Danh mục sản phẩm cho sản phẩm đăng tải trên Amazon

Ứng dụng Shopify Marketplace Connect sử dụng Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify để tự động đề xuất danh mục sản phẩm khi thiết lập sản phẩm đăng tải mới trên Amazon. Cây phân loại sản phẩm là cấu trúc phân loại và đặt tên sản phẩm mà bạn có thể dùng để sắp xếp danh mục sản phẩm bằng cách thêm danh mục cho sản phẩm.

Danh mục sản phẩm là danh mục tiêu chuẩn của sản phẩm trong Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify.

Tham khảo Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify và thông tin về các trường thông tin bổ sung Danh mục.

Trong ứng dụng Shopify Marketplace Connect, bạn có thể thêm danh mục sản phẩm cho sản phẩm để khách truy cập dễ dàng tìm thấy sản phẩm hơn trên Amazon.

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí