การสร้างและการจัดการ Shop Campaigns

คุณสามารถจัดการ Shop Campaigns ของคุณได้จากหน้าการโฆษณาของช่องทาง Shop ก่อนที่คุณจะสร้าง Shop Campaign ให้ดูที่การชำระเงินสำหรับ Shop Campaigns เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณของ Shop Campaigns และวิธีที่ระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับ Shop Campaign จากคุณ

การทำความเข้าใจโฆษณา Shop Campaign

มีโฆษณา 2 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับ Shop Campaigns ดังนี้

 • โฆษณาบน Shop จะมีข้อเสนอ Shop Cash ซึ่งจะเพิ่มมูลค่า Shop Cash ของลูกค้าเป็นการชั่วคราวเพื่อจูงใจให้ลูกค้าใช้จ่าย Shop Cash ในร้านค้าของคุณ หลังจากที่คุณสร้างShop Campaign แล้ว ข้อเสนอ Shop Cash จะแสดงให้ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าใหม่เห็นบนแอป Shop และ Shop บนเว็บ ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณจะไม่สามารถแลกรับข้อเสนอ Shop ได้
 • โฆษณาบนแพลตฟอร์มอื่นจะมีหรือไม่มีก็ได้ หากคุณเลือกโฆษณาบนแพลตฟอร์มอื่นเมื่อคุณสร้างแคมเปญ Shop Campaign แอป Shop อาจเผยแพร่โฆษณาที่โปรโมท Shop Campaign ของคุณผ่านแพลตฟอร์มจากภายนอก เช่น บัญชีผู้ใช้ Facebook และ Instagram ของ Shop

สร้าง Shop Campaigns

หากต้องการสร้างและแก้ไข Shop Campaign คุณจะต้องเป็นเจ้าของร้านหรือมีสิทธิ์อนุญาตสำหรับช่องทาง Shop และการตลาด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน โดยคุณสามารถมีแคมเปญที่ใช้งานอยู่ได้ครั้งละหนึ่งแคมเปญ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การโฆษณา” แล้วคลิกที่ “สร้างแคมเปญ

 5. ป้อนชื่อแคมเปญของคุณ

 6. ไม่บังคับ: หากคุณต้องการโฆษณาบนแพลตฟอร์มจากภายนอก ให้เปิดใช้ปุ่มเปิดปิดของโฆษณาบนแพลตฟอร์มอื่นในส่วนกลยุทธ์

 7. ในส่วนงบประมาณ ให้ป้อนต้นทุนในการหาลูกค้า

 8. ป้อนผลตอบแทนที่ตั้งเป้าไว้จากค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

 9. ป้อนงบประมาณรายวัน

 10. ในส่วนตารางเวลา ให้ป้อนวันที่เริ่มต้นและเวลาที่คุณต้องการให้แคมเปญเริ่มแสดง

 11. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการตั้งเวลาสิ้นสุดให้กับแคมเปญ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งวันที่สิ้นสุด

 12. ในส่วนการเรียกเก็บเงินและข้อกำหนด ให้ยอมรับข้อกำหนดในการใช้บริการ Shop Campaigns แล้วคลิก “บันทึก

ดูตัวอย่างผลลัพธ์โดยประมาณของ Shop Campaign

เมื่อสร้าง Shop Campaign คุณจะสามารถดูตัวอย่างผลลัพธ์รายสัปดาห์โดยประมาณได้ในส่วนผลลัพธ์รายสัปดาห์โดยประมาณ โดยผลลัพธ์รายสัปดาห์โดยประมาณจะอิงตามข้อมูลต่อไปนี้

 • ประเภทโฆษณาที่เลือก
 • ต้นทุนในการหาลูกค้า
 • ผลตอบแทนจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
 • งบประมาณรายวัน
 • มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยของร้านค้าคุณ
 • ประสิทธิภาพของแคมเปญที่ผ่านมา

ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขโดยประมาณเพื่อคาดการณ์ประสิทธิภาพของแคมเปญเท่านั้น และจะไม่รับประกันผลลัพธ์

แก้ไข Shop Campaign

หลังจากสร้าง Shop Campaign แล้ว คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายวันของคุณและวันที่สิ้นสุดแคมเปญได้ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนต้นทุนในการหาลูกค้าหรือผลตอบแทนจากค่าใช้จ่ายเป้าหมายได้หลังจากที่เปิดใช้งานแคมเปญแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสิ้นสุดแคมเปญได้ทุกเมื่อแล้วสร้างแคมเปญใหม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การโฆษณา” แล้วคลิกแคมเปญของคุณ

 5. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายวันของคุณ ให้คลิก “แก้ไขแคมเปญ” จากนั้นป้อนจำนวนเงินใหม่ลงในช่องงบประมาณรายวัน แล้วคลิก “บันทึก
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาสิ้นสุดแคมเปญ ให้คลิก “แก้ไขแคมเปญ” จากนั้นแก้ไขข้อมูลในช่อง “วันที่สิ้นสุด” หรือ “เวลาสิ้นสุด” แล้วคลิก “บันทึก
  • หากต้องการหยุดแคมเปญชั่วคราว ให้คลิก “หยุดแคมเปญชั่วคราว” จากนั้นคลิก “หยุดแคมเปญชั่วคราว” อีกครั้งในกล่องโต้ตอบการยืนยัน
  • หากต้องการสิ้นสุดแคมเปญของคุณทันที ให้คลิก “สิ้นสุดแคมเปญ” จากนั้นคลิก “สิ้นสุดแคมเปญ” อีกครั้งในกล่องโต้ตอบการยืนยัน

ดูเกณฑ์ชี้วัดของ Shop Campaign

คุณสามารถดูเกณฑ์ชี้วัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Shop Campaign ต่อไปนี้ได้จากส่วนผู้ดูแล Shopify เพื่อวัดผลความสำเร็จของแคมเปญคุณ

เกณฑ์ชี้วัด Shop Campaign
ตัวชี้วัด คำอธิบาย
ยอดขาย ยอดขายรวมจากธุรกรรมของ Shop Campaign รวมถึงคำสั่งซื้อที่คืนเงินหรือยกเลิกแล้ว
ลูกค้าใหม่ จํานวนลูกค้าใหม่ที่สั่งซื้อครั้งแรกโดยใช้ข้อเสนอจาก Shop Campaign
ผลตอบแทนจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ยอดขายรวมที่เกิดจากโฆษณา Shop Campaign หารด้วยต้นทุนรวมของโฆษณาเหล่านั้น
มูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ย ยอดขายรวมหารด้วยจำนวนคำสั่งซื้อจาก Shop Campaign
อิมเพรสชั่น จำนวนครั้งที่ลูกค้าได้ดู Shop Campaign ไม่ว่าจากที่ใดในแอป Shop รวมถึงหน้ารายละเอียดร้านค้าและสินค้า การคำนวณนี้ไม่รวมอิมเพรสชั่นบนแพลตฟอร์มจากภายนอก
ใช้จ่าย ต้นทุนทั้งหมดหารด้วยยอดขายรวมทั้งหมดจาก Shop Campaign

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การโฆษณา

 5. เลือกแคมเปญที่คุณต้องการตรวจสอบ

 6. ใช้ตารางเกณฑ์ชี้วัด Shop Campaign เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของเกณฑ์ชี้วัดแต่ละรายการ

ดูกลุ่มลูกค้า

หากลูกค้าสั่งซื้อโดยใช้ข้อเสนอจาก Shop Campaign ของคุณ ระบบจะใช้แท็กลูกค้าที่ได้รับจากข้อเสนอ Shop Cash กับโปรไฟล์ลูกค้า

ลูกค้าที่คุณหาได้ผ่าน Shop Campaigns ของคุณจะถูกจัดกลุ่มเป็นกลุ่มลูกค้า โดยสามารถดูกลุ่มลูกค้าได้จากหน้าการโฆษณาของช่องทาง Shop

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “การโฆษณา

 5. หากต้องการดูกลุ่มลูกค้าสำหรับ Shop Campaign แบบเฉพาะเจาะจงหรือสำหรับ Shop Campaigns ทั้งหมด ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากต้องการดูกลุ่มลูกค้าของ Shop Campaigns ทั้งหมดตลอดระยะเวลาหนึ่ง ในหน้าการโฆษณา ให้คลิกที่ “การดำเนินการเพิ่มเติม” > “ดูกลุ่ม
  • หากต้องการดูกลุ่มลูกค้าของ Shop Campaign ที่เฉพาะเจาะจง ให้คลิกที่ Shop Campaign จากนั้นคลิกที่ “การดําเนินการเพิ่มเติม” > “ดูกลุ่ม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี