. Kategoria produktów Google i pozostałe dane dotyczące produktów są synchronizowane z katalogiem produktów w Menedżerze sprzedaży na platformie Meta.

Jeśli Twoi klienci realizują zakupy bezpośrednio na Facebooku i Instagramie, kategorie produktów są wymagane. Kategorie produktów pomagają określić wysokość podatków, które klient musi zapłacić, lub ustalić czy produkt podlega niestandardowej polityce zwrotów.

Jeśli Twoi klienci realizują zakupy w Twoim sklepie Shopify, kategorie produktów są opcjonalne, ale zalecane.

Jak korzystać z kategorii produktów Google

Gdy Twoje produkty synchronizują się z Facebookiem po raz pierwszy, automatycznie wypełniane są dla nich kategorie produktów Google, aby ułatwić Ci rozpoczęcie korzystania z nich. Shopify może nie znaleźć odpowiedniej kategorii dla wszystkich Twoich produktów, więc musisz dopilnować samodzielnie, aby produkty miały przypisane odpowiednie kategorie. W przypadku produktów pozostających bez kategorii możesz je dodać za pomocą zbiorczego edytora produktów na kanale Facebook i Instagram firmy Meta.

Należy podać możliwie najbardziej szczegółową kategorię z listy kategorii produktów Google. Do celów podatkowych kategorie produktów Google muszą mieć co najmniej dwa poziomy, np. Odzież i dodatki > Ubrania.

Edytuj kategorie produktów Google

Jeśli do Twoich produktów zostaną automatycznie przypisane kategorie produktów Google, możesz edytować informacje o produktach za pomocą edytora zbiorczego na kanale Facebook i Instagram firmy Meta.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Facebook & Instagram.

  3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

  4. W sekcji Status produktu na stronie Przegląd kliknij opcję Wyświetl wszystkie zsynchronizowane produkty.

  5. Wybierz produkty, które chcesz edytować.

  6. Kliknij Edytuj produkty.

  7. Edytuj pole Kategoria produktów Google dla swoich produktów.

  8. Kliknij opcję Zapisz.

Przy następnej synchronizacji produktów z katalogiem na Facebooku wartości te zostaną zsynchronizowane. Dane produktu synchronizują się w ciągu 15 minut od zapisania zmian w produkcie.

Automatyczne kategorie podatku w Menedżerze sprzedaży

Jeśli nie podasz prawidłowej kategorii produktów dla towarów sprzedawanych bezpośrednio na Facebooku lub Instagramie z opcją realizacji zakupu, Meta automatycznie przypisze kategorie produktów. Meta wykorzystuje automatyczne oprogramowanie, które na podstawie zdjęć, tytułu i innych informacji o produkcie określa najbardziej prawdopodobną kategorię do przypisania, a następnie dopasowuje tę kategorię produktów do odpowiedniego kodu podatkowego w celu obliczenia podatku.

Jeśli produkt nie ma prawidłowej kategorii, Meta automatycznie ją przypisuje. Meta nigdy nie zastępuje wybranej przez Ciebie kategorii po jej podaniu. Dowiedz się więcej o automatycznych kategoriach w Menedżerze sprzedaży.

Możesz edytować produkty, którym przypisano automatyczną kategorię produktów Google, za pomocą edytora zbiorczego na kanale Facebook i Instagram firmy Meta. Wartości te zostaną zsynchronizowane przy następnej synchronizacji produktów z katalogiem na Facebooku. Dane produktu są synchronizowane w ciągu 15 minut od zapisania zmian w produkcie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo