Konfigurere og administrere eBay-oppføringer

Du kan tilpasse eBay-oppføringer ved å konfigurere standarder for eBay-oppføringer og deaktivere bildesynkronisering. For å føre opp og redigere produktene dine, kan du se Oppføring og redigere produktene dine på tredjepartsmarkedsplasser med Marketplace Connect-appen.

Definisjoner på betingelser

Når du fører opp et produkt på eBay, må du velge en tilstandsdefinisjon. For å finne ut mer om tilstandsdefinisjoner, kan du se siden Varetilstands-ID og navneverdier.

Konfigurer standardinnstillinger for eBay-oppføringer

Du kan konfigurere standardinnstillinger for eBay-oppføringer, som du kan bruke for fremtidige oppføringer. Eksisterende oppføringer påvirkes ikke av standardoppføringsinnstillingene. Du kan konfigurere følgende standardinnstillinger for eBay-oppføringer:

 • Standard prisregel for eBay: Med denne innstillingen kan du angi en konstant verdi, prosentbasert økning eller reduksjon, eller dollarbasert økning eller reduksjon, relativ til Shopify-katalogprisen, og legge til prisavrunding om du ønsker det.
 • Standard antallsregel for eBay: Med denne innstillingen kan du angi en fast lagerverdi, buffer eller maksimalt antall for produktlagerbeholdning for en eBay-oppføring.

  • Hvis du for eksempel angir bufferen 2 når butikkens lagerbeholdning er 5 for et produkt, viser oppføringen at 3 av denne varen er på lager.
  • Hvis du for eksempel angir et maksimalt antall på 5 vises maksimumsantallet 5 alltid i oppføringer, med mindre butikkens lagerbeholdning faller under 5 for denne varen. Da vil oppføringen vise den faktiske lagerbeholdningen.
 • Standard frakttjenester: Med denne innstillingen kan du velge hvilke frakttjenester du vil tilby for oppføringer på eBay.

 • Returbetingelser: Med denne innstillingen kan du angi hvorvidt returer godtas for en oppføring, tidsperioden for returer, refusjonstype og hvorvidt du eller kunden betaler for returfrakt.

 • Automatisk kategorisering: Med denne innstillingen kan du velge om du manuelt angir eBay-kategorier for produktet, eller om du ønsker at Marketplace Connect automatisk skal kategorisere oppføringer i de mest relevante eBay-kategoriene.

 • Før opp produkter automatisk: Med denne innstillingen kan du velge om du vil føre opp produkter på eBay automatisk med standardene du har valgt.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Marketplace Connect fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Innstillinger fra Marketplace Connect-appen,

 5. Klikk på rullegardinmenyen Innstillinger og velg eBay.

 6. Gjør en av følgende i seksjonen Oppdater eBay-standarder:

  • For å angi en prisregel for fremtidige eBay-oppføringer basert på katalogpris må du angi en standard prisregel for eBay.
  • For å angi en antallsregel for fremtidige eBay-oppføringer må du angi en standard antallsregel for eBay.
  • For å angi en leveringsmetode for fremtidige eBay-oppføringer må du redigere standard frakttjenester.
  • For å konfigurere en standard returprosess må du gjøre valg i seksjonen Returbetingelser.
  • For å velge om Marketplace Connect automatisk skal kategorisere produkter må du velge Aktivert eller Deaktivert fra seksjonen Automatisk kategorisering.
  • For å velge om Marketplace Connect automatisk skal føre opp produkter med valgte standarder må du velge Aktivert eller Deaktivert fra seksjonen Automatisk oppføring av produkter.
 7. Klikk på Lagre.

Deaktiver bildesynkronisering for eBay-oppføringer

Hvis du er koblet til eBay og ønsker å administrere bilder direkte i eBay-oppføringen i stedet for å synkronisere dem fra Shopify, kan du deaktivere bildesynkronisering i masseredigeringsprogrammet.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Marketplace Connect fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Fra Marketplace Connect-appen klikker du på Oppføringer.

 5. Klikk på rullegardinmenyen Oppføringer, og velg deretter eBay.

 6. Klikk på Masseredigering.

 7. Klikk på knappen Kolonner, og klikk på Synkronisering av katalogbilder i seksjonen Annet slik at knappen ikke lenger er grå.

 8. Klikk på Ferdig.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis