Wymagania dotyczące oferty produktów w aplikacji Marketplace Connect

Gdy wystawiasz produkt Shopify na platformie handlowej, musisz upewnić się, że spełnia on wymagania obowiązujące na platformie handlowej, na której go wystawiasz. Na każdej platformie handlowej obowiązują określone wytyczne dotyczące wystawiania produktów, których musisz przestrzegać:

  • W przypadku platformy Amazon zapoznaj się z dokumentacją dla sprzedawców na temat wymagań dotyczących wystawiania ofert produktów w Twoim regionie. Na przykład, jeśli sprzedajesz w Stanach Zjednoczonych, zapoznaj się z dokumentem Listing products (Wystawianie ofert produktów).
  • W przypadku platformy Walmart zapoznaj się z dokumentem Guidelines & Requirements for Product Title, Description, & Features (Wytyczne i wymagania dotyczące tytułu, opisu i funkcji produktu).
  • W przypadku platformy eBay zapoznaj się z dokumentem Creating a listing (Tworzenie oferty).
  • W przypadku platformy Etsy zapoznaj się z dokumentem How to List an Item in Your Etsy Shop (Jak wystawić przedmiot w sklepie Etsy).

Amazon, Walmart i eBay wymagają również, aby każdy produkt miał unikalny identyfikator produktu, taki jak Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN), Uniwersalny Kod Produktu (UPC) lub Numer Części Producenta (MPN). Jeśli sprzedajesz produkty, które nie mają unikalnych identyfikatorów produktów, takie jak towary z etykietami prywatnymi, musisz ubiegać się o zwolnienie na tych platformach handlowych. Dowiedz się więcej o unikalnych identyfikatorach produktów.

Niektóre informacje o produkcie wymagane przez platformy handlowe nie są częścią szczegółów produktu w panelu administracyjnym Shopify. Aby uwzględnić i zsynchronizować takie wymagane szczegóły produktów Shopify z ofertami na platformie handlowej, dowiedz się, jak dostosować oferty produktów za pomocą metapól i mapowania atrybutów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo