Kategorie produktów dla ofert Amazon

Aplikacja Shopify Marketplace Connect automatycznie sugeruje kategorie produktów podczas konfigurowania nowych ofert produktów Amazon za pomocą standardowej taksonomii produktów Shopify. Taksonomia produktów jest strukturą klasyfikacyjną i nazewnictwa, za pomocą której można organizować katalog produktów poprzez dodawanie kategorii do produktów.

Kategoria produktu to standardowa kategoria produktu ze Standardowej taksonomii produktów Shopify.

Zapoznaj się z zasobami dotyczącymi standardowej taksonomii produktów Shopify i informacjami o Metapolach kategorii.

W aplikacji Shopify Marketplace Connect możesz dodać kategorię produktów do swoich produktów, aby odwiedzający na platformie Amazon mogli je łatwiej znaleźć.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo