Thanh toán cho Shop Campaigns

Mỗi khi Chiến dịch Shop mang lại một đơn đặt hàng, đơn hàng này sẽ được ghi nhận cho Chiến dịch Shop và bạn sẽ được lập hóa đơn tương ứng. Dùng trang này để tìm hiểu thêm về ngân sách của Chiến dịch Shop và cách thanh toán cho Chiến dịch Shop.

Hiểu rõ về ngân sách của chiến dịch Shop

Khi tạo Chiến dịch Shop, bạn cần thiết lập ngân sách bao gồm chi phí thu nạp khách hàng, ngân sách hằng ngàymục tiêu doanh thu trên chi tiêu quảng cáo.

Chi phí thu nạp khách hàng

Chi phí thu nạp khách hàng là số tiền bạn sẵn sàng chi để thu nạp khách hàng mới trong một giao dịch. Đây là chi phí bạn phải trả cho mỗi khách hàng mới đã đặt hàng bằng cách đổi ưu đãi hoặc đặt hàng trong cửa hàng của bạn sau khi xem quảng cáo Chiến dịch Shop. Chi phí thu nạp khách hàng tối thiểu được khuyên dùng sẽ dựa trên giá trị đơn hàng trung bình của cửa hàng.

Mức gia tăng tối đa đối với giá trị số dư Shop Cash của khách hàng mới cho ưu đãi Shop Cash dựa vào chi phí thu nạp khách hàng của bạn. Chi phí thu nạp khách hàng cao hơn sẽ mang đến ưu đãi lớn hơn dành cho khách hàng.

Chi phí thu nạp khách hàng đối với một khách hàng sẽ không đổi, dù khách hàng đổi ưu đãi Shop Cash hoặc mua hàng trên Shop sau khi nhấp vào quảng cáo. Đối với một số đơn hàng, bạn chỉ bị tính một phần chi phí thu nạp khách hàng và đối với các đơn hàng khác, bạn sẽ bị tính toàn bộ chi phí thu nạp khách hàng. Bạn không bao giờ bị tính phí cao hơn chi phí thu nạp khách hàng tối đa đã đặt.

Ngân sách hằng ngày

Ngân sách hằng ngày là tổng số tiền bạn muốn chi tiêu mỗi ngày khi chạy chiến dịch Shop.

Nếu bạn không chi tiêu hết ngân sách hằng ngày trong một ngày thì ngân sách còn lại cho ngày đó sẽ được chuyển sang các ngày tiếp theo để tối ưu hóa chi tiêu cho ưu đãi của chiến dịch Shop.

Chiến dịch Shop được triển khai từ Chủ nhật đến thứ Bảy mỗi tuần và số tiền chuyển tiếp được đặt lại thành 0 USD vào mỗi Chủ nhật. Sẽ có những ngày bạn chi tiêu ít hoặc nhiều hơn ngân sách hằng ngày, nhưng không được vượt quá tổng ngân sách trong một tuần dương lịch. Ví dụ: Nếu ngân sách hằng ngày của bạn là 100 USD thì tổng chi tiêu cho ưu đãi sẽ không vượt quá 700 USD trong một tuần dương lịch.

Mục tiêu doanh thu trên chi tiêu quảng cáo

Mục tiêu lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo là lợi nhuận chi tiêu quảng cáo cụ thể bạn đã đặt cho chiến dịch quảng cáo. Khi bạn đặt mục tiêu lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo, đây sẽ là tỷ lệ mong muốn giữa doanh thu bạn kiếm được so với mức chi tiêu cho quảng cáo Chiến dịch Shop.

Ví dụ: Nếu mục tiêu tỷ lệ lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo là 2,0 thì Shop Campaigns đảm bảo rằng với mỗi 1 USD chi tiêu cho quảng cáo, chiến dịch của bạn sẽ tạo ra doanh thu ít nhất là 2 USD. Điều này nghĩa là nếu bạn đặt ngân sách chi tiêu quảng cáo là 1000 USD mỗi tuần, chiến dịch sẽ tạo ra doanh thu ít nhất là 2000 USD mỗi tuần.

Ghi nhận đơn hàng Shop Campaigns

Khi có đơn hàng được ghi nhận cho Shop Campaigns, thẻ Đã hưởng ưu đãi Shop Cash sẽ được áp dụng cho cả khách hàng và đơn hàng.

Đơn hàng được ghi nhận cho Chiến dịch Shop trong các trường hợp sau:

  • Khách hàng lần đầu đổi ưu đãi Shop Cash để mua hàng từ cửa hàng trên ứng dụng Shop hoặc trang web Shop của bạn.
  • Khách hàng lần đầu mua hàng từ cửa hàng trên Shop hoặc trang web Shop sau khi xem quảng cáo Chiến dịch Shop dành cho ưu đãi Shop Cash, cửa hàng hoặc sản phẩm của bạn.

Thanh toán Chiến dịch Shop

Mỗi lần có được một đơn hàng nhờ Chiến dịch Shop, hệ thống sẽ khấu trừ một khoản phí vào số dư quyết toán Shopify Payments của bạn. Những khoản phí này hiển thị trong đợt quyết toán của bạn là ghi nợ thanh toán chiến dịch Shop Cash. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi đạt tới tổng ngân sách cho chiến dịch của bạn. Nếu đạt đến ngân sách hằng ngày và không có ngân sách tái tục, ưu đãi sẽ tạm dừng và không còn hiển thị trên ứng dụng Shop trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó. Ngân sách sẽ được đặt lại và ưu đãi sẽ tiếp tục chạy vào ngày tiếp theo.

Không cần ứng tiền trước để tạo chiến dịch Shop. Nếu số dư quyết toán trong Shopify Payments của bạn không đủ để chi trả cho phí của chiến dịch, việc khấu trừ sẽ được thử lại cho đến khi thanh toán các khoản phí thành công. Trong thời gian này, Shop sẽ giữ lại phần Shop Cash trong tiền quyết toán của đơn hàng cho đến khi thu đủ mức phí của chiến dịch.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí