Hướng dẫn sử dụng nhanh Facebook và Instagram của Meta

Facebook và Instagram của Meta cho phép bạn bán hàng trên cả Facebook và Instagram, đồng thời cung cấp cho bạn thông tin chi tiết quan trọng về hiệu suất quảng cáo và khách hàng.

Để sử dụng Facebook và Instagram của Meta, cửa hàng của bạn phải sử dụng gói Basic Shopify trở lên. Để có thể bắt đầu sử dụng Facebook và Instagram của Meta, bạn cần thiết lập Trình quản lý kinh doanh trên Facebook kết nối với cả Trang Facebook của doanh nghiệp và một tài khoản quảng cáo có vai trò quản trị viên cho Trình quản lý kinh doanh.

Yêu cầu và điều kiện hợp lệ

Trước khi cài đặt Facebook và Instagram của Meta, bạn cần đảm bảo cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu sau. Để cài đặt Facebook và Instagram của Meta, bạn cần đáp ứng các yêu cầu thiết lập sau:

  • Có tài khoản Facebook và cửa hàng trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản Facebook trước khi cài đặt kênh bán hàng trên trang quản trị Shopify, bạn sẽ được nhắc đăng ký tài khoản.
  • Thiết lập Trình quản lý kinh doanh của Facebook và trang Facebook của doanh nghiệp. Bạn phải đăng trang Facebook.
  • Là quản trị viên của cả Trình quản lý kinh doanh trên Facebook sở hữu trang Facebook cụ thể lẫn trang Facebook đó. Mỗi trang kinh doanh trên Facebook chỉ có thể thuộc sở hữu của một Trình quản lý kinh doanh trên Facebook, nhưng bạn có thể là quản trị viên của nhiều trang Facebook và có thể truy cập tất cả các trang bằng một Trình quản lý kinh doanh trên Facebook.

Nếu chưa bao giờ chạy quảng cáo bằng tài khoản quảng cáo cá nhân của mình, bạn cần tạo tài khoản quảng cáo mới trong Trình quản lý kinh doanh rồi mới có thể tạo chiến dịch quảng cáo trên Facebook.

Chính sách và quy trình của Facebook

Tất cả sản phẩm bán trên Facebook, Instagram và WhatsApp phải tuân thủ Chính sách thương mại của Facebook. Nếu muốn quảng cáo sản phẩm, bạn cũng phải tuân thủ Chính sách quảng cáo của Facebook.

Tất cả sản phẩm được tải lên Facebook và Instagram của Meta phải trải qua quy trình đánh giá của Facebook. Nếu vi phạm chính sách của Facebook thì sản phẩm có thể bị xóa khỏi Facebook và Instagram của Meta.

Để bán hàng trên Facebook, bạn cần duy trì Điểm phản hồi tốt. Điểm phản hồi được xác định dựa trên ý kiến phản hồi của khách hàng mua sản phẩm trên Facebook, bao gồm Instagram và Audience Network.

Nếu doanh nghiệp của bạn nhận được điểm đánh giá phản hồi kém về các chủ đề như tốc độ giao hàng, chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ khách hàng, thì Facebook có thể hiển thị quảng cáo của bạn ít thường xuyên hơn trên các sản phẩm thương mại của Facebook.

Bắt đầu sử dụng Facebook và Instagram của Meta

Nếu đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ, bạn có thể thiết lập Facebook và Instagram của Meta.

Facebook và Instagram của Meta có ba tính năng mà bạn có thể sử dụng để phát triển doanh nghiệp:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí