Połącz oferty już istniejące na platformie handlowej z produktami Shopify

Jeśli masz już oferty na połączonych platformach handlowych, możesz użyć aplikacji Marketplace Connect, aby połączyć już istniejącą ofertę z odpowiednim produktem Shopify.

Po połączeniu platformy handlowej z już istniejącymi ofertami Marketplace Connect przeszukuje Twój sklep Shopify, aby zasugerować pasujący produkt na podstawie SKU, UPC lub tytułu produktu. Jeśli aplikacja nie może znaleźć pasującego produktu, możesz wybrać własny z menu rozwijanego.

Po połączeniu ofert na platformie handlowej z produktami Marketplace Connect rozpocznie synchronizację zamówień i zapasów dla połączonych ofert. Dowiedz się, jak edytować oferty produktów po ich połączeniu.

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Marketplace Connect.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.
 4. Kliknij opcję Listings (Oferty) i z menu rozwijanego Listings (Oferty) wybierz platformę handlową, którą chcesz zarządzać.
 5. Kliknij opcję Link listings (Połącz oferty), a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby połączyć oferty na platformie handlowej, dla których aplikacja Marketplace Connect znalazła pasujące produkty, kliknij link obok znaczka Ready to list (Gotowe do wystawienia). Wybierz oferty, które chcesz połączyć z sugerowanymi produktami, a następnie kliknij opcję Approve all (Zatwierdź wszystko).
  • Aby połączyć oferty na platformie handlowej, dla których aplikacja Marketplace Connect znalazła dokładnie pasujące produkty, kliknij link obok znaczka Close match (Dokładne dopasowanie), a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
   • Wybierz oferty, które chcesz połączyć z sugerowanymi produktami, a następnie kliknij opcję Approve all (Zatwierdź wszystko).
   • Aby zastąpić produkt pasujący do oferty innym produktem Shopify, wybierz produkt z menu rozwijanego SKU Shopify, do którego ma odsyłać link, a następnie kliknij przycisk Confirm match (Potwierdź dopasowanie).

- Aby połączyć oferty na platformie handlowej, dla których aplikacja Marketplace Connect nie znalazła pasujących produktów, kliknij link obok znaczka No match (Brak dopasowania). - Przejrzyj kolumnę ofert na platformie handlowej i wybierz produkt z menu rozwijanego Shopify SKU, do którego ma odsyłać link z kolumny Shopify Product (Produkt Shopify), a następnie kliknij opcję Confirm match (Potwierdź dopasowanie).

 1. Kliknij opcję Review matches (Sprawdź dopasowania).
 2. Sprawdź dopasowania, które chcesz połączyć, a następnie kliknij opcję Link listings (Połącz oferty).

Jeśli połączysz oferty na platformie eBay z produktem, pojawi się monit o wybranie reguł oferty eBay.

Wybierz reguły oferty eBay

Po wybraniu ofert eBay, które chcesz połączyć z Shopify, pojawi się monit o wybranie następujących reguł oferty:

 • reguły wysyłki
 • polityka zwrotów
 • tytuł na platformie eBay
 • opis
 • cena i podatki

Musisz wybrać jedną z następujących opcji dla każdej reguły oferty:

 • Wybierz opcję Use eBay settings (Użyj ustawień eBay), aby użyć bieżących ustawień w serwisie eBay dla oferty produktu.
 • Wybierz opcję Marketplace Connect settings (Ustawienia Marketplace Connect), aby nadpisać ustawienia skonfigurowane w serwisie eBay. Jeśli wybierzesz opcję Use Marketplace Connect settings, nie będzie można przywrócić oryginalnych ustawień oferty eBay.

Jeśli wybierzesz ustawienia eBay dla tytułu, opisu lub ceny, a później będziesz chcieć je zmienić, aby zsynchronizować je z ustawieniami produktu w Shopify, będziesz mieć możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, korzystając z edytora zbiorczego.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo