Konfigurowanie ofert eBay i zarządzanie nimi

Możesz dostosować swoje oferty eBay, konfigurując domyślne wartości ofert eBay i wyłączając synchronizację obrazów. Informacje o wystawianiu i edytowaniu produktów można znaleźć w sekcji Wystawianie i edytowanie produktów na zewnętrznych platformach handlowych za pomocą aplikacji Marketplace Connect.

Definicje stanów

Kiedy wystawiasz produkt na platformie eBay, musisz wybrać definicję stanu. Aby dowiedzieć się więcej o definicjach warunków, zapoznaj się ze stroną Item condition ID and name values (Wartości ID i nazwy pozycji).

Skonfiguruj domyślne ustawienia ofert eBay

Możesz skonfigurować domyślne ustawienia ofert eBay, które możesz zastosować do przyszłych ofert. Domyślne ustawienia nie mają wpływu na Twoje istniejące oferty. Możesz skonfigurować następujące domyślne ustawienia ofert eBay:

 • Default eBay price rule (Domyślna reguła cenowa eBay): to ustawienie pozwala ustawić stałą wartość, procentowy wzrost lub spadek bądź wzrost lub spadek w dolarach w stosunku do ceny katalogowej Shopify i w razie potrzeby stosuje zaokrąglanie ceny.
 • Default eBay quantity rule (Domyślna reguła ilościowa eBay): to ustawienie umożliwia ustawienie stałej wartości zapasów, bufora lub maksymalnej ilości zapasów produktów w ofercie w serwisie eBay.

  • Na przykład, jeśli ustawisz bufor 2, gdy wartość zapasów produktu w Twoim sklepie wynosi 5, w ofercie wyświetli się wartość zapasów 3 dla tego produktu.
  • Na przykład, jeśli ustawisz maksymalną ilość 5, maksymalna ilość 5 będzie zawsze wyświetlana w ofertach, chyba że poziom zapasów Twojego sklepu spadnie poniżej 5 dla tego produktu i wówczas w ofercie wyświetlą się rzeczywiste zapasy.
 • Default Shipping Services (Domyślne usługi wysyłkowe): to ustawienie umożliwia wybór usług wysyłkowych, które chcesz zapewniać w swoich ofertach w serwisie eBay.

 • Return policy (Polityka zwrotów): to ustawienie umożliwia Ci określenie w ofercie, czy przyjmowane są zwroty, jaki jest okres zwrotu, w jaki sposób zwracane są koszty oraz czy za wysyłkę zwrotu płacisz Ty czy klient.

 • Auto categorization (Automatyczna kategoryzacja): to ustawienie umożliwia określenie, czy kategorie eBay dla Twojego produktu mają zostać ustawione ręcznie, czy chcesz, aby aplikacja Marketplace Connect automatycznie przypisała do ofert najbardziej odpowiednie kategorie eBay.

 • Auto-list products (Automatyczne wystawianie produktów): to ustawienie umożliwia określenie, czy produkty mają być automatycznie wystawiane w serwisie eBay z wybranymi przez Ciebie ustawieniami domyślnymi.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Marketplace Connect.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W aplikacji Marketplace Connect kliknij opcję Settings (Ustawienia).

 5. Kliknij menu rozwijane Settings (Ustawienia), a następnie wybierz opcję eBay.

 6. W sekcji Update eBay defaults (Aktualizuj domyślne ustawienia eBay) wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Aby ustawić regułę cenową dla przyszłych ofert eBay na podstawie ceny katalogowej, wprowadź Default eBay price rule (Domyślną regułę cenową eBay).
  • Aby ustawić regułę ilościową dla przyszłych ofert eBay, wprowadź Default eBay quantity rule (Domyślną regułę ilościową Amazon).
  • Aby ustawić metodę wysyłki dla przyszłych zamówień eBay, edytuj Default Shipping Services (Domyślne usługi wysyłkowe).
  • Aby skonfigurować domyślny proces zwrotów, dokonaj wyboru w sekcji Return Policy (Polityka zwrotów).
  • Aby określić, czy aplikacja Marketplace Connect ma automatycznie kategoryzować Twoje produkty, wybierz opcję Enabled (Włączone) lub Disabled (Wyłączone) w sekcji Auto categorization (Automatyczna kategoryzacja).
  • Aby określić, czy aplikacja Marketplace Connect ma automatycznie wystawiać produkty z wybranymi ustawieniami domyślnymi, wybierz opcję Enabled (Włączone) lub Disabled (Wyłączone) w sekcji Auto-list products (Automatyczne wystawianie produktów).
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Wyłącz synchronizację obrazów dla ofert eBay

Jeśli po połączeniu z platformą eBay chcesz zarządzać obrazami bezpośrednio w ofercie eBay zamiast synchronizować je z Shopify, możesz wyłączyć synchronizację obrazów w edytorze zbiorczym.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Marketplace Connect.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W aplikacji Marketplace Connect kliknij Listings(Oferty).

 5. Kliknij menu rozwijane Listings (Oferty), a następnie wybierz opcję eBay.

 6. Kliknij opcję Edycja zbiorcza.

 7. Kliknij przycisk Columns (Kolumny) i w sekcji Other (Inne) kliknij opcję Catalog Image Sync (Synchronizacja obrazów katalogu), aby przycisk nie był szary.

 8. Kliknij Gotowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo