การลิงก์รายการสินค้าของตลาดที่มีอยู่ไปยังสินค้า Shopify

หากคุณมีรายการสินค้าที่มีอยู่แล้วในตลาดที่เชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถใช้ Marketplace Connect เพื่อลิงก์รายการที่มีอยู่ไปยังสินค้า Shopify ที่สอดคล้องกันได้

เมื่อคุณมีตลาดที่เชื่อมต่อกับรายการสินค้าที่มีอยู่แล้ว Marketplace Connect จะค้นหาร้านค้า Shopify ของคุณเพื่อแนะนาการจับคู่สินค้าโดยอิงจาก SKU สินค้า, UPC หรือชื่อเรื่อง หากแอปไม่สามารถจับคู่ได้ คุณสามารถเลือกการจับคู่ของคุณเองได้จากเมนูดรอปดาวน์

หลังจากที่คุณลิงก์รายการตลาดของคุณเข้ากับสินค้าของคุณแล้ว Marketplace Connect จะเริ่มซิงค์สั่งซื้อและสินค้าคงคลังกับรายการสินค้าที่เชื่อมโยงของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขรายการสินค้าของคุณหลังจากที่ลิงก์แล้ว

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Marketplace Connect
 3. คลิก “เปิดแอป
 4. คลิก "การทำรายการสินค้า" และจากเมนูดรอปดาวน์การทำรายการสินค้า เลือกตลาดที่คุณต้องการจัดการ
 5. คลิกที่ รายการลิงก์ แล้วเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากต้องการลิงก์รายการ Marketplace ที่ Marketplace Connect พบการจับคู่ให้คลิกที่ลิงก์ถัดจากเครื่องหมายรายการ สินค้าพร้อมขาย เลือกรายการสินค้าที่คุณต้องการลิงก์ไปยังสินค้าที่แนะนา จากนั้นคลิก อนุมัติทั้งหมด
  • หากต้องการเชื่อมโยงรายการ Marketplace ที่ Marketplace Connect พบการจับคู่ที่ใกล้เคียง ให้คลิกลิงก์ถัดจากเครื่องหมายการจับคู่ที่ใกล้เคียง แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   • เลือกรายการสินค้าที่คุณต้องการลิงก์ไปยังสินค้าที่แนะนา จากนั้นคลิก อนุมัติทั้งหมด
   • หากต้องการแทนที่รายการสินค้าที่ตรงกันกับสินค้า Shopify อื่น ให้เลือกสินค้าจากเมนูดรอปดาวน์ของ Shopify SKU เพื่อเชื่อมโยงกับสินค้าแล้วคลิก "ยืนยันการจับคู่"

- หากต้องการลิงก์รายการ Marketplace ที่ Marketplace Connect ไม่พบการจับคู่ ให้คลิกที่ลิงก์ถัดจากเครื่องหมาย "ไม่มีการจับคู่" - ตรวจสอบคอลัมน์รายการ Marketplace ให้เลือกสินค้าจากเมนูดรอปดาวน์ SKU ของ Shopify เพื่อลิงก์จากคอลัมน์สินค้า Shopify จากนั้นคลิก "ยืนยันการจับคู่"

 1. คลิก ตรวจสอบการจับคู่
 2. ตรวจสอบการจับคู่ที่คุณต้องการลิงก์ จากนั้นคลิกที่ รายการลิงก์

หากคุณลิงก์รายการสินค้า eBay ที่มีอยู่กับสินค้า คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกกฎการทำรายการสินค้าใน eBay

เลือกกฎการทำรายการสินค้าใน eBay

หลังจากที่คุณเลือกรายการสินค้า eBay ที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง Shopify แล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกกฎการทำรายการสินค้าต่อไปนี้:

 • กฎการจัดส่ง
 • นโยบายการคืนสินค้า
 • ชื่อ eBay
 • คำอธิบาย
 • ราคาและภาษี

คุณต้องเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้สำหรับกฎการทำรายการสินค้า:

 • เลือกใช้การตั้งค่า eBay เพื่อใช้การตั้งค่าปัจจุบันใน eBay สำหรับการทำรายการสินค้า
 • เลือกการตั้งค่า Marketplace Connect เพื่อแทนที่การตั้งค่าที่คุณได้กำหนดค่าไว้ใน eBayหากคุณเลือกใช้การตั้งค่า Marketplace Connect การตั้งค่าเดิมสำหรับรายการสินค้า eBay จะไม่สามารถกู้คืนได้

หากคุณเลือกการตั้งค่า eBay สำหรับชื่อ คำอธิบาย หรือราคา และคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านั้นเพื่อซิงค์กับการตั้งค่าสินค้าใน Shopify ในภายหลัง คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยใช้เครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี