สิทธิ์สำหรับ Shop Campaigns

หากต้องการใช้ Shop Campaigns ร้านค้าของคุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

  • ร้านค้าของคุณอยู่ในแผน Shopify Plus หรือคุณมีบัญชีผู้ใช้ Shopify Credit ที่ใช้งานอยู่
  • ร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐฯ
  • ร้านค้าของคุณมีบัญชี Shopify Payments ในสหรัฐอเมริกาที่ยอมรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
  • ร้านค้าของคุณเปิดใช้งาน Shop Pay แล้ว
  • ร้านค้าของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านคุณสมบัติผู้ขายของ Shop
  • ร้านค้าของคุณมีการให้คะแนนจากลูกค้ามากกว่า 4.0 ในแอป Shop

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี