Podawanie kategorii produktów Google

Udostępnienie informacji o kategorii produktów może pomóc klientom w przeglądaniu i wyszukiwaniu produktów z Twojego sklepu na Instagramie i Facebooku. Pozwoli to zwiększyć możliwość znalezienia Twojego sklepu i skuteczność reklam.

Kategoria produktów to konwencja nazewnicza, która opisuje rodzaj sprzedawanego przez Ciebie towaru. W panelu administracyjnym Shopify możesz dodać odpowiednią kategorię produktów Google do każdego ze swoich produktów za pomocą edytora zbiorczego. Kategoria produktów Google i pozostałe dane dotyczące produktów są synchronizowane z katalogiem produktów w Menedżerze sprzedaży na platformie Meta.

Jeśli Twoi klienci realizują zakupy bezpośrednio na Facebooku i Instagramie, kategorie produktów są wymagane. Kategorie produktów pomagają określić wysokość podatków, które klient musi zapłacić, lub ustalić czy produkt podlega niestandardowej polityce zwrotów.

Jeśli Twoi klienci realizują zakupy w Twoim sklepie Shopify, kategorie produktów są opcjonalne, ale zalecane.

Jak korzystać z kategorii produktów Google

Gdy Twoje produkty synchronizują się z Facebookiem po raz pierwszy, automatycznie wypełniane są dla nich kategorie produktów Google, aby ułatwić Ci rozpoczęcie korzystania z nich. Shopify może nie znaleźć odpowiedniej kategorii dla wszystkich Twoich produktów, więc musisz dopilnować samodzielnie, aby produkty miały przypisane odpowiednie kategorie. W przypadku produktów pozostających bez kategorii możesz je dodać za pomocą zbiorczego edytora produktów na kanale Facebook i Instagram firmy Meta.

Należy podać możliwie najbardziej szczegółową kategorię z listy kategorii produktów Google. Do celów podatkowych kategorie produktów Google muszą mieć co najmniej dwa poziomy, np. Odzież i dodatki > Ubrania.

Edytuj kategorie produktów Google

Jeśli do Twoich produktów zostaną automatycznie przypisane kategorie produktów Google, możesz edytować informacje o produktach za pomocą edytora zbiorczego na kanale Facebook i Instagram firmy Meta.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Facebook.

  3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

  4. W sekcji Status produktu na stronie Przegląd kliknij opcję Wyświetl wszystkie produkty.

  5. Edytuj pole Kategoria produktów Google dla swoich produktów.

  6. Kliknij opcję Zapisz.

Przy następnej synchronizacji produktów z katalogiem na Facebooku wartości te zostaną zsynchronizowane. Dane produktu synchronizują się w ciągu 15 minut od zapisania zmian w produkcie.

Automatyczne kategorie podatku w Menedżerze sprzedaży

Jeśli nie podasz prawidłowej kategorii produktów dla towarów sprzedawanych bezpośrednio na Facebooku lub Instagramie z opcją realizacji zakupu, Meta automatycznie przypisze kategorie produktów. Meta wykorzystuje automatyczne oprogramowanie, które na podstawie zdjęć, tytułu i innych informacji o produkcie określa najbardziej prawdopodobną kategorię do przypisania, a następnie dopasowuje tę kategorię produktów do odpowiedniego kodu podatkowego w celu obliczenia podatku.

Jeśli produkt nie ma prawidłowej kategorii, Meta automatycznie ją przypisuje. Meta nigdy nie zastępuje wybranej przez Ciebie kategorii po jej podaniu. Dowiedz się więcej o automatycznych kategoriach w Menedżerze sprzedaży.

Możesz edytować produkty, którym przypisano automatyczną kategorię produktów Google, za pomocą edytora zbiorczego na kanale Facebook i Instagram firmy Meta. Wartości te zostaną zsynchronizowane przy następnej synchronizacji produktów z katalogiem na Facebooku. Dane produktu są synchronizowane w ciągu 15 minut od zapisania zmian w produkcie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo