Thiết lập và quản lý đề nghị bán hàng và hồ sơ đăng tải trên Amazon

Bạn có thể thiết lập hồ sơ sản phẩm đăng tải trên Amazon theo mặc định và thiết lập thông tin kích cỡ hàng may mặc cho sản phẩm đăng tải trên Amazon. Hồ sơ sản phẩm đăng tải trên Amazon được chia thành hai phần sau:

 • Hồ sơ bao gồm hình ảnh sản phẩm, tiêu đề, mô tả và mã nhận dạng sản phẩm như UPC (Mã sản phẩm chung) hoặc EAN (Mã sản phẩm của châu Âu), đây là nội dung được chia sẻ cho tất cả người bán hàng trên Amazon bán cùng một sản phẩm.
 • Đề nghị bán hàng bao gồm giá sản phẩm, số lượng hàng tồn kho và các tùy chọn thực hiện do người bán cung cấp làm đề nghị bán sản phẩm đó. Mỗi người bán đều có đề nghị riêng.

Mỗi sản phẩm trên Amazon đều có một trang hồ sơ sản phẩm đăng tải duy nhất, chứa một bộ nội dung Đăng tải. Tuy nhiên, những người bán khác nhau có thể đưa ra những giá trị Đề nghị bán hàng khác nhau cho cùng một sản phẩm.

Bạn có thể tùy chỉnh các đề nghị bán hàng và hồ sơ sản phẩm trên Amazon bằng cách thiết lập cài đặt đăng tải mặc định trên Amazon và tắt đồng bộ hóa chi tiết đăng tải. Để đăng tải và chỉnh sửa sản phẩm, tham khảo Đăng tải và chỉnh sửa sản phẩm trên nền tảng mua bán bên thứ ba bằng ứng dụng Marketplace Connect.

Thiết lập cài đặt đăng tải mặc định trên Amazon

Bạn có thể thiết lập các cài đặt đăng tải mặc định trên Amazon và áp dụng cho hồ sơ sản phẩm đăng tải trong tương lai. Các hồ sơ sản phẩm hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng từ hồ sơ đăng tải mặc định. Bạn có thể thiết lập các cài đặt đăng tải mặc định trên Amazon sau đây:

 • Quy tắc giá mặc định trên Amazon: Cài đặt này cho phép bạn chọn giá trị không đổi, tăng hoặc giảm tỷ lệ phần trăm hay tăng hoặc giảm số tiền so với giá trên danh mục Shopify, cũng như áp dụng làm tròn giá nếu muốn.
 • Quy tắc số lượng mặc định trên Amazon: Cài đặt này cho phép bạn đặt giá trị hàng trong kho cố định, hàng dự trữ hoặc số lượng hàng trong kho tối đa của sản phẩm trên hồ sơ của Amazon.

  • Ví dụ: Nếu bạn thiết lập hàng dự trữ là 2 khi hàng trong kho của sản phẩm tại cửa hàng là 5, hồ sơ sẽ hiển thị 3 cho mặt hàng lưu kho đó.
  • Ví dụ: Nếu bạn đặt số lượng tối đa là 5 thì số lượng tối đa 5 luôn hiển thị trên sản phẩm đăng tải, trừ khi hàng trong kho của cửa hàng giảm xuống dưới 5 đối với mặt hàng đó, trong trường hợp này, hồ sơ sản phẩm sẽ hiển thị hàng trong kho thực tế.
 • Do Amazon thực hiện (FBA) hoặc do thương nhân thực hiện: Cài đặt này cho phép bạn lựa chọn bạn sẽ thực hiện trên trang quản trị Shopify (do thương nhân thực hiện) hoặc Amazon sẽ thực hiện (FBA) đối với đơn hàng chứa sản phẩm đăng tải đó. Tìm hiểu thêm về thực hiện đơn hàng Amazon.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào Marketplace Connect.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Tài khoản, chọn tài khoản nền tảng mua bán Amazon của bạn.

 6. Trong mục Cập nhật cài đặt mặc định của Amazon, thiết lập cài đặt đăng tải mặc định trên Amazon:

  • Để thiết lập quy tắc giá cho sản phẩm đăng tải trên Amazon trong tương lai dựa trên giá trên danh mục, hãy nhập Quy tắc giá mặc định trên Amazon.
  • Để thiết lập quy tắc số lượng cho sản phẩm đăng tải trên Amazon trong tương lai, hãy nhập Quy tắc số lượng mặc định trên Amazon.
  • Để chọn phương thức thực hiện mặc định cho các sản phẩm đăng tải trên Amazon trong tương lai, chọn Do thương nhân thực hiện hoặc FBA trong mục Do Amazon thực hiện (FBA) hoặc do thương nhân thực hiện.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Thiết lập thông tin kích cỡ hàng may mặc cho sản phẩm đăng tải trên Amazon

Bạn có thể thiết lập thông tin kích cỡ cho sản phẩm may mặc bạn bán trên Amazon. Bạn cần chọn danh mục và loại sản phẩm trên Amazon để thiết lập thông tin kích cỡ cho sản phẩm may mặc.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào Marketplace Connect.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Hồ sơ.

 5. Nhấp vào menu thả xuống nền tảng mua bán rồi chọn Amazon.

 6. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

 7. Nhấp vào Chi tiết hồ sơ.

 8. Chọn danh mục sản phẩm trên Amazon:

  1. Trong mục Danh mục & Loại sản phẩm, nhấp vào Chọn danh mục Amazon.
  2. Tìm danh mục sản phẩm, sau đó chọn danh mục sản phẩm.
  3. Nhấp vào OK.
 9. Chọn loại sản phẩm:

  1. Trong mục Danh mục & Loại sản phẩm, nhấp vào Chọn loại sản phẩm.
  2. Tìm loại sản phẩm, sau đó chọn loại sản phẩm.
  3. Nhấp vào OK.
 10. Chọn, sau đó hoàn tất thông tin sản phẩm.

 11. Nhấp vào Save (Lưu).

Tắt đồng bộ chi tiết hồ sơ sản phẩm đối với sản phẩm đăng tải trên Amazon

Nếu cửa hàng Shopify của bạn kết nối với Amazon và bạn muốn quản lý chi tiết sản phẩm đăng tải như tiêu đề, mô tả và hình ảnh ngay trên Amazon thay vì đồng bộ hóa từ Shopify, bạn có thể tắt Gửi chi tiết hồ sơ sản phẩm trên trang chỉnh sửa hàng loạt.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào Marketplace Connect.
 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Hồ sơ.

 5. Nhấp vào menu thả xuống nền tảng mua bán rồi chọn Amazon.

 6. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.

 7. Nhấp vào nút Cột để tạo nhóm sản phẩm và trong mục Chi tiết hồ sơ sản phẩm, nhấp vào Gửi chi tiết hồ sơ sản phẩm sao cho nút không còn màu xám.

 8. Nhấp vào Done (Đã xong).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí