Opslag og redigering af dine produkter på markedspladser fra tredjepart

Du kan få vist eller redigere dine produktopslag enkeltvis eller samlet i Marketplace Connect-appen. Du kan også konfigurere yderligere indstillinger for produktopslag for dine Amazon-tilbud og -fortegnelser eller eBay-fortegnelser samt konfigurere produktkategorier for dine Amazon-produktfortegnelser.

Vis eller rediger et enkelt produkt

Du kan bruge enkeltredigeringstilstand til at udgive et enkelt produktopslag fra din Shopify-butik på en markedsplads. Hvis du har forbindelse til flere markedspladser, skal du gentage disse trin for hver markedsplads, hvor du vil tilføje eller redigere et produkt.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.
 2. Klik på Marketplace Connect.
 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Opslag.

 5. Klik på rullemenuen for markedspladser, og vælg derefter den markedsplads, du vil administrere produkter for.

 6. Klik på det produkt, du vil redigere, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil vise produktet på markedspladsen, skal du vælge Aktiveret i afsnittet Fortegnelser aktiveret og derefter udfylde felterne for hvert af de resterende afsnit.
  • Hvis du vil redigere et produkt, der allerede er angivet på din markedsplads, skal du ændre de felter, du vil opdatere, og derefter gennemgå produktoplysningerne og udfylde eventuelle manglende felter.
 7. Klik på Gem.

Vis eller rediger flere produkter

Du kan bruge programmet til masseredigering i afsnittet Fortegnelser på Marketplace Connect til at administrere flere produktopslag samlet for en markedsplads. Masseredigering kan hjælpe dig med hurtigt at få vist hele kataloger til en markedsplads og til at gennemgå og redigere produkter og deres tilsvarende feltværdier fra ét samlet sted.

Hvis du har forbindelse til flere markedspladser, skal du gentage disse trin for hver markedsplads, som du vil tilføje eller redigere produkter for.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.
 2. Klik på Marketplace Connect.
 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Opslag.

 5. Klik på rullemenuen for markedspladser, og vælg derefter den markedsplads, du vil administrere produkter for.

 6. Klik på Masserediger.

 7. Valgfrit: Klik på knappen Filtre for at oprette produktgrupper ved at tilføje filtre som f.eks. Status, Tag eller SKU.

 8. Brug afkrydsningsfelterne til at vælge de produkter, du vil føje til markedspladsen.

 9. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil føje et produkt til markedspladsen for første gang, skal du vælge Aktiveret for hvert produkt, du vil udgive på markedspladsen, i kolonnen Aktiveret og derefter udfylde oplysningerne i de resterende kolonner.
  • Hvis du vil foretage ændringer af et produkt, der allerede er angivet på din markedsplads, skal du redigere eventuelle kolonner for hvert produkt, du vil opdatere.
  • Valgfrit: Hvis du vil tilføje yderligere felter, kan du klikke på knappen Kolonner, vælge yderligere felter til produktoplysninger, du vil redigere, og derefter klikke på Udført.
 10. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis