การตั้งค่าและการจัดการข้อเสนอและการทำรายการสินค้าของ Amazon

คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นของการทำรายการสินค้า Amazon และตั้งค่าข้อมูลขนาดเครื่องแต่งกายของรายการสินค้าใน Amazon ได้ การทำรายการสินค้าของ Amazon แบ่งออกเป็นสองส่วนดังต่อไปนี้:

 • การทำรายการสินค้าประกอบด้วยรูปภาพสินค้า ชื่อ คำอธิบาย และตัวระบุสินค้า เช่น UPC หรือ EAN และเป็นเนื้อหาที่แชร์กับผู้ขายทั้งหมดบน Amazon ที่ขายสินค้าเดียวกัน
 • ข้อเสนอนี้ประกอบด้วยราคาสินค้า ปริมาณสินค้าคงคลัง และตัวเลือกในการจัดการที่ผู้ขายให้ไว้เป็นข้อเสนอในการขายสินค้านั้นๆ ผู้ขายแต่ละรายจะมีข้อเสนอไม่ซ้ำกัน

สินค้าทุกรายการบน Amazon จะมีหน้ารายการสินค้าเดียวที่มีเนื้อหาการทำรายการสินค้าชุดใดชุดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ขายหลายรายอาจให้มูลค่าข้อเสนอที่แตกต่างกันให้สินค้าเดียวกันได้

คุณสามารถปรับแต่งข้อเสนอและรายการสินค้าของ Amazon ได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้นรายการสินค้าของ Amazon และปิดการซิงค์รายละเอียดรายการสินค้า หากต้องการทำรายการและแก้ไขสินค้าของคุณ โปรดดูที่การทำรายการและแก้ไขสินค้าของคุณในตลาดผู้ให้บริการภายนอกโดยใช้แอป Marketplace Connect

ตั้งค่าเริ่มต้นรายการสินค้าของ Amazon

คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นของรายการสินค้าของ Amazon ที่คุณสามารถนำไปใช้กับการทำรายการสินค้าในอนาคตได้ การทำรายการสินค้าที่มีอยู่ของคุณไม่ได้รับผลกระทบจาการทำรายการสินค้าที่เป็นค่าเริ่มต้นของคุณ คุณสามารถตั้งค่าการทำรายการสินค้าเริ่มต้นของ Amazon ต่อไปนี้ได้:

 • กฎการกำหนดราคาเริ่มต้นของ Amazon ช่วยให้คุณกำหนดค่าคงที่ เปอร์เซ็นต์เพิ่มหรือลด หรือการเพิ่มหรือลดดอลลาร์โดยสัมพันธ์กับราคาแค็ตตาล็อก Shopify ของคุณ และใช้การปัดเศษราคาได้หากต้องการ
 • กฎเกี่ยวกับจำนวนเริ่มต้นของ Amazon: การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณตั้งค่ามูลค่าสินค้าคงคลัง บัฟเฟอร์ หรือจำนวนสูงสุดสำหรับสินค้าคงคลังบนรายการสินค้า Amazon

  • ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าบัฟเฟอร์ไว้ที่ 2 สำหรับสินค้าหนึ่งรายการ และร้านค้าของคุณมีสินค้าคงคลังนั้นอยู่ 5 รายการ รายการจะแสดงว่ามีสต็อกสินค้านั้นอยู่ 3 รายการ
  • ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดจำนวนสูงสุดไว้ที่ 5 สำหรับสินค้า จำนวนสูงสุดนั้นจะแสดงในรายการสินค้าเสมอ แต่หากร้านค้าของคุณมีสินค้าคงคลังน้อยกว่า 5 รายการ จำนวนสินค้าคงคลังจริงจะแสดงในรายการสินค้า
 • จัดการโดย Amazon (FBA) หรือจัดการโดยผู้ขาย: การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณเลือกได้ว่าคำสั่งซื้อที่มีการรายการสินค้านั้นจะได้รับการจัดการจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ (จัดการโดยผู้ขาย) หรือโดย Amazon (FBA) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อของ Amazon

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Marketplace Connect

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. จากแอป Marketplace Connect ให้คลิก การตั้งค่า

 5. คลิกที่เมนูดรอปดาวน์การตั้งค่า จากนั้นคลิก Amazon

 6. ในส่วนการอัปเดตค่าเริ่มต้นของ Amazon ให้ตั้งค่าเริ่มต้นของการทำรายการสินค้า Amazon ของคุณโดย:

  • หากต้องการตั้งค่ากฎราคาสำหรับรายการสินค้าของ Amazon ในอนาคตตามราคาแค็ตตาล็อกของคุณ ให้ป้อนกฎการกำหนดราคาเริ่มต้นของ Amazon
  • หากต้องการตั้งค่ากฎเกี่ยวกับจำนวนสำหรับรายการสินค้าของ Amazon ในอนาคต ให้ป้อนกฎเกี่ยวกับจำนวนเริ่มต้นของ Amazon
  • หากต้องการเลือกวิธีการจัดการคำสั่งซื้อเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับรายการสินค้าใน Amazon ในอนาคต ให้เลือกจัดการโดยผู้ขาย หรือ FBA ในส่วนจัดการโดย Amazon (FBA) หรือจัดการโดยผู้ขาย
 7. คลิกที่ “บันทึก

ตั้งค่าข้อมูลขนาดเสื้อผ้าให้รายการสินค้า Amazon ของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลขนาดสินค้าเครื่องแต่งกายที่คุณขายบน Amazon ได้ คุณต้องเลือกหมวดหมู่และประเภทสินค้าของ Amazon เพื่อตั้งค่าข้อมูลขนาดสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Marketplace Connect

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. จากแอป Marketplace Connect ให้คลิก การทำรายการสินค้า

 5. คลิกเมนูดรอปดาวน์ การทำรายการสินค้า จากนั้นเลือก Amazon

 6. คลิกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

 7. คลิก รายละเอียดการทำรายการสินค้า

 8. เลือกหมวดหมู่สินค้าของ Amazon:

  1. ในส่วน หมวดหมู่และประเภทสินค้า ให้คลิก เลือกหมวดหมู่ Amazon
  2. ค้นหาหมวดหมู่สินค้า จากนั้นเลือกหมวดหมู่สินค้า
  3. คลิก ตกลง
 9. เลือกประเภทสินค้า:

  1. ในส่วน หมวดหมู่ > ประเภทสินค้า ให้คลิก เลือกประเภทสินค้า
  2. ค้นหาประเภทสินค้า จากนั้นเลือกประเภทสินค้า
  3. คลิก ตกลง
 10. เลือก แล้วกรอกข้อมูลสินค้าให้เสร็จสิ้น

 11. คลิกที่ “บันทึก

ปิดการซิงค์รายละเอียดรายการสินค้าสำหรับรายการสินค้าของ Amazon

หากร้านค้า Shopify ของคุณเชื่อมต่อกับ Amazon และคุณต้องการจัดการรายละเอียดรายการสินค้าของคุณ เช่น ชื่อ คำอธิบาย และรูปภาพบน Amazon โดยตรง คุณสามารถปิดส่งรายละเอียดรายการสินค้าในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวได้แทนที่จะซิงค์จาก Shopify

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Marketplace Connect

 3. คลิก “เปิดแอป

 4. จากแอป Marketplace Connect ให้คลิก การทำรายการสินค้า

 5. คลิกเมนูดรอปดาวน์ การทำรายการสินค้า จากนั้นเลือก Amazon

 6. คลิก แก้ไขหลายรายการในหลายรายการ

 7. คลิกปุ่มคอลัมน์เพื่อสร้างกลุ่มสินค้า และในส่วนรายละเอียดรายการสินค้า ให้คลิก "ส่งรายละเอียดรายการสินค้า" เพื่อให้ปุ่มไม่เป็นสีเทาอีกต่อไป

 8. คลิกที่เสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี