การชำระเงินสำหรับ Shop Campaigns

ทุกครั้งที่มีการสร้างคำสั่งซื้ออันเป็นผลมาจาก Shop Campaign ระบบจะระบุที่มาไปยัง Shop Campaigns และจะเรียกเก็บเงินกับคุณตามความเหมาะสม ใช้หน้านี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณและการเรียกเก็บเงินของ Shop Campaign

การทำความเข้าใจงบประมาณ Shop Campaign

เมื่อคุณสร้าง Shop Campaign คุณจะต้องกำหนดงบประมาณที่มีต้นทุนในการหาลูกค้า งบประมาณรายวัน และผลตอบแทนจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่ตั้งเป้าไว้

ต้นทุนในการหาลูกค้า

ต้นทุนในการหาลูกค้าคือมูลค่าที่คุณพร้อมจะใช้จ่ายเพื่อให้ได้ลูกค้ารายใหม่ในธุรกรรมเดียว ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณจะถูกเรียกเก็บสำหรับลูกค้าใหม่แต่ละรายที่สร้างคำสั่งซื้อเพื่อแลกรับข้อเสนอของคุณหรือสร้างคำสั่งซื้อจากร้านค้าของคุณหลังจากเห็นโฆษณา Shop Campaign มูลค่าต้นทุนในการหาลูกค้าขั้นต่ำและที่แนะนำจะอิงตามมูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยของร้านค้าคุณ

มูลค่าการซื้อสูงสุดที่เพิ่มไปยังยอดคงเหลือ Shop Cash ของลูกค้าใหม่สำหรับข้อเสนอ Shop Cash จะอิงตามต้นทุนในการหาลูกค้าของคุณ ต้นทุนในการหาลูกค้าที่สูงขึ้นส่งผลให้ลูกค้าได้รับข้อเสนอที่คุ้มค่ามากขึ้น

ต้นทุนในการหาลูกค้าหนึ่งคนของคุณจะเป็นจำนวนเดียวกัน ไม่ว่าลูกค้าจะแลกรับข้อเสนอ Shop Cash หรือสร้างคำสั่งซื้อใน Shop หลังจากคลิกที่โฆษณาหรือไม่ก็ตาม สำหรับคำสั่งซื้อบางรายการ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเพียงส่วนหนึ่งของต้นทุนในการหาลูกค้า และสำหรับคำสั่งซื้ออื่นๆ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนสำหรับต้นทุนในการหาลูกค้า คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินเกินกว่าต้นทุนในการหาลูกค้าที่ตั้งไว้สูงสุด

งบประมาณรายวัน

งบประมาณรายวันคือจํานวนเงินทั้งหมดที่คุณต้องการใช้จ่ายในแต่ละวันเพื่อดำเนินการกับ Shop Campaign ของคุณ

หากคุณใช้งบประมาณรายวันไม่ถึงงบที่กำหนดไว้ต่อวัน ระบบจะทบงบประมาณที่เหลือสำหรับวันดังกล่าวไปยังวันต่อๆ ไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการใช้จ่ายของข้อเสนอ Shop Campaign

ระบบจะทบยอด Shop Campaigns ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ และจะรีเซ็ตยอดทบเป็น 0 ดอลลาร์สหรัฐในทุกวันอาทิตย์ บางวันคุณอาจใช้จ่ายน้อยกว่างบประมาณรายวัน และในบางวันคุณอาจใช้จ่ายมากกว่า แต่คุณจะไม่ใช้จ่ายเกินงบประมาณทั้งหมดสำหรับสัปดาห์ปฏิทิน ตัวอย่างเช่น หากงบประมาณรายวันของคุณคือ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับข้อเสนอจะไม่เกิน 700 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ปฏิทิน

ผลตอบแทนจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่ตั้งเป้าไว้

ผลตอบแทนที่ตั้งเป้าไว้จากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาคือผลตอบแทนที่คุณกำหนดไว้จากค่าโฆษณาสำหรับแคมเปญโฆษณาของคุณ เมื่อคุณกำหนดผลตอบแทนที่ตั้งเป้าไว้จากค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ผลตอบแทนดังกล่าวจะแสดงอัตราส่วนรายได้ที่คุณตั้งไว้ เทียบกับจำนานเงินที่คุณใช้จ่ายใน Shop Campaign ของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากอัตราส่วนผลตอบแทนที่ตั้งเป้าไว้จากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของคุณคือ 2.0 Shop Campaigns จะช่วยให้แน่ใจว่าทุกๆ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่คุณใช้จ่ายไปกับโฆษณา แคมเปญของคุณจะสร้างรายได้อย่างน้อย 2 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่า หากคุณตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการโฆษณาไว้ที่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์ แคมเปญของคุณจะสร้างรายได้อย่างน้อย 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อสัปดาห์

การระบุที่มาของคำสั่งซื้อจาก Shop Campaigns

เมื่อระบบระบุที่มาของคำสั่งซื้อว่ามาจาก Shop Campaigns ระบบจะติดแท็กได้รับข้อเสนอ Shop Cash แล้ว ให้กับทั้งลูกค้าและคำสั่งซื้อ

ระบบจะระบุที่มาของคำสั่งซื้อว่ามาจาก Shop Campaigns ในกรณีต่อไปนี้

  • ลูกค้าที่ซื้อครั้งแรกแลกรับข้อเสนอ Shop Cash เพื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณบน Shop หรือ Shop บนเว็บ
  • ลูกค้าที่ซื้อครั้งแรกซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณบน Shop หรือ Shop บนเว็บหลังจากดูโฆษณา Shop Campaign ที่มีข้อเสนอ Shop Cash, ร้านค้า หรือสินค้าของคุณ

การเรียกเก็บเงินสำหรับ Shop Campaign

ทุกครั้งที่มีการระบุที่มาของคำสั่งซื้อว่ามาจาก Shop Campaign ระบบจะหักค่าบริการออกจากยอดคงเหลือของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจาก Shopify Payments โดยค่าบริการเหล่านี้จะแสดงในยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับเป็นการหักบัญชีสำหรับเรียกเก็บเงินค่าแคมเปญผ่าน Shop Cash การดำเนินการนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะถึงจำนวนงบประมาณแคมเปญทั้งหมดของคุณ หากถึงงบประมาณรายวันของคุณและยังไม่มีงบประมาณหมุนเวียนแล้ว ข้อเสนอจะหยุดชั่วคราวและไม่แสดงในแอป Shop อีกต่อไปในวันนั้น การรีเซ็ตงบประมาณและข้อเสนอของคุณจะดำเนินต่อในวันถัดไป

คุณไม่จำเป็นต้องชำระเงินล่วงหน้าเพื่อสร้าง Shop Campaign หากยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจาก Shopify Payments ของคุณมีเงินไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าบริการของแคมเปญ ระบบจะพยายามหักยอดเงินจนกว่าจะดำเนินการชำระค่าบริการได้สำเร็จ ในช่วงเวลานี้ ระบบจะระงับเงินในส่วน Shop Cash ของยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับจากคำสั่งซื้อจนกว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแคมเปญ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี