Połącz oferty już istniejące na platformie handlowej z produktami Shopify

Jeśli masz już oferty na połączonych platformach handlowych, możesz użyć aplikacji Marketplace Connect, aby połączyć już istniejącą ofertę z odpowiednim produktem Shopify.

Po połączeniu platformy handlowej z już istniejącymi ofertami Marketplace Connect przeszukuje Twój sklep Shopify, aby zasugerować pasujący produkt na podstawie SKU, UPC (Uniwersalnego kodu produktu) lub tytułu produktu. Jeśli aplikacja nie może znaleźć pasującego produktu, możesz wybrać własny z menu rozwijanego.

Po połączeniu ofert na platformie handlowej z produktami Marketplace Connect rozpocznie synchronizację zamówień i zapasów dla połączonych ofert. Dowiedz się, jak edytować oferty produktów po ich połączeniu.

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij Marketplace Connect.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Oferty.

 5. Kliknij menu rozwijane Platformy handlowe, a następnie wybierz platformę handlową, dla której chcesz zarządzać produktami.

 6. Kliknij opcję Link listings (Połącz oferty), a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby połączyć oferty na platformie handlowej, dla których aplikacja Marketplace Connect znalazła pasujące produkty, kliknij link obok znaczka Ready to list (Gotowe do wystawienia). Wybierz oferty, które chcesz połączyć z sugerowanymi produktami, a następnie kliknij opcję Approve all (Zatwierdź wszystko).
  • Aby połączyć oferty na platformie handlowej, dla których aplikacja Marketplace Connect znalazła dokładnie pasujące produkty, kliknij link obok znaczka Close match (Dokładne dopasowanie), a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
   • Wybierz oferty, które chcesz połączyć z sugerowanymi produktami, a następnie kliknij opcję Approve all (Zatwierdź wszystko).
   • Aby zastąpić produkt pasujący do oferty innym produktem Shopify, wybierz produkt z menu rozwijanego SKU Shopify, do którego ma odsyłać link, a następnie kliknij przycisk Confirm match (Potwierdź dopasowanie).

- Aby połączyć oferty na platformie handlowej, dla których aplikacja Marketplace Connect nie znalazła pasujących produktów, kliknij link obok znaczka No match (Brak dopasowania). - Przejrzyj kolumnę ofert na platformie handlowej i wybierz produkt z menu rozwijanego Shopify SKU, do którego ma odsyłać link z kolumny Shopify Product (Produkt Shopify), a następnie kliknij opcję Confirm match (Potwierdź dopasowanie).

 1. Kliknij opcję Review matches (Sprawdź dopasowania).
 2. Sprawdź dopasowania, które chcesz połączyć, a następnie kliknij opcję Link listings (Połącz oferty).

Jeśli połączysz oferty na platformie eBay z produktem, pojawi się monit o wybranie reguł oferty eBay.

Wybierz reguły oferty eBay

Po wybraniu ofert eBay, które chcesz połączyć z Shopify, pojawi się monit o wybranie następujących reguł oferty:

 • reguły wysyłki
 • polityka zwrotów
 • tytuł na platformie eBay
 • opis
 • cena i podatki

Musisz wybrać jedną z następujących opcji dla każdej reguły oferty:

 • Wybierz opcję Use eBay settings (Użyj ustawień eBay), aby użyć bieżących ustawień w serwisie eBay dla oferty produktu.
 • Wybierz opcję Marketplace Connect settings (Ustawienia Marketplace Connect), aby nadpisać ustawienia skonfigurowane w serwisie eBay. Jeśli wybierzesz opcję Use Marketplace Connect settings, nie będzie można przywrócić oryginalnych ustawień oferty eBay.

Jeśli wybierzesz ustawienia eBay dla tytułu, opisu lub ceny, a później będziesz chcieć je zmienić, aby zsynchronizować je z ustawieniami produktu w Shopify, będziesz mieć możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, korzystając z edytora zbiorczego.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo