การตั้งค่าและการจัดการข้อเสนอและการทำรายการสินค้าของ Amazon

คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นของการทำรายการสินค้า Amazon และตั้งค่าข้อมูลขนาดเครื่องแต่งกายของรายการสินค้าใน Amazon ได้ การทำรายการสินค้าของ Amazon แบ่งออกเป็นสองส่วนดังต่อไปนี้:

 • การทำรายการสินค้าประกอบด้วยรูปภาพสินค้า ชื่อ คำอธิบาย และตัวระบุสินค้า เช่น UPC (รหัสผลิตภัณฑ์สากล) หรือ EAN (หมายเลขผลิตภัณฑ์ของยุโรป) และเป็นเนื้อหาที่แชร์กับผู้ขายทั้งหมดบน Amazon ที่ขายสินค้าเดียวกัน
 • ข้อเสนอนี้ประกอบด้วยราคาสินค้า ปริมาณสินค้าคงคลัง และตัวเลือกในการจัดการที่ผู้ขายให้ไว้เป็นข้อเสนอในการขายสินค้านั้นๆ ผู้ขายแต่ละรายจะมีข้อเสนอไม่ซ้ำกัน

สินค้าทุกรายการบน Amazon จะมีหน้ารายการสินค้าเดียวที่มีเนื้อหาการทำรายการสินค้าชุดใดชุดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ขายหลายรายอาจให้มูลค่าข้อเสนอที่แตกต่างกันให้สินค้าเดียวกันได้

คุณสามารถปรับแต่งข้อเสนอและรายการสินค้าของ Amazon ได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้นรายการสินค้าของ Amazon และปิดการซิงค์รายละเอียดรายการสินค้า หากต้องการทำรายการและแก้ไขสินค้าของคุณ โปรดดูที่การทำรายการและแก้ไขสินค้าของคุณในตลาดผู้ให้บริการภายนอกโดยใช้แอป Marketplace Connect

ตั้งค่าเริ่มต้นรายการสินค้าของ Amazon

คุณสามารถตั้งค่าเริ่มต้นของรายการสินค้าของ Amazon ที่คุณสามารถนำไปใช้กับการทำรายการสินค้าในอนาคตได้ การทำรายการสินค้าที่มีอยู่ของคุณไม่ได้รับผลกระทบจาการทำรายการสินค้าที่เป็นค่าเริ่มต้นของคุณ คุณสามารถตั้งค่าการทำรายการสินค้าเริ่มต้นของ Amazon ต่อไปนี้ได้:

 • กฎการกำหนดราคาเริ่มต้นของ Amazon ช่วยให้คุณกำหนดค่าคงที่ เปอร์เซ็นต์เพิ่มหรือลด หรือการเพิ่มหรือลดดอลลาร์โดยสัมพันธ์กับราคาแค็ตตาล็อก Shopify ของคุณ และใช้การปัดเศษราคาได้หากต้องการ
 • กฎเกี่ยวกับจำนวนเริ่มต้นของ Amazon: การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณตั้งค่ามูลค่าสินค้าคงคลัง บัฟเฟอร์ หรือจำนวนสูงสุดสำหรับสินค้าคงคลังบนรายการสินค้า Amazon

  • ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าบัฟเฟอร์ไว้ที่ 2 สำหรับสินค้าหนึ่งรายการ และร้านค้าของคุณมีสินค้าคงคลังนั้นอยู่ 5 รายการ รายการจะแสดงว่ามีสต็อกสินค้านั้นอยู่ 3 รายการ
  • ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดจำนวนสูงสุดไว้ที่ 5 สำหรับสินค้า จำนวนสูงสุดนั้นจะแสดงในรายการสินค้าเสมอ แต่หากร้านค้าของคุณมีสินค้าคงคลังน้อยกว่า 5 รายการ จำนวนสินค้าคงคลังจริงจะแสดงในรายการสินค้า
 • จัดการโดย Amazon (FBA) หรือจัดการโดยผู้ขาย: การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณเลือกได้ว่าคำสั่งซื้อที่มีการรายการสินค้านั้นจะได้รับการจัดการจากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ (จัดการโดยผู้ขาย) หรือโดย Amazon (FBA) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อของ Amazon

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. คลิก Marketplace Connect
 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ในส่วนบัญชี เลือกบัญชี Amazon Marketplace ของคุณ

 6. ในส่วนการอัปเดตค่าเริ่มต้นของ Amazon ให้ตั้งค่าเริ่มต้นของการทำรายการสินค้า Amazon ของคุณโดย:

  • หากต้องการตั้งค่ากฎราคาสำหรับรายการสินค้าของ Amazon ในอนาคตตามราคาแค็ตตาล็อกของคุณ ให้ป้อนกฎการกำหนดราคาเริ่มต้นของ Amazon
  • หากต้องการตั้งค่ากฎเกี่ยวกับจำนวนสำหรับรายการสินค้าของ Amazon ในอนาคต ให้ป้อนกฎเกี่ยวกับจำนวนเริ่มต้นของ Amazon
  • หากต้องการเลือกวิธีการจัดการคำสั่งซื้อเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับรายการสินค้าใน Amazon ในอนาคต ให้เลือกจัดการโดยผู้ขาย หรือ FBA ในส่วนจัดการโดย Amazon (FBA) หรือจัดการโดยผู้ขาย
 7. คลิกที่ “บันทึก

ตั้งค่าข้อมูลขนาดเสื้อผ้าให้รายการสินค้า Amazon ของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลขนาดสินค้าเครื่องแต่งกายที่คุณขายบน Amazon ได้ คุณต้องเลือกหมวดหมู่และประเภทสินค้าของ Amazon เพื่อตั้งค่าข้อมูลขนาดสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. คลิก Marketplace Connect
 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่รายการสินค้า

 5. คลิกเมนูดรอปดาวน์ของ Marketplaces แล้วเลือก Amazon

 6. คลิกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

 7. คลิก รายละเอียดการทำรายการสินค้า

 8. เลือกหมวดหมู่สินค้าของ Amazon:

  1. ในส่วน หมวดหมู่และประเภทสินค้า ให้คลิก เลือกหมวดหมู่ Amazon
  2. ค้นหาหมวดหมู่สินค้า จากนั้นเลือกหมวดหมู่สินค้า
  3. คลิก ตกลง
 9. เลือกประเภทสินค้า:

  1. ในส่วน หมวดหมู่ > ประเภทสินค้า ให้คลิก เลือกประเภทสินค้า
  2. ค้นหาประเภทสินค้า จากนั้นเลือกประเภทสินค้า
  3. คลิก ตกลง
 10. เลือก แล้วกรอกข้อมูลสินค้าให้เสร็จสิ้น

 11. คลิกที่ “บันทึก

ปิดการซิงค์รายละเอียดรายการสินค้าสำหรับรายการสินค้าของ Amazon

หากร้านค้า Shopify ของคุณเชื่อมต่อกับ Amazon และคุณต้องการจัดการรายละเอียดรายการสินค้าของคุณ เช่น ชื่อ คำอธิบาย และรูปภาพบน Amazon โดยตรง คุณสามารถปิดส่งรายละเอียดรายการสินค้าในเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียวได้แทนที่จะซิงค์จาก Shopify

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. คลิก Marketplace Connect
 3. คลิก “เปิดแอป

 4. คลิกที่รายการสินค้า

 5. คลิกเมนูดรอปดาวน์ของ Marketplaces แล้วเลือก Amazon

 6. คลิก แก้ไขหลายรายการในหลายรายการ

 7. คลิกปุ่มคอลัมน์เพื่อสร้างกลุ่มสินค้า และในส่วนรายละเอียดรายการสินค้า ให้คลิก "ส่งรายละเอียดรายการสินค้า" เพื่อให้ปุ่มไม่เป็นสีเทาอีกต่อไป

 8. คลิกที่เสร็จสิ้น

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี